maandag, 31 januari 2011

LESSEN: KLEUTERNETWERK

Op "Kleuternetwerk" vind je tal van documenten die speciaal ontwikkeld worden voor educatief gebruik met kleuters en peuters. Je vindt er verschillende uitgewerkte thema's:

 • de boerderij,
 • ridders en prinsessen,
 • groenten en fruit,
 • ziek zijn,
 • paddenstoel,
 • post en co,
 • wonen en klussen,
 • onderweg,
 • eet smakelijk,
 • in en op de zee,
 • regenboogtheater,
 • de kapsalon,
 • lang geleden,
 • tuincentrum,
 • baby,
 • feest,
 • kriebelbeestjes,
 • mijn atelier,
 • ...

Per thema kan je taalactiviteiten, rekenactiviteiten, spelactiviteiten, constructieve activiteiten en kleurplaten downloaden. Na registratie kan je al dit materiaal gratis downloaden.

kleuternetwerk.jpg

http://www.kleuternetwerk.nl/

maandag, 24 januari 2011

LESSEN: WERELDLESIDEE

Djapo biedt je met Wereldlesidee 30 stevig uitgewerkte lessuggesties: 10 thema's voor elke graad van het lager onderwijs. De thema's zijn:

 • diversiteit
 • geld
 • grondstoffen
 • landbouw
 • reclame
 • techniek
 • voeding
 • weer
 • werk
 • wonen

De thema's sluiten aan bij de eindtermen:

 • wereldoriëntatie
 • sociale vaardigheden
 • leren leren
 • ICT
 • muzische vorming
 • techniek

Djapo doet dit met een duidelijke knipoog naar de ons omringende wereld. We stellen ons vragen bij wat er zoal vierkant draait, en stimuleren de leerlingen om hierover na te denken én zelf tot acties en oplossingen te komen. De lessuggesties hebben een zelfde vaste structuur: van verwondering naar kennis, van filosoferen naar actie en reflectie. De lessugesties zijn gratis beschikbaar, zijn geschreven door mensen met ervaring in het onderwijs, spelen in op een pak eindtermen, reiken omlijnde ideeën aan en laten ruimte voor eigen inbreng.  Deze lesideeën zijn prikkelende uitdagingen voor wie hiermee aan de slag wil.

wereldlesidee.jpg

http://www.wereldlesidee.be/

dinsdag, 18 januari 2011

EDULINKS: WEBJE-WIJZER (meervoudige intelligentie)

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Veel leerkrachten maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht maar men heeft er vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten:

 • Doe: de lichamelijk-kinestetische intelligentie
  Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.
 • Kijk: de visueel-ruimtelijke intelligentie
  Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.
 • Getal: de logisch-mathematische intelligentie
  Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.
 • Samen: de interpersoonlijke intelligentie
  Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.
 • Taal: de verbaal-linguïstische intelligentie
  Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.
 • Muziek: de muzikaal-ritmische intelligentie
  Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.
 • Ik: de intrapersoonlijke intelligentie
  De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.
 • Natuur: de naturalistische intelligentie
  Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.

webje_wijzer.jpg

http://www.webje-wijzer.nl/index.php

maandag, 27 december 2010

LESSEN: KNUTSELOPDRACHTEN.NL

Deze site biedt leuke en leerzame knutselopdrachten voor peuters, kleuters en kinderen uit het basisonderwijs, voor gezellig samen thuis knutselen of een leerzame les op school.
Via de knop "sitemap" krijgt u een compleet overzicht van alle beschikbare knutselopdrachten.

knutselopdrachten.jpg

http://www.knutselopdrachten.nl/

15:37 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, beeldopvoeding, muzische vorming

dinsdag, 23 november 2010

EDULINKS: TOY THEATER

Digiborden zijn volop in gebruik in het onderwijs. En hoe meer materiaal er komt, des te waardevoller de borden zelf. Er zijn dan ook talloze verzamelsites met digibordmateriaal. Zo is er ook de site Toy Theater waar heel veel leuke en interessante zaken te vinden zijn. Op de site van Toy Theater vind je materiaal voor:

 • beeldopvoeding,
 • rekenen,
 • lezen,
 • muziek,
 • puzzelspelletjes (logisch denken, memory enz.),
 • tools om je eigen fantasiewereld te creëren,
 • spelletjes (golf, dammen, ...)

toy_theater.jpg

http://www.toytheater.com/index.php

vrijdag, 19 november 2010

LESSEN: ADLJ

Op de website van Anneke Damstra vind je allerlei onderwerpen die een basis vormen voor creatief onderwijs.  De meeste kinderen zijn enorm creatief en zullen zonder al te veel moeite eindeloos kunnen knutselen en tekenen.
Creatieve opdrachten zijn thematisch opgezette opdrachten om deze leerlingen extra uit te dagen en eindeloos te laten knutselen in de klas. Geef ze alle tijd om hun talenten te ontdekken. Werk het liefst met doedozen en een knutselhoek.

 • Seizoensopdrachten zijn opdrachten die gedurende een schooljaar verschillende mogelijkheden bieden om snel resultaat te boeken. Vaak handig voor versiering in een school of klas. Ze zijn geschikt voor kinderen die minder creatief zijn en die je toch motorisch wilt uitdagen. Daag de leerlingen natuurlijk nog verder  uit om grenzen te verleggen en zelf zoveel mogelijk  eigen ideeën toe te voegen.
 • Basistechnieken geeft basisinformatie over verschillende technieken. Steeds vaker gelinkt aan een filmpje. Handig voor de leerkracht die weer even moet weten hoe een bepaalde techniek ook alweer gaat en ideaal voor de zelfstandig werkende leerling.
  Met een goede beheersing van de basistechnieken heb je langer plezier van je knutselresultaten.
 • Techniekopdrachten zijn opdrachten waarmee een lesopbouw gedurende een schoolcarrière is gewaarborgd.
  Voor de minder creatieve leerling bieden deze opdrachten een heerlijk houvast.
  De strakke opzet kan zowel individueel, coöperatief als klassikaal worden aangeboden.
  De opdrachten zijn verdeeld in verschillende leerjaren vanaf groep 5. Bij combinatiegroepen kunnen de opdrachten natuurlijk geclusterd worden.  Handig is om met een aantal leerjaren of groepen samen te werken zodat een techniekcircuit kan ontstaan.
  De techniekopdrachten zijn een handig middel  om overzicht te krijgen in de creatieve en motorische mogelijkheden van de leerling. Zeker wanneer de resultaten worden genoteerd.
  Bij Informatie/ roosters en rapportage vind je hiervan voorbeelden.

adlj.jpg

http://www.adlj.nl/laed/

10:35 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, beeldopvoeding, techniek, muzische vorming

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: DE SURFSLEUTEL

"De Surfsleutel" is een internetomgeving voor de jeugd boordevol websites voor de leukste spreekbeurten of werkstukken, spelletjes, prikborden, chatrooms en de mogelijkheid om een eigen pagina te maken!
Het is belangrijk dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving leren hoe zij op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van het internet. Niet alleen nu, maar ook als zij straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
"De Surfsleutel" biedt niet alleen een speel-, maar ook een leeromgeving voor thuis en op school. Inmiddels maken al heel veel scholen gebruik van "De Surfsleutel".
Kies de juiste leeftijdsgroep en en u kan de speel- en/of leeromgeving verkennen.

surfsleutel.jpg

http://www.surfsleutel.nl/

zaterdag, 23 oktober 2010

LESSEN: MUZIEK ZIEN

Paul van Coeverden maakt animaties waarin muzikale krachten het beeld bepalen. Elk pictogram brengt je naar een muziekanimatie. Je hoort een stukje klassieke muziek en ziet daarbij een animatiefilmpje dat gemaakt is op de sfeer en ritme van de muziek. Een leuke, ontspannende kennismaking met klassieke muziek.

muziek_zien.jpg

http://home.hccnet.nl/paul.van.coeverden/sitemap.html

12:50 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, muzische vorming, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad

EDULINKS: WINDEKIND CITY

Vanaf september 2007 maakt Windekind-City deel uit van de website van de vrije lagere oefenschool Windekind te Vorselaar.  Deze virtuele stad is een verzameling van educatief materiaal en gegevens voor leerlingen van de basisschool.  Door op de huisjes te klikken, ontdek je heel wat links:

 • De kinderen vinden in het Computerhuisje heel wat links naar educatieve en informatieve websites. Je kan hier ook terecht voor ICT-resultaten en voor het ICT-spel dat deze school jaarlijks organiseert.
 • In de Technotoren zijn alle activiteiten en websites verzameld die met techniek te maken hebben.
 • In het Museum worden werkjes van leerlingen getoond.
 • In het Boshutje is een interessant milieuhoekje.
 • Het jaarthema kan je volgen via het Themahuisje.

windekind.jpg

http://www.bs-windekind.be/

donderdag, 09 september 2010

EDULINKS: TEKENEN EN ZO

Op "Tekenen en zo" vind je tal van leuke, creatieve en vaak op het werk van kustenaars gebaseerde lessen beeldende vorming.  De lessen zijn telkens met (groepen) kinderen uitgeprobeerd waardoor je vrij zeker bent dat ze zowel qua tijd, qua moeilijkkheid en qua materiaal haalbaar zijn in de klas.

tekenen_en_zo.jpg

http://tekenenenzo.blogspot.com/

15:31 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, muzische vorming, beeldopvoeding, lessen

vrijdag, 16 april 2010

LESSEN: WIKIWIJS

Met Wikiwijs kun je (open) leermateriaal zoeken, vinden, downloaden en gebruiken.  Met de vier instrumenten in de tabbladen bovenaan de webpagina kun je nog meer:

 • Arrangeren: stel leermateriaal samen
 • Ontwikkelen: maak zelf nieuw leermateriaal
 • Plaatsen: deel je leermateriaal met anderen
 • Beoordelen: geef je mening over leermaterialen

wikiwijs

http://www.wikiwijs.nl/sector/po/home.psml

woensdag, 14 april 2010

EDULINKS: SCHOOLTV BEELDBANK PLUS

SchoolTV-beeldbank Plus maakt uw les compleet! Naast educatieve clips biedt de SchoolTV-beeldbank nu ook quizzen, werkbladen en binnenkort ook digilessen over heel veel verschillende onderwerpen. U vindt ze met de zoekfunctie of het vakkenmenu. En als u een interessante clip heeft gevonden, ziet u aan het plusje meteen of er quizzen, werkbladen of digilessen bijhoren!

schooltv_beeldbank_plus

http://www.schooltv.nl/beeldbank/plus/

maandag, 12 april 2010

EDULINKS: DIGIKRIEBELS

Via het project "Digikriebels" wil het IT-huis de strijd aangaan tegen de digitale kloof.  Zes basisscholen in Gent werken hieraan mee.  In dit project maken ouders en kinderen van de 3° kleuterklas spelenderwijs kennis met educatieve links.  Op deze manier krijgen ouder en kind inzicht in verantwoord en educatief gebruik van de computer.  Met digikriebels wil men ouders in de digitale wereld onderdompelen en hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid in deze wereld opkrikken.  Daarnaast wil men hen meer inzicht geven in het leerproces van hun kind.  Vooral inzicht in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten (schoolrijpheid) want de betrokkenheid van ouders versterkt de schoolloopbaan van kinderen van bij de start.  Door een keuze te maken uit de vier scholen kan u alle educatieve links met uw kleuter doorlopen.

digikriebels

http://www.digikriebels.be/

zondag, 10 januari 2010

EDULINKS: DROPPIE WATER

De "Droppie Water" website is speels en leerzaam voor kinderen en speciaal ontwikkeld voor de educatie van basisschoolgangers. Zo kan een kind op de startpagina van de website aangeven in welke groep het zit en vervolgens krijgt het leeractiviteiten die aansluiten bij zijn of haar niveau. Op de website is er een indeling gemaakt naar de basisschoolgroepen '1, 2 en 3', '4, 5 en 6' en '7 en 8'.

 • Kleuters + 1° leerjaar:
  Op het onderdeel speciaal voor de groepen 1, 2 en 3 kan het kind samen met Droppie spelen, naar muziek luisteren of mooie kleurplaten maken. De vormgeving is simpel gehouden en met geluid wordt het kind begeleid
 • 2°, 3° + 4° leerjaar:
  Op het onderdeel speciaal voor de groepen 4, 5 en 6 kan het kind meedoen met een quiz en zo alles over water te weten komen. Kinderen die hoog score in de quiz worden met hun naam opgenomen in de scorelijst.
  Droppie heeft ook een paar grapjes op de site die een jonge bezoeker kunnen verrassen. Met waterschapsinformatie en foto's uit de regio wordt het kind verder betrokken. Ook hier wordt het kind met geluid ondersteund en de vormgeving wordt drukker en interactiever.
 • 5° en 6° leerjaar:
  Bij deze groep gaat de informatie verder de diepte in en duikt redelijk de wereld van water in. De jonge bezoeker vindt informatie over water, het waterschap, de waterkringloop, water door buizen, water dat leeft en water dat veilig kan en moet zijn. Het is handige informatie voor een werkstuk of spreekbeurt. Verder kan het kind zijn of haar kennis over water testen in een quiz en kan het lezen wat het waterschap in de buurt doet.

droppie_water

http://www.droppiewater.nl/

dinsdag, 05 januari 2010

LESSEN: COMPTINES ET CHANSONS POUR ENFANTS

Op deze website vind je heel wat Franse liedjes en gedichtjes.  Bij een groot aantal liedjes kan je de melodie beluisteren en meezingen of kan je een filmpje bekijken dat bij het liedje hoort.  De liedjes staan alfabetisch geordend.

comptines_chansons

http://comptine.free.fr/

18:43 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, kleuters, muzische vorming

zondag, 03 januari 2010

LESSEN: JUF JOYCE

Op deze site wil juf Joyce ideeën, projecten en documenten delen met leerkrachten van basisscholen, ouders en andere belangstellenden die op een leuke, creatieve en vindingrijke manier met kleuters om willen gaan.

Deze site is opgebouwd vanuit thema’s. Ieder thema bevat lesmateriaal zoals b.v. stempelkaarten, leesrupsen, kralenplanken, werkbladen, kringactiviteiten en knutselwerkjes. De ideeën die worden weergegeven zijn vooral bedoeld voor kleuteronderwijs, maar zijn ook geschikt voor kinderen uit groep 3 en 4.

juf_joyce

http://www.juf-joyce.nl/index2.php3

13:49 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, rekenen, kleuters, wereldorientatie, eerste graad, beeldopvoeding, muzische vorming

LESSEN: TEKENCLUB.NL

Tekenclub is een online omgeving voor kinderen waar het plezier voor tekenen en het creëren van mooie kunstwerken wordt aangewakkerd.  Iedereen kan leren tekenen en mooie dingen maken.  Een probleem is vaak dat kinderen niet weten hoe ze het moeten doen en ook verliezen ze vaak al het plezier in tekenen doordat er te veel wordt gehamerd op dingen zoals binnen de lijntjes kleuren, netjes tekenen of langs de randen knippen.  Dit zijn totaal onbelangrijke dingen voor het maken van een mooi plaatje of kunstwerk en zo kom je er natuurlijk nooit achter hoe leuk en avontuurlijk tekenen kan zijn.  Tekenclub laat zien dat dat het juist wel is, trekt zich niets aan van dit zo rare beperkingen en neemt kinderen mee op een onvergetelijke ontdekkingstocht door de wondere wereld van het tekenen.

tekenclub_nl

http://www.tekenclub.nl/

13:25 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesideeen, derde graad, eerste graad, tweede graad, beeldopvoeding, muzische vorming

donderdag, 24 december 2009

EDULINKS: BIG HUGE LABS

"Big Huge Labs" is een fotosite waar je allerlei leuke tools vindt om creatief om te springen met je foto's.  Zo kun je er (Pop Art) posters van maken, kalenders, collages, puzzels, wallpapers, blogheaders enz. Daarnaast kun je effecten aan foto’s geven door te werken met randen en effecten. Leerlingen spelen er graag mee om hun werkstukken en presentaties nog mooier te maken. Zo heeft "Big Huge Labs" een tool waarmee je gemakkelijk de cover van een tijdschrift of een filmposter maakt. Bovendien is het ook mogelijk om een onderwijsaccount aan te maken. Door je leerlingen te registreren kunnen zij inloggen zonder e-mailadres, kun je de producten van je leerlingen eenvoudig bekijken en heb je geen last van advertenties. De moeite waard om eens te proberen dus.

big_huge_labs

http://bighugelabs.com/

13:26 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, derde graad, tweede graad, beeldopvoeding, muzische vorming

donderdag, 26 november 2009

EDULINKS: KINDEREN VOOR KINDEREN KARAOKE

Zing je favoriete liedje met "Kinderen voor kinderen karaoke".  Kies een liedje uit de lijst en zing lekker mee.  Je kunt op twee manieren een liedje afspelen:

 • met zang
 • zonder zang

Je kunt je zangkunsten ook opnemen.  Gebruik daarvoor je webcam of een microfoon.  Ben je blij met je resultaat, dan kan je je zangtalent op de site plaatsen zodat anderen je inzending kunnen bekijken of beluisteren.

karaoke_kinderen_voor_kinderen

http://kvk.karaoke.vara.nl/

12:47 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: muziek, derde graad, eerste graad, tweede graad, muzische vorming

maandag, 23 november 2009

EDULINKS: OEFENINGEN EERSTE LEERJAAR

Meester Dirk uit basisschool "De Ark" verzamelde heel wat oefenmateriaal voor leerlingen uit het eerste leerjaar.  U kan kiezen uit volgende rubrieken:

 • lezen
 • spelling
 • rekenen
 • oefenblaadjes maken
 • filmpjes (beeldbank "maan-roos-vis")
 • liedjes
 • verhaaltjes

eerste_leerjaar

http://users.telenet.be/ark123/1d/oefen.html

19:57 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: rekenen, leren_lezen, lesmateriaal, eerste graad, muzische vorming

donderdag, 05 november 2009

EDULINKS: DAT BEDOEL IK

"Datbedoelik.nl" is een gratis en nieuwe reclamevrije website voor iedereen in het basisonderwijs.  De website is zo opgezet om kinderen op een veilige manier wegwijs te maken op het internet.  Dit gebeurt door een kindvriendelijke zoekmachine die leerlingen helpt bij het zelfstandig vinden en interpreteren van de juiste informatie.

dat_bedoel_ik

http://www.datbedoelik.nl/indexl.php

maandag, 12 oktober 2009

EDULINKS: ANIMATED EXPLANATIONS

De Belgische Website "Animated explanations" creëert prachtige interactieve presentaties over de meest uiteenlopende onderwerpen, van gezondheid tot technologie, van computer tot hobby.  De presentaties zijn van een uitzonderlijk hoge kwaliteit en zijn zeer boeiend en aangenaam uitgelegd. De meeste presentaties zijn in het Nederlands.  De presentaties zijn onderverdeeld in 6 rubrieken:

 1. Gezondheid
 2. Technologie
 3. Software
 4. Hardware & netwerken
 5. Hobby
 6. Geld & Werk

animated_explanations

http://www.animatedexplanations.com/Default.aspx

10:28 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: wereldorientatie, integratie ict, derde graad, beeldopvoeding, muzische vorming

zondag, 04 oktober 2009

FREEWARE: PHOTOSCAPE

Photoscape is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee je foto's op eenvoudige wijze kan bewerken.  Photoscape biedt volgende mogelijkheden:

 • Kijkboek:
  • Afbeeldingen op uw computer bekijken en via een diashow weergeven
 • Foto bewerken:
  • Hier kan u foto's bijwerken
 • Stapelwerk:
  • Allerlei effecten toevoegen in hetzelfde scherm
 • Albumblad:
  • Door afbeeldingen in de raampjes te slepen, ontwerp je een albumblad
 • Samenvoegen:
  • Uit meerdere foto's een plaatje maken
 • Gif-animatie:
  • Vervaardig een animatie uit verschillende afzonderlijke afbeeldingen
 • Afdrukken:
  • Foto's afdrukken
 • Fotosplitser:
  • Splits een foto op in verschillende fragmenten van dezelfde grootte
 • Schermfoto:
  • Maak een foto van een scherm(deel) en sla deze op als afbeelding
 • Kleurenwijzer:
  • Venster voor kleurtinten
 • Van RAW naar JPG:
  • Zet het RAW-formaat om in JPG-formaat
 • Hernoemen:
  • Een fotoreeks hernoemen
 • Paper print:
  • Print gelijnd papier, grafisch papier, muziekbladen, kalenders, ...

Het programma heeft een simpele interface wat haast geen configuratie vereist.

photoscape

http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

Raymond Brigez, die reeds verschillende handleidingen vervaardigde (PowerPoint 2003 en PowerPoint 2007), creëert momenteel verschillende handleidingen die bij dit gratis programma horen.  U kan deze handleidingen downloaden via onderstaande URL:

http://sites.google.com/site/raymondpowerpoint/PHOTOSCAPE

13:01 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: freeware, derde graad, tweede graad, beeldopvoeding, muzische vorming

vrijdag, 25 september 2009

ICT-INTEGRATIE: STORYBIRD (prentenboekjes maken)

"Storybird" maakt het mogelijk om online heel eenvoudig zelf leuke prentenboekjes te ontwerpen met je eigen verhaal. Je kunt kiezen uit illustraties in vele stijlen en van diverse artiesten:

 • Kies een illustratiestijl die jou aanspreekt. Je kunt overigens ook voor een bepaald thema kiezen.
 • Sleep afbeeldingen naar het werkblad (de storymaker) en voeg je tekst toe. Verander eventueel de kleur en voeg extra bladzijden toe. Besteed aandacht aan een mooie kaft.
 • Geef je "storybird" een titel en klik op de knop ‘publish’. Klaar is je eigen digitaal verhaal.

Je kunt gratis een account aanmaken en je storybird publiceren zodat je je creatie kunt delen met anderen. Binnenkort wordt het ook mogelijk om je storybird te printen. In de sectie ‘read’ zijn al vele storybirds online te lezen.

 

Omdat "Storybird" zo eenvoudig werkt is het heel gemakkelijk om ook jonge kinderen hun eigen prentenboekjes te laten maken. Als ze klaar zijn kunnen de storybirds full screen bekeken/gepresenteerd worden op het digibord. En omdat de storybirds online staan kunnen ze via een link op de schoolsite ook door de ouders bekeken worden. Aan de slag dus!

storybird

http://storybird.com/ 

Bron: http://warempel.wordpress.com/

donderdag, 24 september 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: DIGIBORD OP SCHOOL

De website "Digibord op School" - een initiatief van Sipke Kloosterman (Pols Netwerk) - is helemaal vernieuwd.

"Digibord op School" is een startpagina voor het digitale schoolbord en bevat verwijzingen naar internetbronnen, maar ook door leerkrachten gemaakte lessen: PowerPoints, Flipcharts, Notebooks en BTX-bestanden. De eerste versie van Digibord op School, een initiatief van Sipke Kloosterman van POLS Netwerk, verscheen in 2005. In september 2009 werd de site geheel vernieuwd.

Gebruikers van "Digibord op School" kunnen de internetbronnen en leerobjecten op verschillende manieren benaderen:

 • bladeren via 'Vakken' of 'Onderwerpen',
 • bladeren via 'Rubrieken',
 • Zoeken op trefwoord via het zoekvenster.

"Digibord op School" is rijk gevuld met honderden internetbronnen en leerobjecten. Het gebruik van filters is dan ook cruciaal op deze website. Met de filters kan de inhoud van een pagina of het zoekresultaat na een zoekactie, worden gespecificeerd. Er kan worden gefilterd op doelgroep (leerkracht PO groep 1/4, leerkracht PO groep 5/8, leeerkracht groep 1/8, docent VO) en op soort leerobject (PowerPoint, Flipchart, BTX en Notebook). Ook een combinatie van filters is mogelijk. Je kunt dus bijvoorbeeld zoeken op PowerPoints voor groep 1/4, ...

digibord_op_school

http://www.digibordopschool.nl/

Bron: http://computersindeklas.web-log.nl/

vrijdag, 28 augustus 2009

EDULINKS: BORDWERK.NL

De website "Bordwerk.nl" is de nieuwe community in onderwijsland. Op "Bordwerk.nl" kunt u samen met andere onderwijzers presentatiematerialen delen. (zoals flipcharts, smartnotebook, powerpointpresentaties, videoclips, websites, enz).  De verschillende rubrieken omvatten:

 • presentaties
 • video's
 • interessante websites
 • gereedschap (voor de verschillende leerdomeinen, digitale prentenboeken, ...)

U kan gratis een account aanmaken om deze interessante website te exploreren.

bordwerk_nl

http://www.bordwerk.nl/

donderdag, 27 augustus 2009

EDULINKS: KINDERSONGS.NL

Op deze website vind je kindermuziek en informatie over muziek, muziekinstrumenten en muziek maken:

 • Muziekinstrumenten: met een muziek instrument maak je muziek. Eigenlijk maak je met een instrument geluid. Het klinkt misschien raar maar geluid is trillende lucht. En trillende lucht kunnen we horen met onze oren. Er zijn verschillende manieren waarop geluid wordt gemaakt.  Muziek-instrumenten worden ingedeeld in de volgende groepen:
  • Snaar-instrumenten
  • Blaas-instrumenten
  • Slag-instrumenten
  • Toets-instrumenten
  • Elektronische-instrumenten
 • Online muziek maken: op deze pagina vind je muziekinstrumenten waarmee je online muziek kan maken.
 • Liedjes om te beluisteren en mee te zingen.

kindersongs_nl

http://www.kindersongs.nl/

woensdag, 26 augustus 2009

EDULINKS: HANDJES WASSEN MET HANDIGE HANS

Naar aanleiding van de Mexicaanse griep is handhygiëne heel belangrijk.  Handen wassen is belangrijk voor de gezondheid.  Handhygiëne helpt infectieziekten (verkoudheden, griep, maag- en darminfecties, longontsteking, geelzucht, ...) te voorkomen en zorgt er bovendien voor dat we minder vuile en ongezonde stoffen uit ons leefmilieu opnemen.

De meeste kleuters wassen hun handen te weinig.  En als ze hun handen wassen, doen ze het vaak verkeerd.  Gelukkig is er nu Hans om hen te helpen, thuis en op school.

Onder de rubrieken "handjes wassen op school" en "handjes wassen thuis" staan heel wat activiteiten en didactisch materiaal (video, liedjes, spelletjes, ...) om kleuters bewust te maken van een goede handhygiëne.

handige_hans

http://www.handigehans.be/

14:04 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: muziek, kleuters, wereldorientatie, muzische vorming

dinsdag, 25 augustus 2009

EDULINKS: OEFENSTOF

De website van de basisschool Sint-Lodewijkscollege biedt heel wat oefenstof aan voor alle leerlingen van het basisonderwijs.  Iedere klas wordt voorgesteld als een kamer in een huis.  Als u de kamer kiest die voor u(w kind) van toepassing is, komt u in de kamer terecht waar u een keuze kunt maken uit volgende leerdomeinen:

 • muzische vorming
 • taal
 • wiskunde
 • WO
 • varia

Bovendien kan u ook klikken op de voorwerpen die in de woonkamer aanwezig zijn.  Zo komt u telkens op een educatieve website terecht.

oefenstof

http://www.basisschooldoornstraat.be/oefenstof/

EDUCATIEVE WEBSITE: DIGITIPS

Digitips biedt een heel ruime waaier aan educatieve toepassingen voor de basisschool.  De website is opgesplitst in vier rubrieken:

 • kleuters
 • eerste en tweede leerjaar
 • derde en vierde leerjaar
 • vijfde en zesde leerjaar

Via de link "Overzicht" kom je terecht bij alle leerdomeinen.

digitips

http://www.digitips.be/digitips/index.html