donderdag, 25 oktober 2012

LESSEN: PICOZONE

Een Picozine is een minitijdschrift van 16 pagina's. Iedereen kan zelf een picozine maken, je hoeft alleen maar even lid te worden. Maak je eigen minitijdschrift of dowload, print, vouw, niet en snijd de Picos.

picozone.jpg

http://www.picozone.nl/


13:51 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, taal, lessen, lesideeën

LESSEN: 160

De 160 is een dichtvorm, gebaseerd op het SMS-formaat. Elk gedicht bestaat uit exact 160 tekens, inclusief spaties. Dus het maximaal aantal tekens van een SMS'je. De 160 is de 21e-eeuwse haiku: compact, dwingend, rigide, vormvast. Het is als het ware een poëtische dwangbuis.

lessen, derde graad, taal

http://www.precies160.nl/#pageID=4


13:42 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, lessen, derde graad

donderdag, 21 april 2011

LESSEN: SLIMME HANDEN

Leerlingen leren door uit te proberen. Aan de hand van een onderwerp maken leerlingen werkstukken. Ze voorspellen, ontwerpen, proberen en reflecteren. Al doende raken ze betrokken bij het onderwerp en leren ze “als vanzelf”.
Dat zou mooi zijn! De toegevoegde waarden van aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs zijn welbekend:

 • Vaardigheden als samenwerken, presenteren en verslagleggen komen aan bod.
 • Er worden verschillende leerstijlen aangesproken, talenten van kinderen kunnen zich ontplooien, enzovoort.

Maar… Hoe regel je dat als leerkracht in de klas?

 • Hoe organiseer je de lessen?
 • Hoe kom je aan materiaal?
 • Is een doe-les te verbinden met de methodes die je gebruikt?
 • Welke kerndoelen komen aan de orde?
 • Hoe kan ik dit inpassen in het programma?
 • Waar haal je het materiaal vandaan?

Slimme Handen verzorgt trainingen en gastlessen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het uitgangspunt van een les is een onderwerp uit de leergebieden “Oriëntatie op jezelf en de wereld” of “Kunstzinnige oriëntatie”. Aan de hand daarvan komen onderwijskundige en didactische onderwerpen aan bod, en worden verbanden gelegd met de kerngebieden Taal en Rekenen.

techniek,eerste graad,tweede graad,derde graad,taal,rekenen,lesmateriaal,lessen

http://www.makenendoen.nl/

maandag, 31 januari 2011

LESSEN: KLEUTERNETWERK

Op "Kleuternetwerk" vind je tal van documenten die speciaal ontwikkeld worden voor educatief gebruik met kleuters en peuters. Je vindt er verschillende uitgewerkte thema's:

 • de boerderij,
 • ridders en prinsessen,
 • groenten en fruit,
 • ziek zijn,
 • paddenstoel,
 • post en co,
 • wonen en klussen,
 • onderweg,
 • eet smakelijk,
 • in en op de zee,
 • regenboogtheater,
 • de kapsalon,
 • lang geleden,
 • tuincentrum,
 • baby,
 • feest,
 • kriebelbeestjes,
 • mijn atelier,
 • ...

Per thema kan je taalactiviteiten, rekenactiviteiten, spelactiviteiten, constructieve activiteiten en kleurplaten downloaden. Na registratie kan je al dit materiaal gratis downloaden.

kleuternetwerk.jpg

http://www.kleuternetwerk.nl/

zondag, 07 november 2010

LESSEN: EU-FORUM

Het EU-Forum is dé plek om met uw leerlingen naar toe te gaan als u de Europese Unie in de klas wilt halen. Het is een leeromgeving waar u een heleboel leerstofvervangend materiaal vindt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving, levensbeschouwing, kunstzinnige oriëntatie en natuur & techniek. U kunt de leerlingen met 10-tallen opdrachten aan het werk zetten, individueel, in tweetallen of met groepsopdrachten.
De leerlingen zullen er snel hun weg in vinden, een heleboel leren over de Europese Unie en zich al doende afvragen wat ze nu zelf vinden van de EU. Er wordt nog hard gewerkt aan het Forum en de leeromgeving zal in de komende periode fors groeien.

Het EU-Forum werkt met een vaste structuur, die telkens naar behoefte wordt ingevuld en wordt verrijkt met bronnenmateriaal. De structuur voor elk vak/leergebied ziet er als volgt uit:

 1. Introductie
  • Korte inleiding;
  • Een startactiviteit om de leerlingen op scherp te zetten;
 2. Basisopdrachten: voor elk vak/leergebied 10 basisopdrachten die de leerlingen individueel of in tweetallen uitvoeren.
 3. Groepsopdrachten: verder worden er voor elk vak vijf specialisatieopdrachten geschreven, waarin elementen uit de basisstof worden uitgediept. Deze specialisatieopdrachten zijn groepsopdrachten en worden verdeeld over vijf groepjes in de klas. Elk groepje maakt één specialisatieopdracht.
 4. Presentatie: de resultaten van de specialisatieopdrachten zijn altijd concreet, tastbaar. De vijf resultaten worden aan het eind samengebracht in één presentatie. Daarmee wordt weer geprobeerd samenhang aan te brengen en laten de leerlingen elkaar zien wat ze gedaan hebben. Verder krijgen ze de gelegenheid om hun werk buiten de klas te laten zien. Denk aan medeleerlingen, ouders of schoolomgeving. 
 5. Evaluatie: u bepaalt zelf of en hoe er geëvalueerd wordt, wij geven suggesties. 
 6. De Euro-Klussenbus: de mobiele werkplaats  voor de leerlingen. Naast de vaste onderdelen voor elk vak is dit   een voorziening voor alle vakken samen. De Klussenbus is gevuld met praktische hulpmiddelen voor de leerlingen. In de klussenbus vinden ze de materialen en gereedschappen, alles wat ze nodig hebben aan vaardigheden om de gegeven opdrachten uit te voeren. Het gaat om instructies als:
  • ‘hoe neem ik een interview af’?,
  •  ‘hoe maak je een goede poster’?,
  • ‘leer en componeer een rap’, 
  • ‘maak een videoclip’, 
  • ‘hoe maken we een podcast’?, 
  • ‘organiseer een sponsorloop’, enzovoort.

eu-forum.jpg

http://www.cmo.nl/euforum/

19:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, lesmateriaal, lessen, wereldoriëntatie, online oefenen

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: ENERGY CITY

Waar vind ik educatieve informatie over energie en elektriciteit? Electrabel formuleert dit schooljaar een origineel antwoord op deze veelgestelde vraag van leerkrachten. Met Energy City ontwikkelden we geen droge brochure, maar een boeiend interactief klasgame op maat van het lager onderwijs. Dankzij dit leerrijke spel worden leerlingen vertrouwd met belangrijke begrippen en principes van energie en elektriciteit (productie, verbruik, beheer).

In Energy City krijgen de leerlingen de macht over een ganse stad. Ze moeten er beslissingen nemen die een gevolg hebben op de inwoners (zijn ze gelukkig?) en het energieverbruik in de stad (is er voldoende energie? is de CO2-uitstoot onder controle?). Als alle beslissingen genomen zijn, krijgen de leerlingen een "eindrapport" met hun score. En wie weet, wint de hele klas een leuke daguitstap!

Het spel kan online gespeeld worden op http://www.energycity.be/#/home  of via een cd-rom die de leerkrachten gratis kunnen aanvragen via energycity@electrabel.com.

energy_city.jpg

http://www.energycity.be/#/home

16:22 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: wereldoriëntatie, derde graad, online oefenen, lessen

maandag, 25 oktober 2010

LESSEN: DIGI-LESSEN

Op deze website wordt kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden waarbij de leerkrachten de mogelijkheid krijgen om hun leerlingen op een eenvoudige manier actuele onderwerpen aan te bieden, hetzij op de computer of via kopieën van het lesmateriaal.  De lesstof is geschreven n.a.v. artikelen uit de krant of het nieuws van tv en internet en kan door de leerlingen zelfstandig worden verwerkt.
De rubrieken "Het klokhuis" en "Schooltv-beeldbank" bieden interessante werkblaadjes aan die bij de aangeboden onderwerpen horen.
Bij de rubriek "Lesje leren" staan heel wat bruikbare links om ICT te integreren in de lessen wereldoriëntatie".

14:42 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: wereldoriëntatie, integratie ict, derde graad, tweede graad, lesmateriaal, lessen

dinsdag, 19 oktober 2010

LESSEN: SPELLINGJUF

Met behulp van videofragmenten legt juf Fleur op eenvoudige wijze de vervoeging van de werkwoorden uit.  Als toelichting vertelt juf Fleur het volgende:

 • Visuele aanbieding van de werkwoordspelling als aanvulling op de schema’s, uitlegteksten en oefeningen die er bestaan op dit gebied. Naast leren en oefenen uit tekst en de uitleg in de les die vervliegt kun je met deze site op je gemak de filmpjes die jij nodig hebt bekijken en eventueel herhalen.
 • Spellers weten vaak bepaalde regels wel, maar denken niet te kunnen spellen omdat ze niet alles kennen. Vaak is het slechts een kwestie van erachter zien te komen welke regels je niet onder de knie hebt en deze verbeteren. Ook het niet duidelijk voor ogen hebben van de structuur van werkwoorden en de verschillende tijden is van belang. De toepassing van de regels, het kunnen, komt ook aan bod.
 • Deze site is in eerste instantie bedoeld voor het aanvullen van je kennis van de werkwoordspelling. Het is niet per se gemaakt voor blitzbezoeken. Maar, als je twijfelt over een bepaalde letter, kun je wellicht iets met de rubriek "Veel gemaakte fouten".
 • De keuze voor de indeling in verschillende filmpjes is om de bezoeker meer inzicht te geven in de onderdelen die hij of zij vaak fout doet. Dit inzicht zal ten goede komen aan de bewustwording van het soort fouten die gemaakt worden. De bezoeker kiest zelf uit welke filmpjes bekeken zullen worden, afhankelijk van de hiaten in zijn of haar kennis.
 • Op deze manier is het gebruik van de site ook beter afgestemd op de individuele bezoeker.
 • Er wordt gebruik gemaakt van ’t fokschaap (als vervanging van ’t kofschip) in veelal enkelvoudige zinnen.
 • Er wordt uitgegaan van het niveau onderbouw Havo/Vwo; basisstof werkwoordspelling.
 • Er is geen gebruikmaking van halfzwakke werkwoorden en onvoltooid deelwoorden.

spellingjuf.jpg

http://www.spellingjuf.nl/

11:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS, LESSEN | Tags: derde graad, taal, lesmateriaal, lessen

zaterdag, 09 oktober 2010

EDULINKS: JEU CHANTE EN CLASSE

Deze site is geschikt om kinderen tussen 6 en 9 jaar Frans te leren met behulp van Franse liedjes. Van de verschillende liedjes is een karaoké versie gemaakt. Ook vind je per chanson een vocabulaire oefening (Mots), een luisteroefening (Exercice)  en bij elk liedje zijn een aantal spelletjes gemaakt. Op dit moment vind je 2 liedjes op de site. Je kunt je abonneren via e-mail.  Zo word je op de hoogte gehouden wanneer er nieuwe liedjes worden toegevoegd.

jeu_chante_en_classe.jpg

http://www.jeuchanteenclasse.com/

13:25 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, tweede graad, frans, lessen

woensdag, 29 september 2010

LESSEN: ONZE NATUUR.NL

Deze website is bedoeld voor de hogere klassen van het basisonderwijs (groepen 5, 6 en 7). Er wordt aandacht besteed aan het thema "natuur" in brede zin. Natuurlijk speelt biologie (plant, dier, mens) hier een belangrijke rol, maar er zijn veel meer onderwerpen aan de orde. Denk aan milieu en duurzame ontwikkeling, water, weer en klimaat, voeding en gezondheid. Op basis van actuele maandthema’s wordt steeds doorverwezen naar achtergrondinformatie. Daarmee is voor de leerkracht en leerling ondersteunend (en soms zelfs methode-vervangend) lesmateriaal beschikbaar.

onze_natuur.jpg

http://www.onzenatuur.nl/

11:11 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: wereldoriëntatie, tweede graad, derde graad, lessen, lesmateriaal

LESSEN: NATUURVERHALEN.NL

Natuursprookjes, natuurmythen en natuurlegenden over planten en dieren worden al vele eeuwen en soms al duizenden jaren verteld. Van mond op mond verspreiden de verhalen zich, jaar in jaar uit. Hierdoor "leven" deze verhalen en veranderen ze steeds in de loop der tijd.
Iedere maand verschijnt er een verhaal over een plant, dier, vogel, insect of boom op deze site. Zoveel mogelijk zal het verhaal betrekking hebben op planten of dieren die in die maand opvallen.

natuurverhalen.jpg

http://www.natuurverhalen.nl/

09:12 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: wereldoriëntatie, eerste graad, tweede graad, derde graad, lessen, lesmateriaal

donderdag, 09 september 2010

EDULINKS: TEKENEN EN ZO

Op "Tekenen en zo" vind je tal van leuke, creatieve en vaak op het werk van kustenaars gebaseerde lessen beeldende vorming.  De lessen zijn telkens met (groepen) kinderen uitgeprobeerd waardoor je vrij zeker bent dat ze zowel qua tijd, qua moeilijkkheid en qua materiaal haalbaar zijn in de klas.

tekenen_en_zo.jpg

http://tekenenenzo.blogspot.com/

15:31 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, muzische vorming, beeldopvoeding, lessen

LESSEN: TECHWIJS

TechWijs! is ontwikkeld om er aan bij te dragen dat meer jongeren kennismaken met techniek en kiezen voor technische opleidingen en beroepen. En dat is hard nodig want er is nog steeds een groot tekort aan technisch opgeleid personeel op de arbeidsmarkt.

Met behulp van een zoekmachine kan u de verschillende activiteiten inkijken en downloaden.  Zoeken kan:

 • op verschillende niveau's,
 • op thema.
 • op soort materiaal

techwijs.jpg 

http://www.techwijs.nl/

woensdag, 10 februari 2010

OEFENBLAADJES: BON REKENHULP

Op deze site vindt u:

 • hulp en informatie bij rekenproblemen
 • uitleg en oefenmateriaal voor alle leerlingen van de basisschool (kleuters en lagere school)

U kan het rekenmateriaal inkijken per groep of per onderwerp.  Bij het onderwerp staat telkens de groep vermeld.  Bovendien kunnen de werkblaadjes (met oplossingen) gedownload worden.

bon_rekenhulp

http://rekenhulp-basisschool-pabo.nl/index.html

18:46 Gepost door Stefaan Dhondt in OEFENBLAADJES | Tags: rekenen, kleuters, lesmateriaal, lessen, derde graad, eerste graad, tweede graad

vrijdag, 29 januari 2010

LESSEN: TOYS FROM TRASH

Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Techniekonderwijs kun je op veel verschillende manieren aanpakken. Veel scholen kiezen voor een kant- en klaaroplossing zoals bijvoorbeeld de Techniektorens of het Ontdekkasteel. Daar is natuurlijk niets mis mee, je hebt dan een prima basis voor je techniekonderwijs. Maar met wat aanvullende materialen kan het allemaal nog veel aantrekkelijker worden. "Toys from trash" biedt interessante techniekopdrachten aan. Op deze site doe je veel ideeën op hoe je kosteloos materiaal kunt hergebruiken om er techniekproefjes mee te doen of om er speelgoedjes van te maken. Het motto is niet voor niets ‘the best thing a child can do with a toy is to break it’. Elke techniekopdracht wordt stapsgewijs voorgesteld met afbeeldingen.

toys_from_trash

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html

19:14 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: techniek, lesmateriaal, wereldorientatie, lessen, derde graad, eerste graad, tweede graad

woensdag, 21 januari 2009

LESSEN: MAALTAFELS.BE

Waarschijnlijk is het dagelijks inoefenen van de maaltafels bij u thuis ook niet altijd een pretje.  Uw kind heeft geen zin om te oefenen, de inoefening is saai en steeds hetzelfde, u heeft niet altijd even veel tijd om samen te oefenen... Kortom, maaltafels automatiseren is geen pretje!  Nochtans beleven diezelfde kinderen er wel veel plezier aan als je de oefenvormen wat aantrekkelijker maakt. Ze zullen je zelfs vragen om meer!  Waarom elke avond geruzie en gezeur als het ook plezierig kan? Heel wat kinderen die niet van de klassieke inoefening houden, zijn er als de kippen bij als het woord 'computer' valt. Kinderen ervaren het oefenen op computer eerder als spelen dan als leren:

 • Maaltafels op het web:
  Op het webzijn heel wat leuke (gratis) spelletjes te vinden om de tafels van vermenigvuldiging te oefenen.  Op Maaltafels.be vind je linken naar deze spelletjes.  Zo kan je elke dag op een andere manier oefenen.
 • Leuke werkblaadjes:
  Maaltafels oefenen kan op een speelse manier. Het hoeven niet altijd rijtjes met sommen te zijn.
  Op Maaltafels.be vind je ook heel wat leuke (gratis) werkblaadjes die je kan afprinten om te oefenen.
 • Timez Attack, de maaltafelgame:
  Maaltafels leren en oefenen tegen de tijd in een echte game.  Je kan enkel uit de kerkers ontsnappen van Ignoruntz als je al je tafels kent.  Verzamel sleutels, kraak de codes en versla de monsters.  Maar verdwaal niet.  De basis-versie traint alle vermenigvuldigingen en is gratis te downloaden.

maaltafels_be

http://www.maaltafels.be/

17:59 Gepost door Stefaan Dhondt in ACTUA | Tags: lessen, lesideeen, eerste graad, tweede graad, rekenen, oefenblaadjes, freeware, online oefenen

maandag, 14 januari 2008

ICT-INTEGRATIE: WALHAK

Susan Walther en Hans Hak hebben een website waarmee ze hopen de drempel te verlagen om digitaal lesmateriaal te maken en te experimenteren met een elektronische leeromgeving. Er wordt uitleg gegeven over wat een elektronische leeromgeving is en wat je er mee kunt doen en er staan wat instructiefilmpjes met uitleg over de installatie en de werking van Moodle en eXe. En commerciële dienstverlening behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Bovendien kan u met behulp van videotraining leren werken met:

 • Moodle (elektronische leeromgeving)
 • Exe (hulpmiddel voor het aanmaken van lesmateriaal)
 • Hot potatoes (hulpmiddel voor het aanmaken van lesmateriaal)
 • Jclic (hulpmiddel voor het aanmaken van lesmateriaal)

 

e-learning

http://www.walhak.com/cursussen/e-learning.htm

18:40 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE | Tags: integratie ict, lessen, lesmateriaal, online oefenen

vrijdag, 11 januari 2008

LESSEN: TAALONDERWIJS

Op deze website vind je een heleboel lesideeën voor spreken en luisteren, voor lezen en voor schrijven.  Alle lesideeën staan geordend per graad en zodoende wordt voor deze onderdelen eigenlijk een leerlijn aangeboden.

 

taalonderwijs

http://users.skynet.be/taalonderwijs/Lesideeen-frame.htm

11:24 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lessen, eerste graad, tweede graad, derde graad, taal, lesideeen

donderdag, 27 december 2007

LESSEN: SPREEKBEURTEN EN WERKSTUKKEN MALMBERG

Op deze site kunnen kinderen informatie vinden voor een spreekbeurt of een werkstuk. Ze kunnen zoeken

 • op alfabet
 • op rubriek
 • of ze kunnen het woord intikken waar ze informatie over zoeken

De verschillende rubrieken zijn:

 • cultuur
 • dieren
 • sport
 • beroepen
 • landen
 • natuur
 • helden
 • belangrijke kinderzaken
 • techniek
 • nieuw

De site is bovendien uitermate geschikt om zoekopdrachten uit te voeren en dit door de kindvriendelijke aanpak (lay out, eenvoud, ...).

 

spreekbeurten_werkstukken_malmberg

http://www.spreekbeurten.malmberg.nl/spreekbeurten.asp

11:21 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, wereldorientatie, lessen, lesmateriaal, techniek

vrijdag, 09 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: INTERACTIEF HERBARIUM

Deze website biedt in boekvorm heel wat kenmerken van verschillende bomen:

 • soort boom
 • blad:
  • bladrand
  • bladvorm
  • nervatuur
 • vrucht
 • bloeiwijze

interactief_herbarium

http://www.zelfstudie.be/bomen-determineren/herbarium/index.htm

16:52 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: wereldorientatie, tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lessen, online oefenen

woensdag, 07 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: NEUROKIDS

Er wordt steeds meer bekend over de werking van onze hersenen en waarneming. Op "www.neurokids.nl" kom je van alles te weten over de laatste ontwikkelingen binnen de hersenwetenschappen. Lees in "verken" over de wereld van het brein, neuronen en zintuigen, "speel" de hersenspelletjes, voer de proeven uit, "experimenteer" en leer de bizarre dingen waar je brein toe in staat is.

neurokids

http://neurokids.nl/home/

17:19 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, wereldorientatie, lessen, lesmateriaal, online oefenen

woensdag, 17 oktober 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: HOUTINFO.NL

Via deze speelse website komt u alles te weten over het bos en het hout:

 • bossen
 • bomen
 • bosbeheer
 • milieu
 • toepassingen
 • houtzagerij
 • handel
 • transport

Voor de leerkracht staan er heel wat suggesties uitgewerkt om aan te wenden in de klas.  De leerlingen kunnen hun kennis staven door het invullen van de werkblaadjes.

 

houtinfo

http://www.houtinfo.nl/kidscorner/index_flash.htm

dinsdag, 02 oktober 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: PRAKTISCH TECHNIEK

Het projectenprogramma Praktisch Techniek staat voor het ontwikkelen van mogelijkheden voor kinderen, leerkrachten en ouders, om actief te leren in relatie tot techniek. Met leerzame, uitdagende activiteiten en leermiddelen ontdekken leerlingen met plezier dat techniek overal om hen heen is.

Praktisch Techniek is gestart in 2002-2003. Ieder schooljaar ontwikkelt Praktisch Techniek nieuwe leermiddelen en activiteiten. In 2007 komt er een themareeks uit van 18 boekjes over techniek in de klas. Deze vindt u allemaal op de website. Ook zal er iedere twee weken een nieuw avontuur op Lilonga gespeeld kunnen worden.

Kenmerkend voor de leermiddelen van Praktisch Techniek is dat ze eenvoudig in te zetten zijn in het onderwijs en dat ze kosteloos te downloaden zijn via deze website.

De volgende leermiddelen zijn beschikbaar:

 • De interactieve strip het Zonneschip, waarin drie kinderen en een solarhond allerlei avonturen beleven.
 • Een leerplan met techniekkits en werkbladen om techniek te integreren in de bestaande zaakvakken. 
 • Theatertechniek bij de musical: opdrachten rondom licht- en geluidstechniek en veiligheid, scenario's bij de afscheidsmusical.
 • Een interactief spel waarin hamster Fred moet worden gered uit de handen van de vervelende buurjongen.
 • De themareeks: een serie boekjes waarbij leerlingen expert kunnen worden op het gebied van bepaalde technische onderwerpen in en rond school.
 • Lilonga: computerspel waarbij de bewoners van Lilonga gered moeten worden van verschillende rampen natuurlijk met de hulp van techniek.

prakt_techniek

http://www.praktischtechniek.nl/

11:35 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: derde graad, wereldorientatie, lessen, lesmateriaal, oefenblaadjes, techniek

woensdag, 26 september 2007

LESSEN: HET GROTE SPROOKJESBOS

Deze site biedt fantastische sprookjes aan die netjes gerangschikt staan.  U kan op volgende manieren zoeken:

 • Overzicht sprookjes
 • Laatst bezochte sprookjes
 • Bekende sprookjes
 • Sprookjes met foto's
 • Lange en korte sprookjes
 • Opzoeken van sprookjes met behulp van een zoekmachine

grote_sprookjesbos

http://www.sprookjesbos.be/

14:25 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, muzische vorming, lessen, lesmateriaal

zaterdag, 15 september 2007

LESSEN: STARTEN MET INTERNET EXPLORER 6

Deze handleiding leert u op een eenvoudige manier werken met Internet Explorer 6.

15:22 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, tweede graad, integratie ict, lessen

LESSEN: STARTEN MET WINDOWS XP

Deze eenvoudige workshop heeft als bedoeling om computerleken wegwijs te maken met het besturingssysteem Windows XP.

 

15:16 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, lessen, integratie ict, tweede graad

maandag, 10 september 2007

LESSEN: EEN SKYNETBLOG AANMAKEN

Iedereen die graag een Skynet Blog wil aanmaken, kan met deze handleiding probleemloos een blog creëren.  De vele uurtjes werk die ik hierin heb gestoken, wil ik graag delen met al mijn bezoekers.  Dus... veel bloggenot.  Via de link onderaan kan u het document downloaden als Word-bestand of als Adobe Reader-bestand.

19:44 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lessen, integratie ict, tweede graad, derde graad

LESSEN: FOTO'S VERKLEINEN MET "IMAGE RESIZER" VAN MICROSOFT

Microsoft stelt een handig programmaatje beschikbaar om foto's te verkleinen.  Dit is een gratis tooltje.  Hieronder kan u de handleiding downloaden om het programma te gebruiken.  U kan het document downloaden als Word of als PDF-bestand.

19:33 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: integratie ict, lessen, tweede graad, derde graad