donderdag, 25 oktober 2012

LESSEN: PICOZONE

Een Picozine is een minitijdschrift van 16 pagina's. Iedereen kan zelf een picozine maken, je hoeft alleen maar even lid te worden. Maak je eigen minitijdschrift of dowload, print, vouw, niet en snijd de Picos.

picozone.jpg

http://www.picozone.nl/


13:51 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, taal, lessen, lesideeën

dinsdag, 18 januari 2011

LESSEN: EUROPA VOOR LEERKRACHTEN

Op deze website vindt u een breed aanbod aan lesmateriaal over Europa. Het materiaal is samengesteld door verschillende EU-instellingen, andere overheidsorganen en ngo's. Het is bedoeld om jongeren meer te laten ontdekken over de Europese Unie en haar beleid.

Deze website, folders, boeken, kaarten en posters geven uitleg over wat de EU is en wat zij doet. Zij gaan in op veel vragen en uitdagingen waar we in de hedendaagse maatschappij mee te maken krijgen:

 • hoe kunnen we het milieu beschermen?
 • hoe kunnen we samenleven in vrede en veiligheid?

Of u nu inspiratie voor lessen zoekt of concrete informatie over de Europese geschiedenis, burgerschap, of energiebesparing, u zult altijd iets vinden dat aansluit bij uw leerlingen. Klik gewoon op de gewenste leeftijdscategorie:

 • tot 9 jaar
 • 9 - 12 jaar

europa_leerkrachten.jpg

http://europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm

16:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: wereldoriëntatie, derde graad, tweede graad, eerste graad, lesmateriaal, lesideeën

zaterdag, 20 november 2010

ICT-INTEGRATIE: STATION TO STATION NETWIJS

Met behulp van allerlei ICT-toepassingen kunt u uw lessen didactisch sterker maken en de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Lijkt het gebruik van ICT-toepassingen in uw onderwijs u erg leuk, maar vindt u het moeilijk om te ontdekken hoe u ze zou kunnen inzetten? Deze site wil u daar graag bij helpen. Op deze website wordt elke twee weken nieuw lesmateriaal geplubiceerd waarbij een ICT-toepassing wordt gebruikt om een onderwijskundig doel te bereiken. Dus niet de toepassing staat centraal, maar het onderwijskundige doel. De volgende lessen werden reeds beschikbaar gesteld:

 • LES 1: Een poster maken met Glogster:
  • Uitleg Glogster
 • LES 2: Kernwoorden benoemen met Wordle:
  • Wordle stappenplan voor de leerling
 • LES 3: Informatie verwerken met Excel:
  • Opdrachten informatie verwerken met Excel
 • LES 4: Klassendagboek met Twitter:
  • Twitter stappenplan voor de leerkrac
  • Twitter stappenplan voor de leerling
 • LES 5: Lezen met Audacity:
  • Audacity stappenplan voor de leerkracht
  • Audacity stappenplan voor de leerling

station_to_station_netwijs.jpg

http://www.stationtostation.nl/netwijs/zelf_lessen_maken_...

16:56 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE | Tags: integratie ict, derde graad, lesmateriaal, lesideeën

woensdag, 17 november 2010

EDULINKS: ENERGIEQUIZ

Heb je voor groene stroom een afzonderlijk stopcontact nodig? Bedachten de Romeinen een primitieve versie van de airco? Wat gebeurt er als je een zelfgemaakte batterij tussen je vingers klemt? Met deze en andere vragen uit de online energiequiz daagt professor Miniwatt je leerlingen uit om hun kennis over energie te testen. Klassen die de vijftien quizvragen uiterlijk 23 januari 2011 oplossen, maken kans op een energieworkshop op school.
Voor de leraren van deelnemende klassen is er een online lesbrief over energie en klimaat. De deelnemende klassen krijgen ook voldoende tijd om de vragen in te passen in de lesplannen.
Het doel van deze quiz is leerlingen bewust maken van het belang van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

energiequiz.jpg

http://www.energiesparen.be/energiequiz/

10:05 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS, LESSEN | Tags: wereldoriëntatie, derde graad, lesmateriaal, lesideeën

zondag, 07 november 2010

LESSEN: LEERPLANEET

LeerPlaneet is een interactieve website die leerkrachten lager onderwijs ondersteunt bij het werken rond het thema kinderrechten in het Zuiden in hun klas. Een greep uit het aanbod: filmpjes, foto's, digitale lesfiches, reacties plaatsen,...  Nu zijn er reeds filmpjes en lespakketten over de volgende landen:

 • Vietnam
 • Ecuador
 • Burkina Faso

Om lesmateriaal te kunnen downloaden dien je eerst een gratis account aan te maken.

leerplaneet.jpg

http://leerplaneet.planbelgie.be/

woensdag, 27 oktober 2010

LESSEN: LOL ZONDER ALCOHOL

"Lol zonder alcohol" is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. Samen ga je onderzoeken wat alcohol is en wat het doet. Jullie kijken ook verder dan het thema 'alcohol': de kinderen gaan hun sociale vaardigheden versterken en hun weerbaarheid tegen groepsdruk verhogen. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even 'neen' te zeggen tegen alcohol.

"Lol zonder alcohol" omvat een lesboek opgebouwd rond 8 lessen. Per les vind je:

 • de geconcretiseerd les- en leerdoelen
 • het benodigde didactisch materaal
 • een gedetailleerde beschrijving van het lesscenario

In de bijlagen vind je per les de bijhorende taken- en opdrachtenkaarten, werkbladen, infofiches,...
Elke leerling creëert een eigen projectboek, waar ook de realisaties van de klasactiviteiten worden ingevoegd.
De handleiding situeert het project in het gezondheidsbeleid van de school en refereert duidelijk naar de nieuwe eindtermen en leerdoelen WO waar met het project aan gewerkt wordt. Uiteraard kan elke school, elke leerkracht deze verder verfijnen of verbreden op basis van het pedagogisch concept van de school en de eigenheid en noden van de kinderen in de klas.

"Lol zonder alcohol" bevat eveneens verschillende ondersteunende materialen:

 • een gratis klaspakket: bladwijzers voor de leerlingen, ballonnen en affiches maken het project zichtbaar op school;
 • een interactieve website voor de leerlingen;
 • een flyer om het project voor te stellen aan de ouders;
 • een website voor de ouders met meer info over het thema en het project.

Alle materialen van het "Lol zonder alcohol-project" kan je hier downloaden. Ook het klaspakket is gratis te bestellen.

lol_zonder_alcohol.jpg

http://www.acoolworld.be/school/

17:37 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesideeën, lesmateriaal, derde graad, wereldoriëntatie, online oefenen

LESSEN: OP DE SIERTOER 4 KIDS

Kinderen vinden steeds moeilijker de weg naar de tuinbouw. Nochtans is deze sector in volle bloei en biedt de tuinbouw heel wat werkgelegenheid. Met dit initiatief willen we de belangstelling voor het beroep aanwakkeren.

Op de siertoer 4 kids streeft vier doelstellingen na:

 • de kinderen informatie bijbrengen over planten in het algemeen en over onze sierteeltproducten in het bijzonder
 • de sierteeltsector toegankelijker maken voor kinderen
 • het dynamisch karakter van deze sector in de spots plaatsen
 • de werkgelegenheid in deze sector promoten

op_de_siertoer_4_kids.jpg

http://www.opdesiertoer4kids.be/

17:16 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS, LESSEN | Tags: derde graad, tweede graad, lesideeën, lesmateriaal, wereldoriëntatie

LESSEN: DIERENDIPLOMA

De lessenreeks "Dierendiploma" wil kinderen warm maken om verantwoord om te gaan met huisdieren.  Met een dierendiploma worden kinderen en huisdieren de beste maatjes.

Het lespakket bestaat zowel uit een theorie- als praktijkgedeelte, waarin kinderen van alles over huisdieren leren, van verzorging tot voeding en van leefomgeving tot gedragsherkenning.  Het is een uitgebreid pakket waarmee een leerkracht snel een leuke en interessante les voorbereidt.

Op de website kan u rondsnuffelen voor meer informatie over het dierendiploma, oefenen met vragen uit het officiële examen en het gratis lespakket bestellen.  Als aanvulling op het lespakket kunt u hier ook extra lesmateriaal in de vorm van PowerPointpresentaties downloaden.  Maak nieuwe vrienden met een "Dierendiploma".

De stichting "Met dieren meer mens" heeft aan Wibi Soerjadi het eerste exemplaar uitgereikt van de cd-singel "MIjn dierenvriendjes".  Een vrolijk liedje dat speciaal gecomponeerd is voor kinderen die deelnemen aan het dierendiploma.
Wibi nam de Dierenvriendjes-cd in ontvangst omdat hij het initiatief, kinderen al jong leren omgaan met huisdieren, zeer waardeert.  De in Leiden geboren pianist heeft vroeger thuis geen dieren gehad, maar kan zich nu geen leven zonder meer voorstellen.  Na het geven van vele concerten kan hij zich beter ontspannen.  Het hebben van huisdieren geeft hem rust.  Op dit moment heeft Wibi zelf 5 katten en 2 paarden.  Op de foto staan de secretaris van de stichting, Pascale Fuchs, Wibi en zijn kat "Poes" genaamd, een zwart-witte diva die niet van natte pootjes houdt.  Op de website www.dierendiploma.nl is het liedje van componist Joop Baggen gratis te downloaden.
De cd-singel is een onderdeel van de promotie rondom het lespakket dat stichting "Met dieren meer mens" heeft ontwikkeld voor groep 5 van de basisschool.  Dit jaar doen 1500 basisscholen mee aan dit educatieve leerproject waarbij ruim 77 000 leerlingen door middel van het dierendioploma hebben geleerd dat ze op een verantwoorde manier om kunnen gaan met huisdieren.

dierendiploma

http://www.dierendiploma.nl/

12:03 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, tweede graad

donderdag, 14 oktober 2010

LESSEN: KINDEREN LEREN REKENEN

Kinderen leren rekenen gaat helemaal over rekenen.  U vindt hier leuke tips, spelletjes, hersenkrakers en andere ideeën om uw rekenlessen aantrekkelijker te maken.

KInderen leren rekenen is voor iedereen die rekenonderwijs belangrijk vindt.  Het is een platform waarop u uw kennis en gedachten over rekenonderwijs met elkaar kunt delen.

Onder de rubriek "In de klas" treft u heel wat bruikbaar materiaal aan:

 • Leuke lessen: zoekt u tips om uw rekenlessen te verbeteren?  Of heeft u zelf leuke lesideeën?  Leuke lessen bevat ideeën en tips om het rekenonderwijs leuker te maken.
 • Breinbrekers: dit zijn pittige puzzels voor de snelle rekenaars.  U kunt de opdrachten en de oplossingen printen en uitdelen.
 • Werkbladen: alle werkbladen bevatten extra oefenstof ter ondersteuning van het cijferen, hoofdrekenen en automatiseren.
 • Spelletjes: wat is er nou leuker dan spelenderwijs rekenen?  Het is een een aantrekkelijke werkvorm en daardoor heel leerzaam.
 • Liedjes: je kunt tafels opzeggen maar je kunt ze ook zingen.  Rekenliedjes zijn een uitstekende manier om het automatiseren te oefenen.
 • Verhalen: kinderen zijn gek op verhalen.  Behalve voorleesverhalen vindt u hier bladerboeken met gesproken tekst.  Alle verhalen hebben met rekenen te maken.
 • Gedichten: gedichten zijn leuk voor tussendoor.  In deze rubriek vindt u rekengedichten;

kinderen_leren_rekenen.jpg

http://www.kinderenlerenrekenen.nl/

12:26 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: rekenen, lesmateriaal, lesideeën, eerste graad, tweede graad, derde graad

vrijdag, 17 september 2010

LESSEN: TAFELS OEFENEN

Deze website laat toe de tafels op een effectieve en leuke manier te oefenen.  Het principe van deze website is dat de resultaten opgeslagen en zichtbaar gemaakt worden.  Het programma is zo gemaakt dat vooral de tafelsommen geoefend worden die nog niet helemaal worden beheerst.

oefenen_tafels.jpg
http://www.tafels-oefenen.nl/

11:17 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, rekenen, lesmateriaal, lesideeën, tweede graad, online oefenen

woensdag, 01 september 2010

LESSEN: WERK VOOR DURVERS

Bij het einde van de basisschool en de start van het secundair onderwijs, moeten ouders samen met hun kinderen beslissen welke richting deze laatsten uit kunnen en willen. Ze maken nog steeds vrij stereotiepe keuzes hoewel er tal van mogelijkheden zijn. Onbekend maakt onbemind en het vergt soms wel wat durf om een niet voor de hand liggende stap te zetten.

De cd-rom ‘Wie wordt wat ? Werk voor durvers.’ en de website Durvers.be laten leraren,
kinderen én ouders kennismaken met een hele reeks soms onbekende beroepen en sectoren.

Zoë, Sam, Dave en Mo nemen de kinderen mee op een tochtje doorheen hun stad. Telkens een
beroep in het straatbeeld opduikt, kan je er op klikken voor meer informatie over zowel het beroep als over de sector in kwestie. De cd-rom en website zijn dus instrumenten vol beroepsinformatie, speels én educatief en in de eerste plaats te gebruiken in klasverband. De cd-rom wordt gerealiseerd met alle betrokken sectoren samen, achttien in totaal !

werk_voor_durvers.jpg

18:30 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE, LESSEN | Tags: derde graad, wereldoriëntatie, lesmateriaal, lesideeën

woensdag, 14 april 2010

EDULINKS: SCHOOLTV BEELDBANK PLUS

SchoolTV-beeldbank Plus maakt uw les compleet! Naast educatieve clips biedt de SchoolTV-beeldbank nu ook quizzen, werkbladen en binnenkort ook digilessen over heel veel verschillende onderwerpen. U vindt ze met de zoekfunctie of het vakkenmenu. En als u een interessante clip heeft gevonden, ziet u aan het plusje meteen of er quizzen, werkbladen of digilessen bijhoren!

schooltv_beeldbank_plus

http://www.schooltv.nl/beeldbank/plus/

zondag, 28 maart 2010

EDULINKS: BEN DE BEVER

Deze website maakt deel uit van het gezondheidsproject ‘Ben de Bever. Laat je tanden zien.’ Met dit project wil men kinderen op school en thuis op een speelse manier aanzetten tot een goede tandhygiëne.
Kinderen die gesteund worden door hun omgeving en voldoende lang geprikkeld worden, hebben een grotere kans de goede gewoonten vol te houden.
Met Ben de Bever als spilfiguur worden kinderen gestimuleerd om goed te poetsen, regelmatig op controle te gaan bij de tandarts en tandvriendelijk te eten.

ben_de_bever

http://www.bendebever.be/

13:56 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, tweede graad, online oefenen

zondag, 14 maart 2010

EDULINKS: ONTDEK EUROPA

Hallo! Welkom in Europa! Wij komen uit verschillende landen en wij spreken verschillende talen, maar in dit werelddeel zijn wij thuis.
Kom met ons mee op een avontuurlijke reis door de tijd en de ruimte en je zult een heleboel interessante dingen ontdekken.
In de loop van onze ontdekkingsreis kun je testen hoeveel je hebt geleerd.
Zet je ontdekkingsreis voort op school! Doe dan verder onderzoek in de schoolbibliotheek of op internet. Je kunt zelfs een eigen boekje schrijven over wat je hebt ontdekt.
Tot slot kun je de spelletjes en activiteiten doen op de website „Europa Go”.

Inhoud van de website:

 • leer alles over de EU
 • Europa spelenderwijs
 • verken Europa per thema
 • test je kennis van Europa

ontdek_europa

http://europa.eu/europago/explore/welcome.jsp

12:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad, online oefenen

donderdag, 11 maart 2010

EDULINKS: IK LOOP MEE (MILLENIUMDOELSTELLINGEN)

Deze website geeft leerkrachten en leerlingen van de 3° graad basisonderwijs een duidelijke kijk op de Millenniumdoelstellingen en de campagnes van 11.11.11. Op een kindvriendelijke en speelse manier wordt deze, vaak complexe, materie uitgelegd.  In 2005 is deze site ontwikkeld door Djapo vzw in samenwerking met 11.11.11 en Ketnet. Met steun van de Vlaamse overheid en dankzij de hulp van een stuurgroep leerkrachten en collega’s is deze website tot stand gekomen. Elk jaar wordt deze site vernieuwd met aandacht voor de nieuwe campagne van 11.11.11., zij zijn dan ook onze vaste partner voor correcte info en concrete cases.

Overzicht van de website:

 • INFORMATIE-luik (hier kunnen leerlingen input halen voor bv. een spreekbeurt):
  • Info over de Millenniumdoelstellingen
  • Beeldmateriaal en filmpjes over elk Millenniumdoel
  • Specifieke uitleg op kinderniveau over de campagne van 11.11.11.
  • Specifieke cases van kinderen uit het Zuide
 • ACTIE-luik:
  • Individuele kinderactie voor leerlingen (bv. een petitie tekenen)
  • Klassenactie (bv. een foto-actie voor waardig werk)
  • Andere tips om zelf je steentje bij te dragen
  • Toffe links voor kinderen met educatieve spelletje
 • SPEEL-luik:
  • Eenvoudige spelletjes over de Millenniumdoelstellingen of over Waardig werk
  • Een knutsel of kooktip
  • Een quiz om je kennis over de thema’s te testen
  • Kleurplaten

ik_loop_mee

http://www.2015ikloopmee.be/index.html

16:21 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad

woensdag, 10 maart 2010

EDULINKS: FLOSJ EN HET VLAAMS PARLEMENT

Welkom bij "de Kracht van je Stem". De mascotte Flosj zal jullie rondleiden op deze website. Hier vinden jullie informatie over politiek en democratie en er worden heel wat moeilijke woorden uitgelegd.  De nieuwsgierigen onder jullie kunnen meedoen aan de Knappe KoppenKwis. Op deze site kunnen jullie een leerrijke en boeiende reis beleven!

Flosj is een leeuwtje dat toevallig in het Vlaams Parlement verzeild raakt. Het stripverhaal legt stapsgewijs en op een speelse manier de werking van het Vlaams Parlement uit.  Het verhaal van Flosj staat ook als filmpje op deze website.  Zowel de strip als de site kunnen gebruikt worden om een bezoek aan het Vlaams Parlement met leerlingen voor te bereiden.  Download hier de zoekopdrachten met Flosj voor de leerlingen en de tekst van het filmpje.

flosj

http://www.dekrachtvanjestem.be/kvjss/kinderen/animatie/f...

15:32 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad, online oefenen

zaterdag, 06 maart 2010

LESSEN: ESAFETYKIT

Op Safer Internet Day 2010 (9 februari 2010) van de Europese Unie lanceerde Insafe en Telenet een speciale website rond veilig internetten voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Inhoud:

 • Beveiligd en wel:
  Om veilig te kunnen internetten is het belangrijk dat je weet welke veiligheidsrisico's er zijn en hoe je je gezin kunt beschermen.
 • Communiceren:
  Je kunt met iedereen over de hele wereld praten, maar doe dit ook op een veilige manier door de tips over veilig communiceren te volgen.
 • Cyberpesten:
  Het is helemaal niet leuk als je het slachtoffer wordt van cyberpesten.  Ontdek hoe je deze treiteraars een halt kunt toeroepen.
 • Entertainment:
  Het internet is ontzettend leuk zolang je weet hoe de zaken ervoor staan.  Zorg ervoor dat je je aan de wet houdt.

Zowel voor de leerkrachten als voor de ouders zijn er verschillende activiteiten gratis te downloaden.

esafetykit

http://www.esafetykit.net/index2.html

15:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, derde graad

LESSEN: CLICK SAFE VOOR OUDERS

Kinderen en jongeren vinden het internet fantastisch. Ze chatten, gamen en surfen dat het een lieve lust is. Ouders maken zich vaak zorgen en zijn soms bang voor de risico's die het met zich meebrengt.

Op deze site vindt u heel wat informatie over hoe als ouder met het internet kan omgaan. Hoe u het integreert in uw opvoeding en aan uw kinderen kan leren hoe het op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.

click_safe

http://www.clicksafe.be/ouders/nl/home-nl/

14:38 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, derde graad

woensdag, 03 maart 2010

LESSEN: PER DAG WIJZER

"Per dag wijzer" is een website met een reeks lessen bij de kalender van alledag:

 • feestdagen
 • bijzondere dagen
 • historische gebeurtenissen
 • belangrijke nieuwsfeiten
 • ...

Elke lesbrief bestaat uit een inleiding, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.  Er zijn lessen voor de volgende vakken/leergebieden:

 • aardrijkskunde
 • geestelijke stromingen
 • geschiedenis
 • gezond en redzaam gedrag
 • kunstzinnige oriëntatie
 • milieu
 • muziek
 • natuuronderwijs
 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde
 • samenleving
 • techniek
 • tekenen/handvaardigheid

U kan de lessen per leeftijdscategorie bekijken en/of downloaden (rechtermuisknop, kies "doel opslaan als...").

per_dag_wijzer

http://www.cmo.nl/perdagwijzer/index.php?option=com_front...

LESSEN: STROOM OPWAARTS

Elektriciteit is overal, van tv en radio over GSM en koffiezetapparaat.  Een pak alledaagse gebruiksvoorwerpen hebben stroom nodig om te functioneren.  Intussen is de elektriciteit zo vanzelfsprekend dat we er niet meer over nadenken.  En dat we de kracht en het belang ervan misschien wat onderschatten.  Want net omdat elektriciteit zo alomtegenwoordig is, liggen er prachtige kansen klaar voor geboeide studenten en geschoolde vaklui.  Dus is het een goed idee om leerlingen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de basisprincipes ervan.

"Stroom-Opwaarts" heeft daarom een educatief pakket ontwikkeld voor de derde graad van het basisonderwijs.  U kunt alle onderdelen van het pakket downloaden van de site of u kan eveneens een gratis exemplaar aanvragen via e-mail.

Met het pakket "Hier brandt de lamp" komen leerlingen in contact met elektrische begrippen en toepassingen.  Als leerkracht kunt u een deel van de eindtermen wereldoriëntatie concreet aanpakken.

stroomopwaarts

http://www.stroomopwaarts.be/scholen/basisonderwijs.html

14:06 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: techniek, lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad

maandag, 01 maart 2010

LESSEN: PROJECT NATUURRAMPEN

Deze week werd er een YURLS-pagina over natuurrampen live gezet. De site bestaat uit de volgende tabs:

 • Aardbevingen
 • Bosbranden
 • Orkanen
 • Overstromingen
 • Tsunami's
 • Vulkanen.

Elke pagina is gevuld met links, zoekmachines voor kinderen en een aantal onderzoeksvragen van professor Kwistenbiebel. Mocht je binnenkort dit onderwerp behandelen in de klas, dan is dit wellicht een mooie aanvulling op je lessen.

project_natuurrampen

http://projectnatuurrampen.yurls.net/

15:48 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad

zaterdag, 27 februari 2010

EDULINKS: SCHOOL OP SEEF

School op Seef staat voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en educatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op deze website staan toepassingen die specifiek gemaakt zijn voor gebruik op een digitaal schoolbord. Daarnaast vindt u hier handige illustraties, films andere tools, waarmee u op een snelle manier verkeersonderwijs op het digibord brengt!

Gedurende het schooljaar zullen er steeds nieuwe onderdelen op de site geplaatst worden, dus vergeet niet af en toe een kijkje te komen nemen!
Veel plezier met digiseef!

SCHOOL op SEEF gaat natuurlijk met de tijd mee en begeeft zich steeds meer op het digitaal schoolbord. Je vindt daarom sinds kort allerlei lessuggesties op "www.digiseef.nl". Vanzelfsprekend heeft de verkeerskalender in dat domein een plek met de ingesproken maandverhalen en de liedjes bij de maandthema’s. Maar ook met interactieve toepassingen bij verschillende onderdelen van de vertelplaten. Zo kunt u de illustraties op groot formaat tonen èn gebruiken voor gesprekken met de kinderen en het verdiepen van bepaalde onderdelen. Leerlingen zullen bijvoorbeeld via interactieve toepassingen in de plaat kunnen zien wat de effecten van verlichting en goed zichtbare kleding zijn tijdens de donkere dagen.

school_safe

http://www.schoolopseef.nl/index.php?page=546

 

EDULINKS: HIJ LEEFDE ONDER ONS

Op de site "Hij leefde onder ons" kan u verschillende strips downloaden over het leven van Jezus.  De strips bestaan uit fraaie illustraties ondersteund door dialogen.  Via de knop "Download" kan u alle strips in het Nederlands downloaden.

bijbel_strip

http://www.gospelcomics.com/nederlands/index.html

13:16 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: godsdienst, lesmateriaal, lesideeen, derde graad, eerste graad, tweede graad

vrijdag, 26 februari 2010

ICT-INTEGRATIE: VEILIG INTERNET (ICT NOORD-LIMBURG)

Door het invoeren van de eindtermen ICT is er nood aan lesmateriaal rond ICT en veiligheid.  Op deze website vind je allerlei informatie omtrent het project "Veilig internet" dat de werkgroep ICT Noord-Limburg heeft uitgewerkt.  Je kan dit project gratis gebruiken.  De strip "De sinistere site" (getekend door studio Vandersteen) werd ingescand, de strip werd ingesproken en dit alles werd verfilmd.  Bovendien werden er bijhorende oefeningen aangemaakt.  De film met bijhorende oefeningen kan u gratis downloaden via deze site.

ict_noord_limburg

http://www.ictnoordlimburg.be/

zondag, 21 februari 2010

EDULINKS: NATUURENBOSSPEL

Deze site biedt veel mogelijkheden om in de vrije natuur spelletjes te spelen.  Bovendien kom je heel wat te weten over de speelzones en biedt de website verschillende fiches aan die bij de verschillende spelen horen.

natuurenbosspel

http://www.natuurenbosspel.be/

20:01 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad, eerste graad, tweede graad

zaterdag, 20 februari 2010

EDULINKS: ONLINE COMPUTEROPDRACHTEN BASISSCHOOL

Op deze Yurls verschijnen regelmatig computeropdrachten voor de leerlingen van de basisschool.  Deze opdrachten zijn gemaakt met "Google-sites" en zijn bestemd voor de leerlingen van het 4°, 5° en 6° leerjaar.  De opdrachten kunnen gemaakt worden tijdens het zelfstandig oefenen of als extra werk.  Ze kunnen in principe geheel zelfstandig door de leerlingen worden gemaakt.  Hier en daar is misschien wel een beetje hulp van de juf of meester nodig.

André Manssen werkte voorlopig volgende opdrachten uit:

 • rekenen:
  • over procenten
  • de oppervlakte is
  • meten is weten
  • tangram
  • de omtrek is
 • taal:
  • maak eens een elfje
 • wereldoriëntatie:
  • topo "Europa"
  • met de trein

Deze Yurls-pagina is nog volop in ontwikkeling en zal zeker nog verder aangevuld worden.

online_computeropdrachten

http://computeropdrachten.yurls.net/

vrijdag, 19 februari 2010

EDULINKS: KIEZEL EN KEI (aanvankelijk lezen: maan - roos - vis)

Zit je in het eerste leerjaar?  Werk je met de methode maan - roos - vis in de klas?  Dan kan je ook thuis leuke oefeningen met de computer maken!  Voorlopig kan je flink oefenen tot en met kern 6.

kiezel_kei

http://www.kiezelenkei.nl/sOP_C01/default.asp?CustID=646&...

19:02 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: taal, lesmateriaal, lesideeen, eerste graad, leren lezen

zondag, 03 januari 2010

LESSEN: TEKENCLUB.NL

Tekenclub is een online omgeving voor kinderen waar het plezier voor tekenen en het creëren van mooie kunstwerken wordt aangewakkerd.  Iedereen kan leren tekenen en mooie dingen maken.  Een probleem is vaak dat kinderen niet weten hoe ze het moeten doen en ook verliezen ze vaak al het plezier in tekenen doordat er te veel wordt gehamerd op dingen zoals binnen de lijntjes kleuren, netjes tekenen of langs de randen knippen.  Dit zijn totaal onbelangrijke dingen voor het maken van een mooi plaatje of kunstwerk en zo kom je er natuurlijk nooit achter hoe leuk en avontuurlijk tekenen kan zijn.  Tekenclub laat zien dat dat het juist wel is, trekt zich niets aan van dit zo rare beperkingen en neemt kinderen mee op een onvergetelijke ontdekkingstocht door de wondere wereld van het tekenen.

tekenclub_nl

http://www.tekenclub.nl/

13:25 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesideeen, derde graad, eerste graad, tweede graad, beeldopvoeding, muzische vorming

zaterdag, 26 september 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: ROGER, DE GROENE RIDDER

Roger de Groene Ridder is een dapper riddertje dat, met zijn potlood in de hand, ten strijde trekt voor een meer ecologisch bewuste wereld.

In de eerste plaats wil Roger graag iedereen informeren over het belang van bomen. Onder de rubriek 'educatieve kids' vind je verschillende lespakketjes met een infotekst en invulbladen over bomen. De lespakketten zijn onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën:

 • 3+:
  • wat is een boom
  • hoe groeit een boom
  • wie leeft er in een bos
  • waar zijn er bossen
  • waarom zijn bossen zo belangrijk
 • 6+:
  • wat is een boom
  • hoe groeit een boom
  • het bos, meer dan bomen alleen
  • tropisch bos
  • waarom zijn bossen zo belangrijk
  • hoe eet een boom
 • 8+:
  • alles wat je wilt weten over bomen
  • gezegdes over bomen
  • wat maakt een bos tot een bos
  • bossen over de hele wereld
  • bedreigingen voor het regenwoud
  • bomen zuiveren de lucht
 • 10+:
  • alles wat je wilt weten over bomen
  • gezegdes over bomen
  • wat maakt een bos tot een bos
  • bossen wereldwijd
  • bedreigingen voor het regenwoud
  • bomen zuiveren de lucht
  • de opwarming van de aarde

Daarnaast vertelt Roger in het creatieve hoekje een aantal ideetjes om tekeningen te maken met kleurpotloden, waskrijtjes en viltstiften.

de_groene_ridder

http://www.degroeneridder.be/#/nl/home

woensdag, 23 september 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: MY GAME FACTORY

Een MyGame is een spelletje op het internet. Jij bepaalt zelf wat er in het spel komt en hoe de hoofdpersoon eruit ziet. Gebruik je eigen teksten en foto's om van jouw MyGame een echt persoonlijk spelletje te maken.

Klik op de hoofdpagina op de knop "Maak Nu Snel Je Eigen Spel".  Je kunt dan kiezen tussen drie verschillende spelletjes om te maken:

 • Het gamefactory vangspel
 • het gamefactory schietspel
 • het gamefactory penaltyspel

Als je een spel gekozen hebt kom je in het scherm waar je je eigen spel kunt samenstellen.

my_game_factory

http://www.mygamefactory.com/maakspel.php

19:09 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: online oefenen, lesideeen, integratie ict, derde graad, tweede graad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende