maandag, 31 januari 2011

LESSEN: KLEUTERNETWERK

Op "Kleuternetwerk" vind je tal van documenten die speciaal ontwikkeld worden voor educatief gebruik met kleuters en peuters. Je vindt er verschillende uitgewerkte thema's:

 • de boerderij,
 • ridders en prinsessen,
 • groenten en fruit,
 • ziek zijn,
 • paddenstoel,
 • post en co,
 • wonen en klussen,
 • onderweg,
 • eet smakelijk,
 • in en op de zee,
 • regenboogtheater,
 • de kapsalon,
 • lang geleden,
 • tuincentrum,
 • baby,
 • feest,
 • kriebelbeestjes,
 • mijn atelier,
 • ...

Per thema kan je taalactiviteiten, rekenactiviteiten, spelactiviteiten, constructieve activiteiten en kleurplaten downloaden. Na registratie kan je al dit materiaal gratis downloaden.

kleuternetwerk.jpg

http://www.kleuternetwerk.nl/

dinsdag, 18 januari 2011

EDULINKS: WEBJE-WIJZER (meervoudige intelligentie)

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Veel leerkrachten maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht maar men heeft er vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten:

 • Doe: de lichamelijk-kinestetische intelligentie
  Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.
 • Kijk: de visueel-ruimtelijke intelligentie
  Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.
 • Getal: de logisch-mathematische intelligentie
  Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.
 • Samen: de interpersoonlijke intelligentie
  Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.
 • Taal: de verbaal-linguïstische intelligentie
  Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.
 • Muziek: de muzikaal-ritmische intelligentie
  Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.
 • Ik: de intrapersoonlijke intelligentie
  De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.
 • Natuur: de naturalistische intelligentie
  Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.

webje_wijzer.jpg

http://www.webje-wijzer.nl/index.php

dinsdag, 23 november 2010

EDULINKS: TOY THEATER

Digiborden zijn volop in gebruik in het onderwijs. En hoe meer materiaal er komt, des te waardevoller de borden zelf. Er zijn dan ook talloze verzamelsites met digibordmateriaal. Zo is er ook de site Toy Theater waar heel veel leuke en interessante zaken te vinden zijn. Op de site van Toy Theater vind je materiaal voor:

 • beeldopvoeding,
 • rekenen,
 • lezen,
 • muziek,
 • puzzelspelletjes (logisch denken, memory enz.),
 • tools om je eigen fantasiewereld te creëren,
 • spelletjes (golf, dammen, ...)

toy_theater.jpg

http://www.toytheater.com/index.php

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: DE SURFSLEUTEL

"De Surfsleutel" is een internetomgeving voor de jeugd boordevol websites voor de leukste spreekbeurten of werkstukken, spelletjes, prikborden, chatrooms en de mogelijkheid om een eigen pagina te maken!
Het is belangrijk dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving leren hoe zij op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van het internet. Niet alleen nu, maar ook als zij straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
"De Surfsleutel" biedt niet alleen een speel-, maar ook een leeromgeving voor thuis en op school. Inmiddels maken al heel veel scholen gebruik van "De Surfsleutel".
Kies de juiste leeftijdsgroep en en u kan de speel- en/of leeromgeving verkennen.

surfsleutel.jpg

http://www.surfsleutel.nl/

zaterdag, 23 oktober 2010

LESSEN: MUZIEK ZIEN

Paul van Coeverden maakt animaties waarin muzikale krachten het beeld bepalen. Elk pictogram brengt je naar een muziekanimatie. Je hoort een stukje klassieke muziek en ziet daarbij een animatiefilmpje dat gemaakt is op de sfeer en ritme van de muziek. Een leuke, ontspannende kennismaking met klassieke muziek.

muziek_zien.jpg

http://home.hccnet.nl/paul.van.coeverden/sitemap.html

12:50 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, muzische vorming, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad

EDULINKS: WINDEKIND CITY

Vanaf september 2007 maakt Windekind-City deel uit van de website van de vrije lagere oefenschool Windekind te Vorselaar.  Deze virtuele stad is een verzameling van educatief materiaal en gegevens voor leerlingen van de basisschool.  Door op de huisjes te klikken, ontdek je heel wat links:

 • De kinderen vinden in het Computerhuisje heel wat links naar educatieve en informatieve websites. Je kan hier ook terecht voor ICT-resultaten en voor het ICT-spel dat deze school jaarlijks organiseert.
 • In de Technotoren zijn alle activiteiten en websites verzameld die met techniek te maken hebben.
 • In het Museum worden werkjes van leerlingen getoond.
 • In het Boshutje is een interessant milieuhoekje.
 • Het jaarthema kan je volgen via het Themahuisje.

windekind.jpg

http://www.bs-windekind.be/

vrijdag, 16 april 2010

LESSEN: WIKIWIJS

Met Wikiwijs kun je (open) leermateriaal zoeken, vinden, downloaden en gebruiken.  Met de vier instrumenten in de tabbladen bovenaan de webpagina kun je nog meer:

 • Arrangeren: stel leermateriaal samen
 • Ontwikkelen: maak zelf nieuw leermateriaal
 • Plaatsen: deel je leermateriaal met anderen
 • Beoordelen: geef je mening over leermaterialen

wikiwijs

http://www.wikiwijs.nl/sector/po/home.psml

maandag, 12 april 2010

EDULINKS: DIGIKRIEBELS

Via het project "Digikriebels" wil het IT-huis de strijd aangaan tegen de digitale kloof.  Zes basisscholen in Gent werken hieraan mee.  In dit project maken ouders en kinderen van de 3° kleuterklas spelenderwijs kennis met educatieve links.  Op deze manier krijgen ouder en kind inzicht in verantwoord en educatief gebruik van de computer.  Met digikriebels wil men ouders in de digitale wereld onderdompelen en hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid in deze wereld opkrikken.  Daarnaast wil men hen meer inzicht geven in het leerproces van hun kind.  Vooral inzicht in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten (schoolrijpheid) want de betrokkenheid van ouders versterkt de schoolloopbaan van kinderen van bij de start.  Door een keuze te maken uit de vier scholen kan u alle educatieve links met uw kleuter doorlopen.

digikriebels

http://www.digikriebels.be/

woensdag, 03 maart 2010

LESSEN: PER DAG WIJZER

"Per dag wijzer" is een website met een reeks lessen bij de kalender van alledag:

 • feestdagen
 • bijzondere dagen
 • historische gebeurtenissen
 • belangrijke nieuwsfeiten
 • ...

Elke lesbrief bestaat uit een inleiding, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.  Er zijn lessen voor de volgende vakken/leergebieden:

 • aardrijkskunde
 • geestelijke stromingen
 • geschiedenis
 • gezond en redzaam gedrag
 • kunstzinnige oriëntatie
 • milieu
 • muziek
 • natuuronderwijs
 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde
 • samenleving
 • techniek
 • tekenen/handvaardigheid

U kan de lessen per leeftijdscategorie bekijken en/of downloaden (rechtermuisknop, kies "doel opslaan als...").

per_dag_wijzer

http://www.cmo.nl/perdagwijzer/index.php?option=com_front...

zondag, 10 januari 2010

EDULINKS: DROPPIE WATER

De "Droppie Water" website is speels en leerzaam voor kinderen en speciaal ontwikkeld voor de educatie van basisschoolgangers. Zo kan een kind op de startpagina van de website aangeven in welke groep het zit en vervolgens krijgt het leeractiviteiten die aansluiten bij zijn of haar niveau. Op de website is er een indeling gemaakt naar de basisschoolgroepen '1, 2 en 3', '4, 5 en 6' en '7 en 8'.

 • Kleuters + 1° leerjaar:
  Op het onderdeel speciaal voor de groepen 1, 2 en 3 kan het kind samen met Droppie spelen, naar muziek luisteren of mooie kleurplaten maken. De vormgeving is simpel gehouden en met geluid wordt het kind begeleid
 • 2°, 3° + 4° leerjaar:
  Op het onderdeel speciaal voor de groepen 4, 5 en 6 kan het kind meedoen met een quiz en zo alles over water te weten komen. Kinderen die hoog score in de quiz worden met hun naam opgenomen in de scorelijst.
  Droppie heeft ook een paar grapjes op de site die een jonge bezoeker kunnen verrassen. Met waterschapsinformatie en foto's uit de regio wordt het kind verder betrokken. Ook hier wordt het kind met geluid ondersteund en de vormgeving wordt drukker en interactiever.
 • 5° en 6° leerjaar:
  Bij deze groep gaat de informatie verder de diepte in en duikt redelijk de wereld van water in. De jonge bezoeker vindt informatie over water, het waterschap, de waterkringloop, water door buizen, water dat leeft en water dat veilig kan en moet zijn. Het is handige informatie voor een werkstuk of spreekbeurt. Verder kan het kind zijn of haar kennis over water testen in een quiz en kan het lezen wat het waterschap in de buurt doet.

droppie_water

http://www.droppiewater.nl/

dinsdag, 05 januari 2010

LESSEN: COMPTINES ET CHANSONS POUR ENFANTS

Op deze website vind je heel wat Franse liedjes en gedichtjes.  Bij een groot aantal liedjes kan je de melodie beluisteren en meezingen of kan je een filmpje bekijken dat bij het liedje hoort.  De liedjes staan alfabetisch geordend.

comptines_chansons

http://comptine.free.fr/

18:43 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, kleuters, muzische vorming

donderdag, 26 november 2009

EDULINKS: KINDEREN VOOR KINDEREN KARAOKE

Zing je favoriete liedje met "Kinderen voor kinderen karaoke".  Kies een liedje uit de lijst en zing lekker mee.  Je kunt op twee manieren een liedje afspelen:

 • met zang
 • zonder zang

Je kunt je zangkunsten ook opnemen.  Gebruik daarvoor je webcam of een microfoon.  Ben je blij met je resultaat, dan kan je je zangtalent op de site plaatsen zodat anderen je inzending kunnen bekijken of beluisteren.

karaoke_kinderen_voor_kinderen

http://kvk.karaoke.vara.nl/

12:47 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: muziek, derde graad, eerste graad, tweede graad, muzische vorming

donderdag, 05 november 2009

EDULINKS: DAT BEDOEL IK

"Datbedoelik.nl" is een gratis en nieuwe reclamevrije website voor iedereen in het basisonderwijs.  De website is zo opgezet om kinderen op een veilige manier wegwijs te maken op het internet.  Dit gebeurt door een kindvriendelijke zoekmachine die leerlingen helpt bij het zelfstandig vinden en interpreteren van de juiste informatie.

dat_bedoel_ik

http://www.datbedoelik.nl/indexl.php

donderdag, 24 september 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: DIGIBORD OP SCHOOL

De website "Digibord op School" - een initiatief van Sipke Kloosterman (Pols Netwerk) - is helemaal vernieuwd.

"Digibord op School" is een startpagina voor het digitale schoolbord en bevat verwijzingen naar internetbronnen, maar ook door leerkrachten gemaakte lessen: PowerPoints, Flipcharts, Notebooks en BTX-bestanden. De eerste versie van Digibord op School, een initiatief van Sipke Kloosterman van POLS Netwerk, verscheen in 2005. In september 2009 werd de site geheel vernieuwd.

Gebruikers van "Digibord op School" kunnen de internetbronnen en leerobjecten op verschillende manieren benaderen:

 • bladeren via 'Vakken' of 'Onderwerpen',
 • bladeren via 'Rubrieken',
 • Zoeken op trefwoord via het zoekvenster.

"Digibord op School" is rijk gevuld met honderden internetbronnen en leerobjecten. Het gebruik van filters is dan ook cruciaal op deze website. Met de filters kan de inhoud van een pagina of het zoekresultaat na een zoekactie, worden gespecificeerd. Er kan worden gefilterd op doelgroep (leerkracht PO groep 1/4, leerkracht PO groep 5/8, leeerkracht groep 1/8, docent VO) en op soort leerobject (PowerPoint, Flipchart, BTX en Notebook). Ook een combinatie van filters is mogelijk. Je kunt dus bijvoorbeeld zoeken op PowerPoints voor groep 1/4, ...

digibord_op_school

http://www.digibordopschool.nl/

Bron: http://computersindeklas.web-log.nl/

vrijdag, 28 augustus 2009

EDULINKS: BORDWERK.NL

De website "Bordwerk.nl" is de nieuwe community in onderwijsland. Op "Bordwerk.nl" kunt u samen met andere onderwijzers presentatiematerialen delen. (zoals flipcharts, smartnotebook, powerpointpresentaties, videoclips, websites, enz).  De verschillende rubrieken omvatten:

 • presentaties
 • video's
 • interessante websites
 • gereedschap (voor de verschillende leerdomeinen, digitale prentenboeken, ...)

U kan gratis een account aanmaken om deze interessante website te exploreren.

bordwerk_nl

http://www.bordwerk.nl/

donderdag, 27 augustus 2009

EDULINKS: DIGITALE LESSEN (DE TWEE WIEKEN - NEDERLAND)

Op de website van de openbare basisschool "De Twee Wieken" staan heel wat digitale lesjes, netjes gerubriceerd per leeftijdsgroep.  Voor alle leerdomeinen binnen de basisschool zijn digitale lesjes voorzien.  Bovendien kunnen de woordpakketten worden ingeoefend die aansluiten bij de nieuwe methode "Taalactief".

digitale_lessen

http://www.detweewieken.nl/digitale_lessen/

EDULINKS: KINDERSONGS.NL

Op deze website vind je kindermuziek en informatie over muziek, muziekinstrumenten en muziek maken:

 • Muziekinstrumenten: met een muziek instrument maak je muziek. Eigenlijk maak je met een instrument geluid. Het klinkt misschien raar maar geluid is trillende lucht. En trillende lucht kunnen we horen met onze oren. Er zijn verschillende manieren waarop geluid wordt gemaakt.  Muziek-instrumenten worden ingedeeld in de volgende groepen:
  • Snaar-instrumenten
  • Blaas-instrumenten
  • Slag-instrumenten
  • Toets-instrumenten
  • Elektronische-instrumenten
 • Online muziek maken: op deze pagina vind je muziekinstrumenten waarmee je online muziek kan maken.
 • Liedjes om te beluisteren en mee te zingen.

kindersongs_nl

http://www.kindersongs.nl/

woensdag, 26 augustus 2009

EDULINKS: HANDJES WASSEN MET HANDIGE HANS

Naar aanleiding van de Mexicaanse griep is handhygiëne heel belangrijk.  Handen wassen is belangrijk voor de gezondheid.  Handhygiëne helpt infectieziekten (verkoudheden, griep, maag- en darminfecties, longontsteking, geelzucht, ...) te voorkomen en zorgt er bovendien voor dat we minder vuile en ongezonde stoffen uit ons leefmilieu opnemen.

De meeste kleuters wassen hun handen te weinig.  En als ze hun handen wassen, doen ze het vaak verkeerd.  Gelukkig is er nu Hans om hen te helpen, thuis en op school.

Onder de rubrieken "handjes wassen op school" en "handjes wassen thuis" staan heel wat activiteiten en didactisch materiaal (video, liedjes, spelletjes, ...) om kleuters bewust te maken van een goede handhygiëne.

handige_hans

http://www.handigehans.be/

14:04 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: muziek, kleuters, wereldorientatie, muzische vorming

woensdag, 10 juni 2009

LESSEN: INSTRUMENTENWEB

Op deze digitale encyclopedie kan je informatie vinden over ongeveer 250 muziekinstrumenten, niet alleen over instrumenten die tegenwoordig worden gebruikt maar ook instrumenten van vroeger.

Indeling:

 • Blaasinstrumenten:
  • Hout
  • Koper
  • KLavier
 • Snaarinstrumenten:
  • Strijkinstrumenten
  • Tokkelinstrumenten
  • Klavier
 • Slaginstrumenten:
  • Met een vel
  • Zonder vel

Je kan ook instrumenten opzoeken via een indexpagina.

instrumentenweb

http://www.instrumentenweb.com/instrument.aspx?i=81

18:20 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, lesmateriaal, lesideeen, derde graad, tweede graad, muzische vorming

woensdag, 13 mei 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: COMPASSI

"Compassi" is de afkorting voor "computerassistent".  Deze website wil dus hulp bieden aan leerkrachten om ICT te integreren binnen de verschillende leerdomeinen van het basisonderwijs.  Alles is mooi geordend per leerjaar en per vakonderdeel.  De leerlingen kunnen ook thuis de leerstof verder inoefenen.

compassi

http://www.compassi.be/leerlingen/oefeningen_leerlingen.htm

donderdag, 23 april 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: IN DE OVERTUIN

Op deze website vind je ruim 300 kinderliedjes.  De meeste teksten zijn compleet met alle coupletten.  Naast de verzameling teksten is van de meeste liedjes ook de muzieknotatie en/of muziek (mp3) op deze site te vinden.  Kies dan gewoon voor muziek.

overtuin

http://www.kinderliedjes.overtuin.net/index.html

17:58 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, kleuters, eerste graad, muziek, muzische vorming, tweede graad, derde graad

dinsdag, 21 april 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: MUZIEKINSTRUMENTEN

Zoek je informatie over een muziekinstrument of wil je weten waar de instrumenten in onderverdeeld zijn, dan ben je op deze site aan het juiste adres.  U kan kiezen uit 56 muziekinstrumenten of zoeken via het menu:

 • blaasinstrumenten
 • snaarinstrumenten
 • slaginstrumenten

muziekinstrumenten

http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/instrum1.htm

20:33 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: derde graad, muzische vorming, lesmateriaal, tweede graad, muziek

woensdag, 08 april 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: SCHOOLBORDPORTAAL

"Het schoolbordportaal" biedt instructiegereedschap aan voor het digitale schoolbord.De verzamelde instructiegereedschappen van internet voldoen aan de volgende eisen:

 • De gereedschappen zijn methode onafhankelijk.
 • Ze zijn van goede kwaliteit.
 • De gereedschappen zijn makkelijk in de les te gebruiken.

Tips voor het gebruik:

 • Met F11 maakt u het scherm bordvullend.
 • Rechtbovenin, onder selecteer kunt u snel in de database met gereedschappen zoeken. U slecteert het vak, de categorie en e.v.t. de bouw.
 • Er is ook een toolbar ontwikkeld speciaal voor het gebruik op het digitale schoolbord.
 • Voor meer tips en een rondleiding langs de mogelijkheden van het portaal bekijk de screencast.

De gereedschappen (tools) zijn overzichtelijk ingedeeld in een aantal categorieën:

 • rekengeredschap onderbouw
 • rekengereedschap middenbouw
 • rekengereedschap bovenbouw
 • gereedschap overige vakken
 • tv op het digibord
 • lessen en nieuws verzamelpagina's
 • spelletjes op het bord

schoolbordportaal

http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/index.html

woensdag, 01 april 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: DE FILHARMONIE

"deFilharmonie" is het eerste Belgische symfonische orkest om een website voor kinderen te lanceren. Op www.defilharmonie.be/kid komen kinderen en prille tieners meer te weten over de wereld van een klassiek orkest. Het gaat om een portaalsite die steeds verder uitgebreid zal worden.

De nieuwe KIDsite van deFilharmonie toont aan de hand van video, audio en korte tekstfragmenten hoe een symfonisch orkest precies in mekaar zit. Elk instrument wordt voorgesteld en de jonge surfers krijgen uitleg over de plaats ervan in het orkest.

Fragmenten uit de luisterboekjes De notenkraker en Het ongelooflijke verhaal van Marie kunnen bekeken en beluisterd worden op de site. Verder vind je er informatie over de KIDconcerten voor gezinnen en de OORcolleges voor scholen. In een volgende fase zal deFilharmonie games introduceren waarin kinderen spelenderwijs kennismaken met elementen uit de muziektheorie.

"deFilharmonie" zal in de toekomst begeleidende lesmappen ontwikkelen op maat van zowel lager onderwijs, secundair onderwijs als deeltijds kunstonderwijs. Leerkrachten kunnen zo op een interactieve manier klassieke muziek in hun lessen integreren.

filharmonie

http://kid.defilharmonie.be/kid/index.htm#/Menu

10:37 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, muzische vorming, muziek, tweede graad, derde graad

zaterdag, 20 december 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: ICT-JAARPLANNING VOOR 2009

Op Internetwijzer Basisonderwijs staat de nieuwe jaarplanning voor het jaar 2009.  Alle thema's staan keurig per maand geordend en bieden heel wat links die bruikbaar zijn in het basisonderwijs.

internetwijzer2009

http://www.internetwijzer-bao.nl/ditisdit/

zondag, 14 december 2008

LESSEN: LUC CIELEN

De site van Luc Cielen bevat verschillende thema's zoals:

 • pedagogie
 • lesvoorbereidingen
 • leren lezen
 • leren schrijven
 • gedichten
 • toneelstukken
 • schoolfeesten
 • heiligenlegenden
 • sterrenbeelden
 • muziek en lezingen

De onderwerpen die Luc Cielen aanbiedt bevatten vaak een muzische achtergrond.

 • Het onderdeel pedagogie bevat teksten over pedagogie en commentaar op actuele pedagogische onderwerpen.
 • De lesvoorbereidingen bevat voorbereidingen voor alle klassen van de lagere school.
 • In het onderdeel leren lezen beschrijft Luc Cielen een natuurlijke manier om te leren lezen. Leren schrijven beschrijft een dynamische methode om in het eerste leerjaar te leren schrijven.
 • Verder bevat de site ook eigen liederen en muzikale thema's.

luc_cielen

http://www.luccielen.be/lucstart.htm

vrijdag, 12 september 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: KINDERLIEDJES

Samen zingen is niet alleen heel leuk maar voor (kleine) kinderen ook nog eens goed voor de taalontwikkeling. Terwijl je samen plezier maakt ontwikkelt zich spelenderwijs een gevoel voor klank en ritme. Bij veel kinderliedjes zijn bewegingen erg leuk om te doen, waardoor gelijk de motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Kinderliedjes liggen vaak lekker in het gehoor en kinderen pikken vanzelf de teksten en de bewegingen op!

De liedjes uit de oude doos doen het nog steeds prima bij kinderen. En de meeste zijn op deze website wel terug te vinden. Maar we kunnen natuurlijk niet in de oude doos blijven wroeten, we moeten met ons tijd mee. Want ook de huidige tijd kent heel veel leuke kinderliedjes. Daarom vind je hier ook een enorme verzameling nieuwe en populaire kinderliedjes.

Alle liedjes zijn op alfabetische volgorde te vinden. Daarnaast zijn er ook een aantal Specials waarbij bepaalde liedjes overzichtelijk staan gerubriceerd:

 • Met muziek
 • Met bladmuziek
 • Met een filmpje

kinderliedjes

http://www.kinderliedjes.info/

18:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, kleuters, eerste graad, muziek, muzische vorming

maandag, 14 juli 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DZJEMWORLD

Wil je een concert of een festivalletje organiseren?
Zou je zelf graag muzikant worden?
Zoek je info over instrumenten of muzikanten?
Wil je je gewoon amuseren met spelletjes over muziek?

Dan ben je hier op de juiste plaats. Hier vind je een schat aan informatie over instrumenten en muzikanten. Je komt ook te weten waar je moet op letten als je een concert wil organiseren. En je kan hier een paar spelletjes spelen rond muziek.

Kijk gerust even rond!
Geniet ervan...

 

dzjemworld

http://www.dzjemworld.be/

21:46 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, muziek, muzische vorming, lesideeen, lesmateriaal

zaterdag, 31 mei 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DE RANK

Met de komst van het digibord kunnen de mogelijkheden van ICT nog beter aangewend worden in het basisonderwijs.  Basisschool "De Rank" in Luttelgeest biedt een waaier aan interactieve toepassingen aan voor de groepen 3, 4,5, 6, 7 en 8 die netjes gerubriceerd staan per vakonderdeel.  Door in de navigatie te kiezen voor "digibord 3-4", "digibord 5-6" of "digibord 7-8" komt u op deze webpagina's.  Bovendien wordt ook een waaier aan beeldmateriaal aangeboden voor bijbellessen en staan er links naar bijbelse liedjes en verhalen op Youtube.

de_rank

http://www.derank-luttelgeest.nl/

zaterdag, 17 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: KRO KINDERTIJD

Kom mee op speurtocht en geniet van de vele liedjes, verhaaltjes, spelletjes,... op KRO-kindertijd.  Je kan hier allerlei zaken ontdekken:

 • tekeningen kijken
 • filmpjes kijken
 • spelletjes spelen
 • verhaaltjes (verhaaltjes verzinnen, verhaaltjes vertellen, prentenboek)
 • liedjes zingen
 • verhalen beluisteren
 • ...

Kortom een site waar kinderen volop tot ontplooiing komen.

 

kro_kindertijd

http://kindertijd.kro.nl/index_kindertijd.html

11:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: muzische vorming, kleuters, eerste graad, taal, muziek, online oefenen