donderdag, 21 april 2011

LESSEN: SLIMME HANDEN

Leerlingen leren door uit te proberen. Aan de hand van een onderwerp maken leerlingen werkstukken. Ze voorspellen, ontwerpen, proberen en reflecteren. Al doende raken ze betrokken bij het onderwerp en leren ze “als vanzelf”.
Dat zou mooi zijn! De toegevoegde waarden van aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs zijn welbekend:

 • Vaardigheden als samenwerken, presenteren en verslagleggen komen aan bod.
 • Er worden verschillende leerstijlen aangesproken, talenten van kinderen kunnen zich ontplooien, enzovoort.

Maar… Hoe regel je dat als leerkracht in de klas?

 • Hoe organiseer je de lessen?
 • Hoe kom je aan materiaal?
 • Is een doe-les te verbinden met de methodes die je gebruikt?
 • Welke kerndoelen komen aan de orde?
 • Hoe kan ik dit inpassen in het programma?
 • Waar haal je het materiaal vandaan?

Slimme Handen verzorgt trainingen en gastlessen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het uitgangspunt van een les is een onderwerp uit de leergebieden “Oriëntatie op jezelf en de wereld” of “Kunstzinnige oriëntatie”. Aan de hand daarvan komen onderwijskundige en didactische onderwerpen aan bod, en worden verbanden gelegd met de kerngebieden Taal en Rekenen.

techniek,eerste graad,tweede graad,derde graad,taal,rekenen,lesmateriaal,lessen

http://www.makenendoen.nl/

maandag, 24 januari 2011

LESSEN: WERELDLESIDEE

Djapo biedt je met Wereldlesidee 30 stevig uitgewerkte lessuggesties: 10 thema's voor elke graad van het lager onderwijs. De thema's zijn:

 • diversiteit
 • geld
 • grondstoffen
 • landbouw
 • reclame
 • techniek
 • voeding
 • weer
 • werk
 • wonen

De thema's sluiten aan bij de eindtermen:

 • wereldoriëntatie
 • sociale vaardigheden
 • leren leren
 • ICT
 • muzische vorming
 • techniek

Djapo doet dit met een duidelijke knipoog naar de ons omringende wereld. We stellen ons vragen bij wat er zoal vierkant draait, en stimuleren de leerlingen om hierover na te denken én zelf tot acties en oplossingen te komen. De lessuggesties hebben een zelfde vaste structuur: van verwondering naar kennis, van filosoferen naar actie en reflectie. De lessugesties zijn gratis beschikbaar, zijn geschreven door mensen met ervaring in het onderwijs, spelen in op een pak eindtermen, reiken omlijnde ideeën aan en laten ruimte voor eigen inbreng.  Deze lesideeën zijn prikkelende uitdagingen voor wie hiermee aan de slag wil.

wereldlesidee.jpg

http://www.wereldlesidee.be/

vrijdag, 19 november 2010

LESSEN: ADLJ

Op de website van Anneke Damstra vind je allerlei onderwerpen die een basis vormen voor creatief onderwijs.  De meeste kinderen zijn enorm creatief en zullen zonder al te veel moeite eindeloos kunnen knutselen en tekenen.
Creatieve opdrachten zijn thematisch opgezette opdrachten om deze leerlingen extra uit te dagen en eindeloos te laten knutselen in de klas. Geef ze alle tijd om hun talenten te ontdekken. Werk het liefst met doedozen en een knutselhoek.

 • Seizoensopdrachten zijn opdrachten die gedurende een schooljaar verschillende mogelijkheden bieden om snel resultaat te boeken. Vaak handig voor versiering in een school of klas. Ze zijn geschikt voor kinderen die minder creatief zijn en die je toch motorisch wilt uitdagen. Daag de leerlingen natuurlijk nog verder  uit om grenzen te verleggen en zelf zoveel mogelijk  eigen ideeën toe te voegen.
 • Basistechnieken geeft basisinformatie over verschillende technieken. Steeds vaker gelinkt aan een filmpje. Handig voor de leerkracht die weer even moet weten hoe een bepaalde techniek ook alweer gaat en ideaal voor de zelfstandig werkende leerling.
  Met een goede beheersing van de basistechnieken heb je langer plezier van je knutselresultaten.
 • Techniekopdrachten zijn opdrachten waarmee een lesopbouw gedurende een schoolcarrière is gewaarborgd.
  Voor de minder creatieve leerling bieden deze opdrachten een heerlijk houvast.
  De strakke opzet kan zowel individueel, coöperatief als klassikaal worden aangeboden.
  De opdrachten zijn verdeeld in verschillende leerjaren vanaf groep 5. Bij combinatiegroepen kunnen de opdrachten natuurlijk geclusterd worden.  Handig is om met een aantal leerjaren of groepen samen te werken zodat een techniekcircuit kan ontstaan.
  De techniekopdrachten zijn een handig middel  om overzicht te krijgen in de creatieve en motorische mogelijkheden van de leerling. Zeker wanneer de resultaten worden genoteerd.
  Bij Informatie/ roosters en rapportage vind je hiervan voorbeelden.

adlj.jpg

http://www.adlj.nl/laed/

10:35 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, beeldopvoeding, techniek, muzische vorming

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: DE SURFSLEUTEL

"De Surfsleutel" is een internetomgeving voor de jeugd boordevol websites voor de leukste spreekbeurten of werkstukken, spelletjes, prikborden, chatrooms en de mogelijkheid om een eigen pagina te maken!
Het is belangrijk dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving leren hoe zij op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van het internet. Niet alleen nu, maar ook als zij straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
"De Surfsleutel" biedt niet alleen een speel-, maar ook een leeromgeving voor thuis en op school. Inmiddels maken al heel veel scholen gebruik van "De Surfsleutel".
Kies de juiste leeftijdsgroep en en u kan de speel- en/of leeromgeving verkennen.

surfsleutel.jpg

http://www.surfsleutel.nl/

zaterdag, 23 oktober 2010

EDULINKS: WINDEKIND CITY

Vanaf september 2007 maakt Windekind-City deel uit van de website van de vrije lagere oefenschool Windekind te Vorselaar.  Deze virtuele stad is een verzameling van educatief materiaal en gegevens voor leerlingen van de basisschool.  Door op de huisjes te klikken, ontdek je heel wat links:

 • De kinderen vinden in het Computerhuisje heel wat links naar educatieve en informatieve websites. Je kan hier ook terecht voor ICT-resultaten en voor het ICT-spel dat deze school jaarlijks organiseert.
 • In de Technotoren zijn alle activiteiten en websites verzameld die met techniek te maken hebben.
 • In het Museum worden werkjes van leerlingen getoond.
 • In het Boshutje is een interessant milieuhoekje.
 • Het jaarthema kan je volgen via het Themahuisje.

windekind.jpg

http://www.bs-windekind.be/

donderdag, 09 september 2010

LESSEN: TECHWIJS

TechWijs! is ontwikkeld om er aan bij te dragen dat meer jongeren kennismaken met techniek en kiezen voor technische opleidingen en beroepen. En dat is hard nodig want er is nog steeds een groot tekort aan technisch opgeleid personeel op de arbeidsmarkt.

Met behulp van een zoekmachine kan u de verschillende activiteiten inkijken en downloaden.  Zoeken kan:

 • op verschillende niveau's,
 • op thema.
 • op soort materiaal

techwijs.jpg 

http://www.techwijs.nl/

woensdag, 03 maart 2010

LESSEN: PER DAG WIJZER

"Per dag wijzer" is een website met een reeks lessen bij de kalender van alledag:

 • feestdagen
 • bijzondere dagen
 • historische gebeurtenissen
 • belangrijke nieuwsfeiten
 • ...

Elke lesbrief bestaat uit een inleiding, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.  Er zijn lessen voor de volgende vakken/leergebieden:

 • aardrijkskunde
 • geestelijke stromingen
 • geschiedenis
 • gezond en redzaam gedrag
 • kunstzinnige oriëntatie
 • milieu
 • muziek
 • natuuronderwijs
 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde
 • samenleving
 • techniek
 • tekenen/handvaardigheid

U kan de lessen per leeftijdscategorie bekijken en/of downloaden (rechtermuisknop, kies "doel opslaan als...").

per_dag_wijzer

http://www.cmo.nl/perdagwijzer/index.php?option=com_front...

LESSEN: STROOM OPWAARTS

Elektriciteit is overal, van tv en radio over GSM en koffiezetapparaat.  Een pak alledaagse gebruiksvoorwerpen hebben stroom nodig om te functioneren.  Intussen is de elektriciteit zo vanzelfsprekend dat we er niet meer over nadenken.  En dat we de kracht en het belang ervan misschien wat onderschatten.  Want net omdat elektriciteit zo alomtegenwoordig is, liggen er prachtige kansen klaar voor geboeide studenten en geschoolde vaklui.  Dus is het een goed idee om leerlingen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de basisprincipes ervan.

"Stroom-Opwaarts" heeft daarom een educatief pakket ontwikkeld voor de derde graad van het basisonderwijs.  U kunt alle onderdelen van het pakket downloaden van de site of u kan eveneens een gratis exemplaar aanvragen via e-mail.

Met het pakket "Hier brandt de lamp" komen leerlingen in contact met elektrische begrippen en toepassingen.  Als leerkracht kunt u een deel van de eindtermen wereldoriëntatie concreet aanpakken.

stroomopwaarts

http://www.stroomopwaarts.be/scholen/basisonderwijs.html

14:06 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: techniek, lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad

vrijdag, 29 januari 2010

LESSEN: TOYS FROM TRASH

Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Techniekonderwijs kun je op veel verschillende manieren aanpakken. Veel scholen kiezen voor een kant- en klaaroplossing zoals bijvoorbeeld de Techniektorens of het Ontdekkasteel. Daar is natuurlijk niets mis mee, je hebt dan een prima basis voor je techniekonderwijs. Maar met wat aanvullende materialen kan het allemaal nog veel aantrekkelijker worden. "Toys from trash" biedt interessante techniekopdrachten aan. Op deze site doe je veel ideeën op hoe je kosteloos materiaal kunt hergebruiken om er techniekproefjes mee te doen of om er speelgoedjes van te maken. Het motto is niet voor niets ‘the best thing a child can do with a toy is to break it’. Elke techniekopdracht wordt stapsgewijs voorgesteld met afbeeldingen.

toys_from_trash

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html

19:14 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: techniek, lesmateriaal, wereldorientatie, lessen, derde graad, eerste graad, tweede graad

woensdag, 07 oktober 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: LEUKE DINGEN MET KINDEREN

"Leuke dingen met kinderen" is bedoeld voor kinderen die graag knutselen en die dingen willen proberen.
Je kan aan de linkerkant door de pagina's bladeren.  Wil je echt iets zoeken type dan een woord in bij "zoeken" en druk op "enter".
Elke pagina kun je omzetten naar een pdf (acrobat reader), printen of e-mailen.  De knoppen hiervoor staan rechts boven elke pagina.
De artikelen die op deze pagina staan zijn overgenomen uit het boek "Mijn grote hobbyboek", werden gevonden op internet, gekregen via kennissen of via e-mail.  Volgende onderwerpen komen momenteel aan bod:

 • goochelkunst
 • natuur
 • handwerk
 • wetenschap
 • puzzels
 • hobby's
 • spelletjes

leuke_dingen_met_kinderen

http://www.leukedingenmetkinderen.nl/

10:16 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: techniek, wereldorientatie, derde graad, eerste graad, tweede graad, beeldopvoeding

donderdag, 24 september 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: DIGIBORD OP SCHOOL

De website "Digibord op School" - een initiatief van Sipke Kloosterman (Pols Netwerk) - is helemaal vernieuwd.

"Digibord op School" is een startpagina voor het digitale schoolbord en bevat verwijzingen naar internetbronnen, maar ook door leerkrachten gemaakte lessen: PowerPoints, Flipcharts, Notebooks en BTX-bestanden. De eerste versie van Digibord op School, een initiatief van Sipke Kloosterman van POLS Netwerk, verscheen in 2005. In september 2009 werd de site geheel vernieuwd.

Gebruikers van "Digibord op School" kunnen de internetbronnen en leerobjecten op verschillende manieren benaderen:

 • bladeren via 'Vakken' of 'Onderwerpen',
 • bladeren via 'Rubrieken',
 • Zoeken op trefwoord via het zoekvenster.

"Digibord op School" is rijk gevuld met honderden internetbronnen en leerobjecten. Het gebruik van filters is dan ook cruciaal op deze website. Met de filters kan de inhoud van een pagina of het zoekresultaat na een zoekactie, worden gespecificeerd. Er kan worden gefilterd op doelgroep (leerkracht PO groep 1/4, leerkracht PO groep 5/8, leeerkracht groep 1/8, docent VO) en op soort leerobject (PowerPoint, Flipchart, BTX en Notebook). Ook een combinatie van filters is mogelijk. Je kunt dus bijvoorbeeld zoeken op PowerPoints voor groep 1/4, ...

digibord_op_school

http://www.digibordopschool.nl/

Bron: http://computersindeklas.web-log.nl/

zondag, 06 september 2009

LESSEN: LEERLIJN TECHNIEK

"Leerlijn Techniek" is een ontdekplek waarbij een leerlijn voor techniek lessen in het basisonderwijs (kleuter en lager) wordt aangeboden, voorzien van werkbladen, links naar de website waar je materiaal kunt aanschaffen en voorbeelden uit het dagelijks leven.

leerlijn_techniek

http://leerlijntechniek.nl/index.php

18:14 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: techniek, kleuters, lesmateriaal, lesideeen, derde graad, eerste graad, tweede graad

donderdag, 27 augustus 2009

EDULINKS: DIGITALE LESSEN (DE TWEE WIEKEN - NEDERLAND)

Op de website van de openbare basisschool "De Twee Wieken" staan heel wat digitale lesjes, netjes gerubriceerd per leeftijdsgroep.  Voor alle leerdomeinen binnen de basisschool zijn digitale lesjes voorzien.  Bovendien kunnen de woordpakketten worden ingeoefend die aansluiten bij de nieuwe methode "Taalactief".

digitale_lessen

http://www.detweewieken.nl/digitale_lessen/

woensdag, 13 mei 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: COMPASSI

"Compassi" is de afkorting voor "computerassistent".  Deze website wil dus hulp bieden aan leerkrachten om ICT te integreren binnen de verschillende leerdomeinen van het basisonderwijs.  Alles is mooi geordend per leerjaar en per vakonderdeel.  De leerlingen kunnen ook thuis de leerstof verder inoefenen.

compassi

http://www.compassi.be/leerlingen/oefeningen_leerlingen.htm

maandag, 04 mei 2009

LESSEN: HOBBYPROJECTEN

De doelstelling van deze site is om jongeren al experimenterend en bouwend kennis te laten maken met de vakken biologie, scheikunde, elektronica en houtbewerking. Dit wordt gedaan door het aanbieden van kant en klare zelfbouwprojecten in pdf-formaat.

hobbyprojecten

http://www.hobbyprojecten.nl/

18:34 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, lesmateriaal, lesideeen, techniek

dinsdag, 21 april 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: VTB (TECHNIEK)

Implementatie van techniek op school staat of valt met goed lesmateriaal. In de afgelopen jaren is door verschillende scholen en regionale netwerken zelf materiaal ontwikkeld. Dit materiaal en andere voorbeelden kunt u downloaden uit de database van het programma VTB.

vtb

http://www.wtwijzer.nl/?pid=23

20:18 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, techniek, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad

zondag, 07 september 2008

LESSEN: DE TECHNIEK COACH IN JE KLAS

Voor veel leerkrachten is techniek een nieuw vak. Daarom is er de Techniek Coach, de persoon aan wie deze methode zijn naam ontleent.  De site is bedoeld voor leerlingen van groep 5 tot en met groep 8.

U gaat naar www.klassetv.nl en klikt op Techniek Coach. Kies de les die u wilt geven en u komt op de webpagina van die les. Op deze lespagina vindt u:

 • de inleidende video
 • de lesbrief
 • relaties met andere vakgebieden
 • de wist-je-datjes
 • weblinks

De handleiding en de gebruikswijzer helpen u zeker een stap vooruit.

techniek_coach

http://www.klassetv.nl/extra/lespakketten/techniekcoachnew/index.php?page=home

13:07 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, lesideeen, lesmateriaal, techniek, wereldorientatie

donderdag, 28 augustus 2008

LESSEN: TECHNIEK IN ACTIE

Techniek in actie laat kinderen spelenderwijs kennis maken met diverse techniekbranches.  U kunt kiezen voor lesmateriaal voor een specifieke sector en het niveau waarop u het lesmateriaal wilt gebruiken.  De lesbrieven zijn uitgebreid getest en al het materiaal kunt u kosteloos gebruiken.

techniek_in_actie

http://www.t-actie.kmr.nl/actie2003/index.html

woensdag, 04 juni 2008

LESSEN: I LOVE TECHNOLOGIE

De website "I love technologie" biedt aan alle leerkrachten van het basisonderwijs uitgewerkte lesfiches aan om technologie te integreren binnen het basisonderwijs.  De lessen staan netjes gebundeld per leerlinggroep (kleuters, eerste graad, tweede graad en derde graad). Bovendien worden de fiches per leeftijdscategorie nog eens onderverdeeld.

 

i_love_technologie

http://www.ilovetechnologie.be/ILT_2007/TIO_2007_v1.2/index.html

maandag, 02 juni 2008

LESSEN: ONTDEKPLEK

Op de website van ontdekplek staan heel wat werkbladen die kunnen aangewend worden in de lessen "techniek".  Klik in het hoofdmenu op de rubriek "werkbladen" en u krijgt een volledig overzicht van alle technieklessen.  U kan bovendien een overzicht downloaden waarin de lesjes gerubriceerd staan per leeftijdsgroep.

 

ontdekplek

http://www.ontdekplek.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=62

19:15 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, techniek, wereldorientatie, lesideeen, lesmateriaal

zondag, 01 juni 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: NEMO

NEMO is het grootste science center van Nederland. Voor iedereen die nieuwsgierig is! Vijf verdiepingen vol spannende, leuke doe- en ontdekdingen. Alles in NEMO heeft  te maken met wetenschap en technologie. Tentoonstellingen, theatervoorstellingen, films, workshops en demonstraties. Je ruikt, hoort, voelt en ziet hoe de wereld werkt. Na je bezoek aan NEMO weet je waarom bruggen zo sterk zijn, hoe je er over dertig jaar uitziet, waarom je zoveel op je ouders lijkt, hoe je water zuivert, wat er gebeurt als je zoent, hoe bliksem en satellieten werken en nog veel meer. Slim dus, zo'n dagje NEMO!

 

NEMO heeft educatief materiaal dat u naar eigen wens kunt integreren in uw lesprogramma's. Het meeste materiaal is hier gratis te downloaden.  Klik op het tabblad "educatie" en kies dan in de navigatie voor "lesmateriaal".

nemo

http://www.e-nemo.nl/

maandag, 26 mei 2008

LESSEN: COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE

In het basisonderwijs is er nog weinig aandacht voor chemie. Daarom heeft C3 een aantal materialen ontwikkeld om basisschoolleerlingen op een leuke manier kennis te laten met chemie.

Chemie heeft raakvlakken met elk van de vier vormingsgebieden uit het leergebied oriëntatie op mens en wereld: techniek, gezond en redzaam gedrag, milieu en natuuronderwijs. Het ontwikkelen van producten heeft te maken met techniek. Wat doe je met een verpakking als je hem niet meer nodig hebt, dit heeft te maken met het milieu. Gezond en redzaam gedrag zie je terug in het waarom. Waarom vinden er bepaalde reacties plaats. En hoe maak je een geneesmiddel met zo min mogelijk bijwerkingen. Het gebruik van natuurlijke producten als basis voor het ontwikkelen van moderne, nieuwe spullen heeft te maken met natuuronderwijs.

Basisschoolleerlingen zijn sterk visueel ingesteld. De lesmaterialen van C3 zijn zo ontwikkeld dat de leerlingen spelenderwijs chemie ontdekken. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen alles wat ze horen en doen begrijpen. Als ze op een later moment zich maar herinneren dat ze al veel meer van chemie weten dan ze denken.

De proefjes voor het basisonderwijs zijn hoofdzakelijk met huis-tuin-en-keukenchemicaliën. Op deze manier kunt u eenvoudig aan de materialen komen. U hoeft alleen een bezoekje te brengen aan de supermarkt, apotheek of drogist.

 

communicatie_centrum_chemie

http://www.c3.nl/kids/nl/default.asp

13:58 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, wereldorientatie, lesideeen, lesmateriaal, techniek, online oefenen

woensdag, 21 mei 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: TECHNOPOLIS

Op de website van "Technopolis" vindt u verschillende experimenten die u thuis of in de klas kan uitvoeren.  Mooi uitgeschreven handleidingen vertellen u stap voor stap hoe het experiment werkt.  Ook online kan u experimenteren.  Een aantal filmpjes leggen duidelijk uit hoe bepaalde zaken werken.  Tenslotte worden antwoorden aangeboden in de rubriek "Hoe zit dat?".  Zeker de moeite waard om deze experimenten te integreren binnen het domein "technologische opvoeding".

 

technopolis

http://www.technopolis.be/nl/?n=4

18:42 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesideeen, lesmateriaal, techniek, eerste graad, tweede graad, derde graad, online oefenen

woensdag, 07 mei 2008

LESSEN: EXPERTISECENTRUM WETENSCHAPPELIJK DENKEN

Vaak wordt 'wetenschappelijk denken' geassocieerd met extreem verstandige intellectuelen en verstrooide professoren die beschikken over tonnen boekenkennis. Maar 'wetenschappelijk denken' is veeleer een geesteshouding, een manier van denken en van omgaan met de wereld om ons heen in een poging die beter te begrijpen. Het is vanuit een aangeboren menselijke verbazing en nieuwsgierigheid door voelen, denken, proeven, proberen, ervaren en experimenteren, komen tot antwoorden op onderzoeksvragen.

Door met kinderen al op heel jonge leeftijd aan wetenschappelijk denken te doen, wordt een basis gelegd voor het verder leren ontwikkelen van vaardigheden zoals gericht waarnemen, precisie, kritisch en zelfstandig denken, afleidend en hypothetisch denken, volwaardige communicatie met anderen...

Het doel van deze website is het aanbieden van een didactisch model en bijhorende methodiek om kinderen 'het wetenschappelijk denken' aan te leren. Vanuit een leerlijn voor de basisschool worden dan good practices aangeboden. Het gaat dan over eenvoudige doe activiteiten rond wetenschappen en techniek die haalbaar zijn in een klassituatie.

Deze website wil ook een platform zijn om gerichte en zinvolle informatie omtrent 'wetenschappelijk denken' door te geven via interessante links en nieuws omtrent nascholingen.

wetenschappelijk_denken

http://www.wetenschappelijkdenken.be/goodpractices.htm

13:03 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, tweede graad, derde graad, techniek, eerste graad, lesideeen, lesmateriaal

donderdag, 17 april 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: HALL OF SCIENCE

Deze website is ontwikkeld voor kinderen in het primair onderwijs, hun leerkrachten en hun ouders.  Kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag, maar u kunt de site ook gebruiken om onderwerpen die in uw lespraktijk aan de orde komen, te behandelen.
Uitgangspunten van de site zijn:

 • ontdekkend leren
 • spelenderwijs kennismaken met techniek, natuurwetenschappen en technologie.

Alles wat je zelf kunt doen en ontdekken "beklijft" beter...  Met dit uitgangspunt beoogt de stichting Hall of Science techniekonderwijs voor kinderen concreter en aantrekkelijker te maken.  In het kader van ontdekkend leren kunnen kinderen door onderzoek en proefjes te doen zelf of onder leiding van de leerkracht, ervaren en vaststellen hoe aspecten van techniek in de wereld om hen heen in elkaar zitten of werken.

hall_of_science

http://www.speeltech.nl/

vrijdag, 18 januari 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DIGITAAL SCHOOLBORD

Deze websit biedt een schat aan mogelijkheden om lessen te ondersteunen.  Heel veel zaken kunnen gewoon met een beamer getoond worden en dit zonder digitaal schoolbord.  Voor de links met "flp (flipchart) wel bijhorende sorftware nodig.  Deze kan u downloaden via de volgende link: http://www.promethean.nl/service.php.  U kiest voor "Download de Flipchart Viewer".

In de navigatie treft u de volgende leerdomeinen aan:

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • exacte wetenschappen
 • geschiedenis
 • godsdienst
 • kunst en cultuur
 • maatschappijleer
 • muziek
 • nederlands
 • rekenen en wiskunde
 • techniek en handvaardigheid
 • verkeer
 • vreemde talen

digibord_op_school

http://www.digibordopschool.nl/?target=1

woensdag, 09 januari 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: VAN 8 TOT 12 INFO

"8-12.info" werd opgezet omdat Maarten Sprenger als leerkracht behoefte had de informatie die hij zijn leerlingen over internet gaf te bundelen. Het hoofddoel van "8-12.info" is het toegankelijk maken van kindvriendelijke informatie op basisschool-niveau. Het aanbod ligt op drie terreinen:

 1. een verzameling goede kinder-zoekmachines
 2. eenvoudige informatie over hoe je kunt zoeken
 3. links naar kwaliteitssites rond de schoolvakken, zoals topografie, geschiedenis en rekenen.

De site is op een eenvoudig niveau een soort meta-site.  Deze bundelt de zoekmachines en verzamelt de beste internetplekken voor kinderen in relatie tot hun bezigheden op de basisschool.  De site wordt regelmatig bijgewerkt.

Volgende rubrieken komen aan bod:

 • start zoeken (kindvriendelijke zoekmachines)
 • rekenen
 • natuur en techniek
 • wereldoriëntatie
 • onze talen
 • het nieuws
 • zelf maken
 • meer

Elke rubriek wordt nog verder onderverdeeld.  Zeker een aanrader om in de basisschool te gebruiken.

 

8_12_info

http://www.8-12.info/

19:15 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, rekenen, taal, wereldorientatie, techniek

donderdag, 27 december 2007

LESSEN: SPREEKBEURTEN EN WERKSTUKKEN MALMBERG

Op deze site kunnen kinderen informatie vinden voor een spreekbeurt of een werkstuk. Ze kunnen zoeken

 • op alfabet
 • op rubriek
 • of ze kunnen het woord intikken waar ze informatie over zoeken

De verschillende rubrieken zijn:

 • cultuur
 • dieren
 • sport
 • beroepen
 • landen
 • natuur
 • helden
 • belangrijke kinderzaken
 • techniek
 • nieuw

De site is bovendien uitermate geschikt om zoekopdrachten uit te voeren en dit door de kindvriendelijke aanpak (lay out, eenvoud, ...).

 

spreekbeurten_werkstukken_malmberg

http://www.spreekbeurten.malmberg.nl/spreekbeurten.asp

11:21 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, wereldorientatie, lessen, lesmateriaal, techniek

woensdag, 17 oktober 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: HOUTINFO.NL

Via deze speelse website komt u alles te weten over het bos en het hout:

 • bossen
 • bomen
 • bosbeheer
 • milieu
 • toepassingen
 • houtzagerij
 • handel
 • transport

Voor de leerkracht staan er heel wat suggesties uitgewerkt om aan te wenden in de klas.  De leerlingen kunnen hun kennis staven door het invullen van de werkblaadjes.

 

houtinfo

http://www.houtinfo.nl/kidscorner/index_flash.htm

dinsdag, 02 oktober 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: PRAKTISCH TECHNIEK

Het projectenprogramma Praktisch Techniek staat voor het ontwikkelen van mogelijkheden voor kinderen, leerkrachten en ouders, om actief te leren in relatie tot techniek. Met leerzame, uitdagende activiteiten en leermiddelen ontdekken leerlingen met plezier dat techniek overal om hen heen is.

Praktisch Techniek is gestart in 2002-2003. Ieder schooljaar ontwikkelt Praktisch Techniek nieuwe leermiddelen en activiteiten. In 2007 komt er een themareeks uit van 18 boekjes over techniek in de klas. Deze vindt u allemaal op de website. Ook zal er iedere twee weken een nieuw avontuur op Lilonga gespeeld kunnen worden.

Kenmerkend voor de leermiddelen van Praktisch Techniek is dat ze eenvoudig in te zetten zijn in het onderwijs en dat ze kosteloos te downloaden zijn via deze website.

De volgende leermiddelen zijn beschikbaar:

 • De interactieve strip het Zonneschip, waarin drie kinderen en een solarhond allerlei avonturen beleven.
 • Een leerplan met techniekkits en werkbladen om techniek te integreren in de bestaande zaakvakken. 
 • Theatertechniek bij de musical: opdrachten rondom licht- en geluidstechniek en veiligheid, scenario's bij de afscheidsmusical.
 • Een interactief spel waarin hamster Fred moet worden gered uit de handen van de vervelende buurjongen.
 • De themareeks: een serie boekjes waarbij leerlingen expert kunnen worden op het gebied van bepaalde technische onderwerpen in en rond school.
 • Lilonga: computerspel waarbij de bewoners van Lilonga gered moeten worden van verschillende rampen natuurlijk met de hulp van techniek.

prakt_techniek

http://www.praktischtechniek.nl/

11:35 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: derde graad, wereldorientatie, lessen, lesmateriaal, oefenblaadjes, techniek