woensdag, 13 oktober 2010

EDULINKS: SAM DE VERKEERSSLANG

Met de campagne Sam de Verkeersslang wil Mobiel 21 kinderen en ouders stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan.

De campagne bestaat uit:

 • Een spel: Het spel heeft als doel kinderen en ouders gedurende een week te stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. Je past het spel aan je eigen school aan en de hele school speelt mee. Gedurende een week plakken de schoolkinderen stippen op het spandoek van Sam de Verkeersslang, telkens als ze op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school zijn gekomen. Elke school stelt haar eigen streefdoel op. De bedoeling is dat op het einde van de campagneweek Sam de Verkeersslang helemaal vol stippen zit. Dan krijgen de leerlingen een beloning.
 • Inhoudelijke begeleidingen: Je kan als school ook inhoudelijke mobiliteitsinitiatieven uitwerken. Daarvoor kan je in het kader van deze campagne een gratis inhoudelijke begeleiding op maat van je school aanvragen. Je kan een keuze maken uit volgende begeleidingen: schoolvervoerplan, schoolroutekaart, fiets- of voetpoolen, verkeers- en mobiliteitseducatie, scholenovereenkomst en duurzame mobiliteitsweek.
 • Publicaties: Mobiel 21 verspreidt verschillende publicaties over het thema veilig en milieuvriendelijk verkeer. Je kan die publicaties gedurende het hele schooljaar bestellen.
 • Verkeersveiligheidsmateriaal: Je kan fluohesjes en fietshelmen bestellen.

verkeersslang.jpg

http://www.verkeersslang.be/

zaterdag, 09 oktober 2010

EDULINKS: ACCRETE

Op deze website staan o.a. veel oefeningen voor allerlei vakken, ontzettend handige downloads van verschillende (gratis) programma’s, verantwoorde spelletjes en onder de link Yurls staan links naar allerlei leuke en leerzame websites. Deze interessante website is uitermate geschikt voor kinderen, ouders, leerkrachten en ICT-coördinatoren.
 
Voor de leerlingen is er oefenstof die meteen kan worden gebruikt om op school of thuis te verwerken. Er staan links naar goede oefenstof zowel wat beterft rekenen, taal, lezen als de vakken voor wereldoriëntatie. Het handige is dat er veel oefenstof op staat waarbij de oplossing door de computer kan worden nagekeken. Zo weet een kind meteen of hij het goed heeft gedaan.
Voor u als ouder is deze site ook interessant. U kunt met uw kind oefenen en u blijft op de hoogte van de leefwereld van uw kind.

accrete.jpg

http://ict.accrete.nl/

maandag, 07 juni 2010

EDULINKS: DIGIBORDHULP

Bent u als leerkracht werkzaam in het onderwijs en werkt u met een digibord of wilt u leren over werken met een digitaal schoolbord?  Dan ben u hier op de goede plaats.  Op deze website vindt u allerlei materialen die u kan gebruiken...  Zoek binnen het lesmateriaal naar geschikt instructiemateriaal dat u kunt gebruiken bij uw vakken.  Door een gratis account aan te maken kan u alle onderdelen van de website inkijken.

digibordhulp

http://www.digibordhulp.nl/

16:16 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: taal, rekenen, wereldorientatie, verkeerseducatie, derde graad, eerste graad, tweede graad

woensdag, 31 maart 2010

EDULINKS: DENKSPELLEN EN LEERSPELLEN

Op de website "bijleszaanstad.nl" tref je heel wat denk -en leerspellen aan, netjes gerubriceerd per leervak:

 • denkspellen
 • rekenen + wiskunde
 • taal
 • natuur
 • aardrijkskunde
 • typen
 • IQ-spellen
 • verkeer
 • techniek
 • geschiedenis
 • gemengd

denk_leerspellen

http://bijleszaanstad.nl/

zaterdag, 27 februari 2010

EDULINKS: SCHOOL OP SEEF

School op Seef staat voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en educatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op deze website staan toepassingen die specifiek gemaakt zijn voor gebruik op een digitaal schoolbord. Daarnaast vindt u hier handige illustraties, films andere tools, waarmee u op een snelle manier verkeersonderwijs op het digibord brengt!

Gedurende het schooljaar zullen er steeds nieuwe onderdelen op de site geplaatst worden, dus vergeet niet af en toe een kijkje te komen nemen!
Veel plezier met digiseef!

SCHOOL op SEEF gaat natuurlijk met de tijd mee en begeeft zich steeds meer op het digitaal schoolbord. Je vindt daarom sinds kort allerlei lessuggesties op "www.digiseef.nl". Vanzelfsprekend heeft de verkeerskalender in dat domein een plek met de ingesproken maandverhalen en de liedjes bij de maandthema’s. Maar ook met interactieve toepassingen bij verschillende onderdelen van de vertelplaten. Zo kunt u de illustraties op groot formaat tonen èn gebruiken voor gesprekken met de kinderen en het verdiepen van bepaalde onderdelen. Leerlingen zullen bijvoorbeeld via interactieve toepassingen in de plaat kunnen zien wat de effecten van verlichting en goed zichtbare kleding zijn tijdens de donkere dagen.

school_safe

http://www.schoolopseef.nl/index.php?page=546

 

woensdag, 06 mei 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: KIJK UIT OP DE FIETS

Zelfs als je kan fietsen en geslaagd bent voor het fietsexamen op school is het erg belangrijk om te leren hoe je goed en snel moet uitkijken om ook in drukker verkeer veilig te zijn.  Door ervaring leer je bij en dat kan door het beoordelen van echte verkeerssituaties.  Zo leer je risico's inschatten wanneer er personenwagens, vrachtwagens en bussen in je buurt zijn.

Met dit programma leer je eerst verkeerssituaties te beoordelen.  Daarna wordt er getest of je gevaar kan herkennen wanneer je fietst.

Het programma bestaat uit 5 modules:

 1. Wij kunnen al fietsen.
 2. Wij kennen de verkeersregels.
 3. Tips voor veilig fietsen.
 4. We leren nu gevaar herkennen.
 5. We testen gevaarherkenning op de fiets.

kijk_uit_op_de_fiets

http://faber.kuleuven.be/kijkuitopdefiets/

16:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, verkeerseducatie, lesmateriaal, online oefenen

woensdag, 08 april 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: SCHOOLBORDPORTAAL

"Het schoolbordportaal" biedt instructiegereedschap aan voor het digitale schoolbord.De verzamelde instructiegereedschappen van internet voldoen aan de volgende eisen:

 • De gereedschappen zijn methode onafhankelijk.
 • Ze zijn van goede kwaliteit.
 • De gereedschappen zijn makkelijk in de les te gebruiken.

Tips voor het gebruik:

 • Met F11 maakt u het scherm bordvullend.
 • Rechtbovenin, onder selecteer kunt u snel in de database met gereedschappen zoeken. U slecteert het vak, de categorie en e.v.t. de bouw.
 • Er is ook een toolbar ontwikkeld speciaal voor het gebruik op het digitale schoolbord.
 • Voor meer tips en een rondleiding langs de mogelijkheden van het portaal bekijk de screencast.

De gereedschappen (tools) zijn overzichtelijk ingedeeld in een aantal categorieën:

 • rekengeredschap onderbouw
 • rekengereedschap middenbouw
 • rekengereedschap bovenbouw
 • gereedschap overige vakken
 • tv op het digibord
 • lessen en nieuws verzamelpagina's
 • spelletjes op het bord

schoolbordportaal

http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/index.html

zaterdag, 24 januari 2009

LESSEN: TRAP HET AF

Om tegemoet te komen aan de verhoogde aandacht voor verkeers- en mobiliteitseducatie werd de website www.traphetaf.be in het leven geroepen.  De inhoud van deze websitge spitst zich toe op leerlingen voor wie de fiets het verplaatsingsmiddel bij uitstek is om hun zelfstandigheid te profileren.

In de eindtermen voor het basisonderwijs staat dat de leerlingen de regels moeten kennen om zich veilig in het verkeer te bewegen.  Het verkeer is zo ingewikkeld geworden dat het van belang is de regels goed te kennen en toe te passen.  Daarom is het ook nodig dat jongeren preventief leren fietsen.

De website is opgebouwd uit een inleidende module, 5 thematische modules, een pagina met links naar allerlei nuttige fietswebsites en als afsluiter een module P:

 • Inleidende module (Why the bike): aan de hand van 10 cartoons kunnen leerlingen nadenken en discussiëren over de voordelen van de fiets
 • Thematische modules:
  • Signs: alles over verkeersborden en wegmarkeringen die van belang zijn voor fietsers.
  • Rulezzz: een overzicht van de verkeersregels voor fietsers, de voorrangsregels, de verkeerstrap.
  • C-U: over het belang van de zichtbaarheid op de fiets, wetgeving rond verlichting en reflectoren.
  • Pimp it: alles over de fiets, fietsonderhoud, fietsuitrusting, diefstalpreventie.
  • Truck truc: alles over zwaar verkeer en de dode hoek.
 • Module P: de P staat voor preventief fietsen (bundeling van de informatie uit de vorige modules).

trap_het_af

http://www.traphetaf.be/

11:06 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: verkeerseducatie, lesideeen, derde graad, lesmateriaal

maandag, 18 augustus 2008

LESSEN: HET BORDENBOS

Het doel van deze website is tweeledig:

 • Leerlingen de gelegenheid geven spelenderwijs de betekenis van de verkeersborden te leren kennen.
 • De docent hulpmiddelen en informatie te verschaffen om het onder punt 1 gestelde doel te bereiken.

     De doelgroep(en) die men wil bereiken, zijn:

 • De leerlingen van groep 7 / 8 van het basisonderwijs.
 • De docenten die voor deze groepen het verkeersonderwijs moeten verzorgen.

De website bevat 150 verkeersborden. De omschrijving van de betekenis van de borden is enerzijds gebaseerd op een indeling in vijf categorieën, anderzijds is ook gedeeltelijk gebruik gemaakt van de formele omschrijving.

bordenbos

http://www.bordenbos.nl/

13:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, verkeerseducatie, lesmateriaal, lesideeen

zaterdag, 31 mei 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DE RANK

Met de komst van het digibord kunnen de mogelijkheden van ICT nog beter aangewend worden in het basisonderwijs.  Basisschool "De Rank" in Luttelgeest biedt een waaier aan interactieve toepassingen aan voor de groepen 3, 4,5, 6, 7 en 8 die netjes gerubriceerd staan per vakonderdeel.  Door in de navigatie te kiezen voor "digibord 3-4", "digibord 5-6" of "digibord 7-8" komt u op deze webpagina's.  Bovendien wordt ook een waaier aan beeldmateriaal aangeboden voor bijbellessen en staan er links naar bijbelse liedjes en verhalen op Youtube.

de_rank

http://www.derank-luttelgeest.nl/

zondag, 18 mei 2008

LESSEN: VEILIG OP WEG

Met behulp van de website "Veilig op weg" leren kinderen vanaf groep 3 veilig op te gaan met vrachtauto's en andere grote voertuigen.  De nadruk ligt op het goed inschatten en begrijpen van verkeerssituaties.  Zo wordt er een duidelijke uitleg gegeven over het begrip "dode hoek".  Centraal in de voorlichting staan vier door Veilig op Weg ontwikkelde vuistregels die de kinderen moeten kennen voordat zij de spelletjes op de site kunnen spelen.  Er wordt ook een handige checklist geboden waarmee kinderen kunnen nagaan of ze wel een veilige fiets hebben en of zij veilig op weg kunnen gaan.  Verder zijn er nog tal van tips voor spreekbeurten en werkstukken en vinden kinderen er de belangrijkste regels om veilig op weg te gaan.  Een bijzonder onderdeel van deze website is een compleet draaiboek voor een feestje, waarbij het thema "verkeer en vrachtwagens" is.  Scholen kunnen zich via de site ook aanmelden voor een bezoek aan hun school van het team "Veilig op Weg".  Dit team bezoekt regelmatig scholen met een echte chauffeur en vrachtwagen uit de buurt.  Als leerkracht kan u ook verschillende modules downloaden voor klasgebruik.

veilig_op_weg

http://www.veilig-op-weg.nl/

11:50 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lesideeen, verkeerseducatie

zaterdag, 23 juni 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: LEERSPELLEN.NL

"Leerspellen.nl" biedt u een overzicht met online spelletjes met een educatief karakter.  Deze spelletjes zijn geen eigendom van "Leerspellen.nl".  Het is een verzameling van educatieve spellen die de ontwerpers voor u verzameld hebben. De spelletjes staan gerangschikt op vakgebied èn op groep.  Elk spelletje is voorzien van een beknopte, duidelijke speluitleg.  Alle spelletjes zijn met zorg geselecteerd en worden regelmatig gecontroleerd.  Inmiddels zijn er zo’n 330 leerspellen geselecteerd en regelmatig zullen er nieuwe spelletjes worden toegevoegd aan "Leerspellen.nl".  Ook worden er tijdelijke themaspellen aan toegevoegd zoals Sinterklaas, Kerst, voetbal, enz.

leerspellen_nl

http://www.leerspellen.nl/

vrijdag, 22 juni 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: MEESTER MICHAEL

Deze website staat vol met educatieve links voor leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs. 

 • Links voor leerlingen:
  • Indeling per leeftijdsgroep.
  • Indeling per leervak.
 • Links voor leerkrachten:
  • Indeling per leeftijdsgroep (onderbouw, middenbouw, bovenbouw).
  • Indeling per thema.

meester_michael

http://www.meestermichael.nl/

vrijdag, 08 juni 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: YURLS

Yurls.net is een gratis service waarmee u favoriete websites en feeds kunt verzamelen en ordenen op een eigen startpagina.  Met Yurls.net zijn al uw favoriete websites en nieuwsfeeds overal ter wereld voor u bereikbaar.  Ik vond een aantal heel interessante, educatieve Yurls die ik u zeker niet wil onthouden.  Bovendien heb ik deze netjes alfabetisch geordend per categorie.  Al deze yurls bieden een schat aan bruikbare informatie, oefeningen, opzoekingswerk, ... voor het basisonderwijs.  Maak er dus gretig gebruik van.

yurls

zaterdag, 18 november 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: VERKEERSLAND

Educatieve website om info op te zoeken over de plaats van kinderen als voetganger, in de auto, als skater. Je vindt er ook uitleg over de soorten verkeersborden, mopjes over verkeer en een verkeersquiz.
In verkeersland vind je zes rubrieken:

 • bordenwijs
 • lachen in verkeersland
 • verkeersquiz
 • verkeersafspraken
 • verkeersborden
 • gevaar in het verkeer.

De verkeersquiz is volgens de Belgische verkeerswetgeving, voor kinderen van 6 tot 12 jaar opgesteld. Er zijn drie niveaus en telkens je de quiz opnieuw start, krijg je wisselende opdrachten voorgeschoteld.

verkeersland

http://www.verkeervpi.be/verkeersland/start.php