dinsdag, 23 november 2010

EDULINKS: TOY THEATER

Digiborden zijn volop in gebruik in het onderwijs. En hoe meer materiaal er komt, des te waardevoller de borden zelf. Er zijn dan ook talloze verzamelsites met digibordmateriaal. Zo is er ook de site Toy Theater waar heel veel leuke en interessante zaken te vinden zijn. Op de site van Toy Theater vind je materiaal voor:

 • beeldopvoeding,
 • rekenen,
 • lezen,
 • muziek,
 • puzzelspelletjes (logisch denken, memory enz.),
 • tools om je eigen fantasiewereld te creëren,
 • spelletjes (golf, dammen, ...)

toy_theater.jpg

http://www.toytheater.com/index.php

zondag, 07 november 2010

LESSEN: EU-FORUM

Het EU-Forum is dé plek om met uw leerlingen naar toe te gaan als u de Europese Unie in de klas wilt halen. Het is een leeromgeving waar u een heleboel leerstofvervangend materiaal vindt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving, levensbeschouwing, kunstzinnige oriëntatie en natuur & techniek. U kunt de leerlingen met 10-tallen opdrachten aan het werk zetten, individueel, in tweetallen of met groepsopdrachten.
De leerlingen zullen er snel hun weg in vinden, een heleboel leren over de Europese Unie en zich al doende afvragen wat ze nu zelf vinden van de EU. Er wordt nog hard gewerkt aan het Forum en de leeromgeving zal in de komende periode fors groeien.

Het EU-Forum werkt met een vaste structuur, die telkens naar behoefte wordt ingevuld en wordt verrijkt met bronnenmateriaal. De structuur voor elk vak/leergebied ziet er als volgt uit:

 1. Introductie
  • Korte inleiding;
  • Een startactiviteit om de leerlingen op scherp te zetten;
 2. Basisopdrachten: voor elk vak/leergebied 10 basisopdrachten die de leerlingen individueel of in tweetallen uitvoeren.
 3. Groepsopdrachten: verder worden er voor elk vak vijf specialisatieopdrachten geschreven, waarin elementen uit de basisstof worden uitgediept. Deze specialisatieopdrachten zijn groepsopdrachten en worden verdeeld over vijf groepjes in de klas. Elk groepje maakt één specialisatieopdracht.
 4. Presentatie: de resultaten van de specialisatieopdrachten zijn altijd concreet, tastbaar. De vijf resultaten worden aan het eind samengebracht in één presentatie. Daarmee wordt weer geprobeerd samenhang aan te brengen en laten de leerlingen elkaar zien wat ze gedaan hebben. Verder krijgen ze de gelegenheid om hun werk buiten de klas te laten zien. Denk aan medeleerlingen, ouders of schoolomgeving. 
 5. Evaluatie: u bepaalt zelf of en hoe er geëvalueerd wordt, wij geven suggesties. 
 6. De Euro-Klussenbus: de mobiele werkplaats  voor de leerlingen. Naast de vaste onderdelen voor elk vak is dit   een voorziening voor alle vakken samen. De Klussenbus is gevuld met praktische hulpmiddelen voor de leerlingen. In de klussenbus vinden ze de materialen en gereedschappen, alles wat ze nodig hebben aan vaardigheden om de gegeven opdrachten uit te voeren. Het gaat om instructies als:
  • ‘hoe neem ik een interview af’?,
  •  ‘hoe maak je een goede poster’?,
  • ‘leer en componeer een rap’, 
  • ‘maak een videoclip’, 
  • ‘hoe maken we een podcast’?, 
  • ‘organiseer een sponsorloop’, enzovoort.

eu-forum.jpg

http://www.cmo.nl/euforum/

19:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, lesmateriaal, lessen, wereldoriëntatie, online oefenen

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: DE SURFSLEUTEL

"De Surfsleutel" is een internetomgeving voor de jeugd boordevol websites voor de leukste spreekbeurten of werkstukken, spelletjes, prikborden, chatrooms en de mogelijkheid om een eigen pagina te maken!
Het is belangrijk dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving leren hoe zij op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van het internet. Niet alleen nu, maar ook als zij straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
"De Surfsleutel" biedt niet alleen een speel-, maar ook een leeromgeving voor thuis en op school. Inmiddels maken al heel veel scholen gebruik van "De Surfsleutel".
Kies de juiste leeftijdsgroep en en u kan de speel- en/of leeromgeving verkennen.

surfsleutel.jpg

http://www.surfsleutel.nl/

LESSEN: LOL ZONDER ALCOHOL

"Lol zonder alcohol" is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. Samen ga je onderzoeken wat alcohol is en wat het doet. Jullie kijken ook verder dan het thema 'alcohol': de kinderen gaan hun sociale vaardigheden versterken en hun weerbaarheid tegen groepsdruk verhogen. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even 'neen' te zeggen tegen alcohol.

"Lol zonder alcohol" omvat een lesboek opgebouwd rond 8 lessen. Per les vind je:

 • de geconcretiseerd les- en leerdoelen
 • het benodigde didactisch materaal
 • een gedetailleerde beschrijving van het lesscenario

In de bijlagen vind je per les de bijhorende taken- en opdrachtenkaarten, werkbladen, infofiches,...
Elke leerling creëert een eigen projectboek, waar ook de realisaties van de klasactiviteiten worden ingevoegd.
De handleiding situeert het project in het gezondheidsbeleid van de school en refereert duidelijk naar de nieuwe eindtermen en leerdoelen WO waar met het project aan gewerkt wordt. Uiteraard kan elke school, elke leerkracht deze verder verfijnen of verbreden op basis van het pedagogisch concept van de school en de eigenheid en noden van de kinderen in de klas.

"Lol zonder alcohol" bevat eveneens verschillende ondersteunende materialen:

 • een gratis klaspakket: bladwijzers voor de leerlingen, ballonnen en affiches maken het project zichtbaar op school;
 • een interactieve website voor de leerlingen;
 • een flyer om het project voor te stellen aan de ouders;
 • een website voor de ouders met meer info over het thema en het project.

Alle materialen van het "Lol zonder alcohol-project" kan je hier downloaden. Ook het klaspakket is gratis te bestellen.

lol_zonder_alcohol.jpg

http://www.acoolworld.be/school/

17:37 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesideeën, lesmateriaal, derde graad, wereldoriëntatie, online oefenen

EDULINKS: ENERGY CITY

Waar vind ik educatieve informatie over energie en elektriciteit? Electrabel formuleert dit schooljaar een origineel antwoord op deze veelgestelde vraag van leerkrachten. Met Energy City ontwikkelden we geen droge brochure, maar een boeiend interactief klasgame op maat van het lager onderwijs. Dankzij dit leerrijke spel worden leerlingen vertrouwd met belangrijke begrippen en principes van energie en elektriciteit (productie, verbruik, beheer).

In Energy City krijgen de leerlingen de macht over een ganse stad. Ze moeten er beslissingen nemen die een gevolg hebben op de inwoners (zijn ze gelukkig?) en het energieverbruik in de stad (is er voldoende energie? is de CO2-uitstoot onder controle?). Als alle beslissingen genomen zijn, krijgen de leerlingen een "eindrapport" met hun score. En wie weet, wint de hele klas een leuke daguitstap!

Het spel kan online gespeeld worden op http://www.energycity.be/#/home  of via een cd-rom die de leerkrachten gratis kunnen aanvragen via energycity@electrabel.com.

energy_city.jpg

http://www.energycity.be/#/home

16:22 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: wereldoriëntatie, derde graad, online oefenen, lessen

zaterdag, 23 oktober 2010

EDULINKS: SPRIETJE

Sprietje is een leuk wezentje dat een heleboel avonturen beleeft. De verhaaltjes van Sprietje gaan over verschillende thema's:

 • Sprietje gaat sporten
 • Sprietje op ziekenbezoek
 • Sprietje gaat naar school
 • Sprietje is jarig
 • Sprietje bij de tandarts
 • Sprietje leert zwemmen
 • Sprietje is ziek
 • Sprietje gaat schaatsen
 • Sprietje krijgt een konijn
 • Sprietje in de keuken

Bij elk verhaal horen spelletjes en kleurplaten.

sprietje.jpg

http://www.sprietje.nl/

11:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, eerste graad, wereldoriëntatie, online oefenen, lesmateriaal

dinsdag, 19 oktober 2010

EDULINKS: LEES ME VOOR

Op Leesmevoor.nl kun je samen met je kind geanimeerde voorleesverhalen lezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom hebben schrijvers en illustratoren uit het hele land hun talenten gebundeld om jou gratis voorleesverhaaltjes aan te bieden.

lees_me_voor.jpg

http://www.leesmevoor.nl/

12:26 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, taal, online oefenen

zaterdag, 09 oktober 2010

EDULINKS: NETWIJS.NL

De vernieuwde website van "Netwijs.nl" is onlangs live gegaan. De oude zoekmachine was aan een grondige opknapbeurt toe. Er zijn heel veel extra functionaliteiten aan toegevoegd. De site oogt daarnaast ook veel frisser. De nieuwe Netwijs heeft drie onderdelen:

 • Ik ben op school en ik wil leren
 • Ik ben thuis en ik wil spelen en leren
 • Ik wil als leraar inloggen

Het eerste onderdeel is vooral gericht op leren en het tweede met name op spelen (hier kun je bijvoorbeeld games spelen). Ook kunnen op een eenvoudige manier plaatjes worden gezocht.
Ten opzichte van het oude Netwijs is onder andere een onderverdeling in leeftijdscategorieën toegevoegd.
De zoekresultaten in "Netwijs.nl" worden niet zoals dat bij Google het geval is zonder meer van internet geplukt, maar zijn eerst door onze Netwijs redactie beoordeeld op bruikbaarheid in het primair onderwijs.

Het lerarendeel is nog "under construction". In dit onderdeel zullen bijvoorbeeld dossiers over allerlei onderwerpen beschikbaar zijn. Dossiers zijn gebundelde leereenheden (in de vorm van instructiemateriaal, oefenmateriaal, filmpjes, informatieve websites enzovoorts) die op verschillende manieren door de leerkracht ingezet kunnen worden. Een aantal dossiers wordt door Netwijs beschikbaar gesteld, en leraren kunnen ook zelf dossiers samenstellen.
Het lerarendeel zal zo worden ingericht dat het heel goed via het digibord gebruikt kan worden.

netwijs.jpg

http://www.netwijs.nl/default.asp?origin=netwijs

LESSEN: BRUUTTAAL

Op deze website vind je alle vrij toegankelijke weboefeningen over taalsystematiek bij elkaar.  Je treft hier oefeningen aan over:

 • woordsoorten
 • oefeningen in het ontleden van zinnen
 • oefeningen om beter te leren tekstverklaren

Je leert alles natuurlijk het best als je ook de theorie doorneemt. Je snapt dan waarom iets goed of fout is.  Je komt bij de theorie terecht door op de gele links te klikken.

bruuttaal.jpg

http://www.bruuttaal.nl/weboefeningen.htm

15:03 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, taal, online oefenen, lesmateriaal

EDULINKS: VOSJE EN DASJE

Op deze speciaal voor het eerste leerjaar ontworpen website, gaan Dasje en Vosje op reis en ontdekken nieuwe woorden, zinnen en verhalen.
Deze sluiten nauw aan bij het spellen en het voortgezet technisch leesonderwijs voor het eerste leerjaar. De website is een online vervolg op de televisieserie Leesdas Lettervos Boekentas.
Hoofdrolspelers in deze vrolijke website zijn de populaire "Dasje en Vosje". Het tweetal gaat samen op reis naar op zoek naar Woordenland! De reis naar Woordenland is ver en verloopt vol spannende avonturen. Onderweg komt het tweetal door zes 'nieuwe werelden' waar ze spelenderwijs in aanraking komen met nieuwe spellingsproblemen. Als ze eindelijk in Woordenland zijn, is het voor Dasje en Vosje de hoogste tijd om met een enorme bagage aan nieuwe woorden terug naar huis te gaan.
Speels, leerzaam en herkenbaar!
Tijdens de reis worden in een avontuurlijke en uitdagende context diverse spellingsmoeilijkheden op verschillende AVI-niveau’s aangeboden. Nieuwe lettercombinaties, klanken, woorden en zinnen komen voorbij. Leesdas Lettervos Boekentas voor het eerste lerjaar is hierdoor uitstekend naast de diverse lesmethoden te gebruiken. Bovendien stimuleren Dasje en Vosje de kinderen zélf een boek te pakken en te lezen. Als voorbereiding op de boekbespreking worden ze gestimuleerd leeskilometers te maken. Speels, leerzaam en herkenbaar!

dasje_vosje.jpg

http://www.schooltv.nl/leesdas/?nr=2541630&site=site_...

 

14:52 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, online oefenen, taal

EDULINKS: OEFENINGENSITE DE ROBBERT

Op de oefeningensite van lagere school De Robbert vind je heel wat links naar online oefeningen. De oefeningen zijn geordend per leerjaar en per vak:

 • Taal
 • Wiskunde
 • WO
 • Frans

robbert.jpg

http://derobbert.classy.be/index.htm

vrijdag, 17 september 2010

LESSEN: TAFELS OEFENEN

Deze website laat toe de tafels op een effectieve en leuke manier te oefenen.  Het principe van deze website is dat de resultaten opgeslagen en zichtbaar gemaakt worden.  Het programma is zo gemaakt dat vooral de tafelsommen geoefend worden die nog niet helemaal worden beheerst.

oefenen_tafels.jpg
http://www.tafels-oefenen.nl/

11:17 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, rekenen, lesmateriaal, lesideeën, tweede graad, online oefenen

vrijdag, 11 juni 2010

EDULINKS: UITDOKTEREN

Uitdokteren is een website die kinderen voorbereidt op een ziekenhuisbezoek of opname met medewerking van het Isalaziekenhuis in Zwolle.
Een bezoek aan het ziekenhuis is voor veel kinderen spannend. Om die spanning te verminderen maakte Combat een online kinderziekenhuis en het Isala uitdokterspel. Op de site kunnen kinderen hun doktersdiploma halen. Het Isala Uitdokterspel is een reusachtig schoolpleinspel van meer dan 30 m2. Door zelf alles uit te dokteren leren kinderen wat er allemaal komt kijken bij een bezoek aan het ziekenhuis.

uitdokteren

http://www.uitdokteren.com/

zaterdag, 17 april 2010

INTEGRATIE ICT: PREZI

Prezi is een online tool om presentaties mee te maken. Prezi wordt steeds populairder op internet en wordt al de PowerPoint-killer genoemd. De manier waarop je in Prezi-presentaties maakt, is totaal anders dan in PowerPoint.
De techniek van Prezi wordt geprezen en ziet er grafisch erg mooi uit. Voor leerkrachten is het bovendien gratis.

prezi

http://prezi.com/

18:07 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE | Tags: integratie ict, derde graad, online oefenen

maandag, 12 april 2010

EDULINKS: DIGIKRIEBELS

Via het project "Digikriebels" wil het IT-huis de strijd aangaan tegen de digitale kloof.  Zes basisscholen in Gent werken hieraan mee.  In dit project maken ouders en kinderen van de 3° kleuterklas spelenderwijs kennis met educatieve links.  Op deze manier krijgen ouder en kind inzicht in verantwoord en educatief gebruik van de computer.  Met digikriebels wil men ouders in de digitale wereld onderdompelen en hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid in deze wereld opkrikken.  Daarnaast wil men hen meer inzicht geven in het leerproces van hun kind.  Vooral inzicht in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten (schoolrijpheid) want de betrokkenheid van ouders versterkt de schoolloopbaan van kinderen van bij de start.  Door een keuze te maken uit de vier scholen kan u alle educatieve links met uw kleuter doorlopen.

digikriebels

http://www.digikriebels.be/

zaterdag, 10 april 2010

EDULINKS: EL BUHO BOO

El Buho Boo is een website met heel eenvoudige computerspelletjes die kunnen gespeeld worden door peuters en kleuters.  Bij sommige spelletjes hoef je enkel een toets in te drukken.  Bij andere spelletjes is het voldoende met de muis te klikken.  Bij een laatste reeks spelletjes moet je de muisknop indrukken en slepen.

elbuhoboo

http://www.elbuhoboo.com/eng.html

18:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, allerkleinsten, wereldorientatie, online oefenen

woensdag, 31 maart 2010

EDULINKS: DENKSPELLEN EN LEERSPELLEN

Op de website "bijleszaanstad.nl" tref je heel wat denk -en leerspellen aan, netjes gerubriceerd per leervak:

 • denkspellen
 • rekenen + wiskunde
 • taal
 • natuur
 • aardrijkskunde
 • typen
 • IQ-spellen
 • verkeer
 • techniek
 • geschiedenis
 • gemengd

denk_leerspellen

http://bijleszaanstad.nl/

dinsdag, 30 maart 2010

EDULINKS: MAAL -EN DEELTAFELS OEFENEN

Onderstaande afbeeldingen laten u toe onmiddellijk online de maal -en/of deeltafels te oefenen.

demolition (Custom).jpgdrag_race (Custom).jpggrand_prix (Custom).jpg

  

 

 

 

 

meteor (Custom).jpgspace_race (Custom).jpgtug_team (Custom).jpg

 

 

 

 

19:09 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: rekenen, eerste graad, tweede graad, online oefenen

zondag, 28 maart 2010

EDULINKS: BEN DE BEVER

Deze website maakt deel uit van het gezondheidsproject ‘Ben de Bever. Laat je tanden zien.’ Met dit project wil men kinderen op school en thuis op een speelse manier aanzetten tot een goede tandhygiëne.
Kinderen die gesteund worden door hun omgeving en voldoende lang geprikkeld worden, hebben een grotere kans de goede gewoonten vol te houden.
Met Ben de Bever als spilfiguur worden kinderen gestimuleerd om goed te poetsen, regelmatig op controle te gaan bij de tandarts en tandvriendelijk te eten.

ben_de_bever

http://www.bendebever.be/

13:56 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, tweede graad, online oefenen

donderdag, 18 maart 2010

EDULINS: KOEIENLETTERS

Kun jij al goed woorden schrijven?  Maak met koeienletters het woord dat je op de foto ziet.  Sleep de koeien naar de juiste emmer.  De eerste emmer is de eerste letter van het woord, de tweede emmer is de tweede letter, enz.  Als het woord klaar is, druk dan op de groene pijl.  Als je een verkeerde letter sleept dan eet het konijntje één van de gebakjes op.  Er zijn acht gebakjes.  Als die op zijn dan heb je verloren.  Als je het even niet meer weet dan mag je op het vraagteken klikken.  In ruil voor een gebakje krijg je dan een letter.  Er zijn drie levels: drie- , vier- en vijfletterwoorden.

koeienletters

http://www.worteldrie.com/kids/koeienletters.swf

11:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: taal, kleuters, eerste graad, online oefenen

zondag, 14 maart 2010

EDULINKS: ONTDEK EUROPA

Hallo! Welkom in Europa! Wij komen uit verschillende landen en wij spreken verschillende talen, maar in dit werelddeel zijn wij thuis.
Kom met ons mee op een avontuurlijke reis door de tijd en de ruimte en je zult een heleboel interessante dingen ontdekken.
In de loop van onze ontdekkingsreis kun je testen hoeveel je hebt geleerd.
Zet je ontdekkingsreis voort op school! Doe dan verder onderzoek in de schoolbibliotheek of op internet. Je kunt zelfs een eigen boekje schrijven over wat je hebt ontdekt.
Tot slot kun je de spelletjes en activiteiten doen op de website „Europa Go”.

Inhoud van de website:

 • leer alles over de EU
 • Europa spelenderwijs
 • verken Europa per thema
 • test je kennis van Europa

ontdek_europa

http://europa.eu/europago/explore/welcome.jsp

12:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad, online oefenen

woensdag, 10 maart 2010

EDULINKS: FLOSJ EN HET VLAAMS PARLEMENT

Welkom bij "de Kracht van je Stem". De mascotte Flosj zal jullie rondleiden op deze website. Hier vinden jullie informatie over politiek en democratie en er worden heel wat moeilijke woorden uitgelegd.  De nieuwsgierigen onder jullie kunnen meedoen aan de Knappe KoppenKwis. Op deze site kunnen jullie een leerrijke en boeiende reis beleven!

Flosj is een leeuwtje dat toevallig in het Vlaams Parlement verzeild raakt. Het stripverhaal legt stapsgewijs en op een speelse manier de werking van het Vlaams Parlement uit.  Het verhaal van Flosj staat ook als filmpje op deze website.  Zowel de strip als de site kunnen gebruikt worden om een bezoek aan het Vlaams Parlement met leerlingen voor te bereiden.  Download hier de zoekopdrachten met Flosj voor de leerlingen en de tekst van het filmpje.

flosj

http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjss/kinderen/animatie/f...

15:32 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad, online oefenen

zaterdag, 06 maart 2010

INTEGRATIE ICT: SPEURNEUS-WEBQUEST

SpEUrnEUs neemt kinderen uit het vijfde en zesde jaar basisonderwijs virtueel mee op speurtocht door Vlaanderen. Om de link tussen Europa en Vlaanderen duidelijk te maken, boort de webquest verschillende Europa-thema’s aan, zoals ‘oorlog en vrede’, ‘de euro’ en ‘open grenzen’. Bij elk thema horen telkens enkele internetopdrachten. In totaal zijn er vier reeksen opdrachten. De antwoorden van elke reekst houd  je bij. Aan het einde van de zoektocht krijgen ze te horen welke letters uit die antwoorden ze moeten onthouden, om daarmee een bepaald woord te vormen.

speurneus

http://www.speurneus-webquest.be/

14:22 Gepost door Stefaan Dhondt in ACTUA | Tags: wereldorientatie, integratie ict, derde graad, online oefenen

vrijdag, 05 maart 2010

EDULINKS: MATRIX

Zet de figuren of de getallen op de juiste plaats in de matrix (het rooster).  Dit educatief spel is geschikt voor alle leeftijdsgroepen:

 • kleuters:
  Combineer de linkerzijde en de de bovenzijde.
 • 1° - 5° leerjaar:
  Afhankelijk van de bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen) moeten de twee getallen berekend worden.
 • 6° leerjaar:
  Afhankelijk van de bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) moeten de twee getallen berekend worden.  Let wel op dat de kleur van het vakje de formule bepaalt.

matrix

http://www.arkorum.be/opdrachten/opdrachtsite/bestanden/m...

19:32 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: rekenen, kleuters, derde graad, eerste graad, tweede graad, online oefenen

donderdag, 04 maart 2010

EDULINKS: PVE KIDS (BOERDERIJDIEREN)

Wie alles wil weten over de boerderijdieren is hier op het goede adres.  Hier leer je hoe het gaat met de dieren op de boerderij.  BIj elk dier worden ook een aantal spreekwoorden uitgelegd.

Bovendien zijn er nog veel leuke dingen te ontdekken op deze site:

 • recepten
 • kleurplaten
 • spreekbeurten
 • spelletjes

pve_kids

http://www.pvekids.nl/

17:56 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, wereldorientatie, derde graad, eerste graad, tweede graad, online oefenen

maandag, 01 maart 2010

LESSEN: REKENEN OEFEN SITE

Oefenen baart kunst en met de website "Rekenen-oefenen" wordt rekenen pas echt leuk.  Doordat er een heleboel rekenoefeningen in heel wat varianten aangeboden worden, kunnen kinderen hun rekenkunde en zelfvertrouwen verbeteren.  Er is altijd wel een nieuwe uitdaging om aan te gaan.  Je klikt op je groep en je kan onmiddellijk beginnen met oefenen.  Het oefenen is volledig gratis.  Wil je ook een scorerapport van de vorderingen van het kind dan betaal je € 8,95 per maand.

rekenen_oefen_site

http://www.rekenen-oefenen.nl/

16:39 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: rekenen, derde graad, eerste graad, tweede graad, online oefenen

zaterdag, 27 februari 2010

EDULINKS: SCHOOL OP SEEF

School op Seef staat voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en educatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op deze website staan toepassingen die specifiek gemaakt zijn voor gebruik op een digitaal schoolbord. Daarnaast vindt u hier handige illustraties, films andere tools, waarmee u op een snelle manier verkeersonderwijs op het digibord brengt!

Gedurende het schooljaar zullen er steeds nieuwe onderdelen op de site geplaatst worden, dus vergeet niet af en toe een kijkje te komen nemen!
Veel plezier met digiseef!

SCHOOL op SEEF gaat natuurlijk met de tijd mee en begeeft zich steeds meer op het digitaal schoolbord. Je vindt daarom sinds kort allerlei lessuggesties op "www.digiseef.nl". Vanzelfsprekend heeft de verkeerskalender in dat domein een plek met de ingesproken maandverhalen en de liedjes bij de maandthema’s. Maar ook met interactieve toepassingen bij verschillende onderdelen van de vertelplaten. Zo kunt u de illustraties op groot formaat tonen èn gebruiken voor gesprekken met de kinderen en het verdiepen van bepaalde onderdelen. Leerlingen zullen bijvoorbeeld via interactieve toepassingen in de plaat kunnen zien wat de effecten van verlichting en goed zichtbare kleding zijn tijdens de donkere dagen.

school_safe

http://www.schoolopseef.nl/index.php?page=546

 

EDULINKS: RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

Op de site van het "Rijksmuseum van oudheden" kan je de vingerspieren oefenen met de leukste archeologische games:

 • Megagrieken:
  Versla de Griekse goden en beklim de top van de Olympus.
 • Dierenmummies:
  Raad welk dier onder de mummiewindsels is verstopt.
 • Dieven in de tijd:
  Breng de gestolen voorwerpen terug naar het museum (Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen).

Tijdens het spelen kom je ook heel wat te weten over deze periodes.

rmo

http://www.rmo.nl/kids/games

13:34 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: online oefenen, lesmateriaal, wereldorientatie, derde graad

vrijdag, 26 februari 2010

ICT-INTEGRATIE: VEILIG INTERNET (ICT NOORD-LIMBURG)

Door het invoeren van de eindtermen ICT is er nood aan lesmateriaal rond ICT en veiligheid.  Op deze website vind je allerlei informatie omtrent het project "Veilig internet" dat de werkgroep ICT Noord-Limburg heeft uitgewerkt.  Je kan dit project gratis gebruiken.  De strip "De sinistere site" (getekend door studio Vandersteen) werd ingescand, de strip werd ingesproken en dit alles werd verfilmd.  Bovendien werden er bijhorende oefeningen aangemaakt.  De film met bijhorende oefeningen kan u gratis downloaden via deze site.

ict_noord_limburg

http://www.ictnoordlimburg.be/

EDUCATIEVE WEBSITE: COMPUTERMEESTER

De bedoeling van deze website is om leerkrachten en ouders hun kinderen op een leuke en eenvoudige manier te leren omgaan met wiskunde, taal en wereldoriëntatie. De computerspelletjes zijn zo opgevat dat het inoefenen van een vaardigheid als speels ervaren wordt.
Deze gratis te gebruiken site is gemaakt voor gebruik in de basisschool, maar kan natuurlijk ook thuis gebruikt worden.  Alle educatieve toepassingen staan netjes geordend volgens leeftijdsgroep (kleuters tot en met 6° leerjaar).

educatieve_freeware

http://www.computermeester.be/

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende