maandag, 31 januari 2011

LESSEN: KLEUTERNETWERK

Op "Kleuternetwerk" vind je tal van documenten die speciaal ontwikkeld worden voor educatief gebruik met kleuters en peuters. Je vindt er verschillende uitgewerkte thema's:

 • de boerderij,
 • ridders en prinsessen,
 • groenten en fruit,
 • ziek zijn,
 • paddenstoel,
 • post en co,
 • wonen en klussen,
 • onderweg,
 • eet smakelijk,
 • in en op de zee,
 • regenboogtheater,
 • de kapsalon,
 • lang geleden,
 • tuincentrum,
 • baby,
 • feest,
 • kriebelbeestjes,
 • mijn atelier,
 • ...

Per thema kan je taalactiviteiten, rekenactiviteiten, spelactiviteiten, constructieve activiteiten en kleurplaten downloaden. Na registratie kan je al dit materiaal gratis downloaden.

kleuternetwerk.jpg

http://www.kleuternetwerk.nl/

dinsdag, 18 januari 2011

EDULINKS: WEBJE-WIJZER (meervoudige intelligentie)

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Veel leerkrachten maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht maar men heeft er vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten:

 • Doe: de lichamelijk-kinestetische intelligentie
  Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.
 • Kijk: de visueel-ruimtelijke intelligentie
  Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.
 • Getal: de logisch-mathematische intelligentie
  Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.
 • Samen: de interpersoonlijke intelligentie
  Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.
 • Taal: de verbaal-linguïstische intelligentie
  Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.
 • Muziek: de muzikaal-ritmische intelligentie
  Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.
 • Ik: de intrapersoonlijke intelligentie
  De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.
 • Natuur: de naturalistische intelligentie
  Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.

webje_wijzer.jpg

http://www.webje-wijzer.nl/index.php

maandag, 27 december 2010

LESSEN: KNUTSELOPDRACHTEN.NL

Deze site biedt leuke en leerzame knutselopdrachten voor peuters, kleuters en kinderen uit het basisonderwijs, voor gezellig samen thuis knutselen of een leerzame les op school.
Via de knop "sitemap" krijgt u een compleet overzicht van alle beschikbare knutselopdrachten.

knutselopdrachten.jpg

http://www.knutselopdrachten.nl/

15:37 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, beeldopvoeding, muzische vorming

dinsdag, 23 november 2010

EDULINKS: TOY THEATER

Digiborden zijn volop in gebruik in het onderwijs. En hoe meer materiaal er komt, des te waardevoller de borden zelf. Er zijn dan ook talloze verzamelsites met digibordmateriaal. Zo is er ook de site Toy Theater waar heel veel leuke en interessante zaken te vinden zijn. Op de site van Toy Theater vind je materiaal voor:

 • beeldopvoeding,
 • rekenen,
 • lezen,
 • muziek,
 • puzzelspelletjes (logisch denken, memory enz.),
 • tools om je eigen fantasiewereld te creëren,
 • spelletjes (golf, dammen, ...)

toy_theater.jpg

http://www.toytheater.com/index.php

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: DE SURFSLEUTEL

"De Surfsleutel" is een internetomgeving voor de jeugd boordevol websites voor de leukste spreekbeurten of werkstukken, spelletjes, prikborden, chatrooms en de mogelijkheid om een eigen pagina te maken!
Het is belangrijk dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving leren hoe zij op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van het internet. Niet alleen nu, maar ook als zij straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
"De Surfsleutel" biedt niet alleen een speel-, maar ook een leeromgeving voor thuis en op school. Inmiddels maken al heel veel scholen gebruik van "De Surfsleutel".
Kies de juiste leeftijdsgroep en en u kan de speel- en/of leeromgeving verkennen.

surfsleutel.jpg

http://www.surfsleutel.nl/

zaterdag, 23 oktober 2010

LESSEN: MUZIEK ZIEN

Paul van Coeverden maakt animaties waarin muzikale krachten het beeld bepalen. Elk pictogram brengt je naar een muziekanimatie. Je hoort een stukje klassieke muziek en ziet daarbij een animatiefilmpje dat gemaakt is op de sfeer en ritme van de muziek. Een leuke, ontspannende kennismaking met klassieke muziek.

muziek_zien.jpg

http://home.hccnet.nl/paul.van.coeverden/sitemap.html

12:50 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, muzische vorming, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad

EDULINKS: SPRIETJE

Sprietje is een leuk wezentje dat een heleboel avonturen beleeft. De verhaaltjes van Sprietje gaan over verschillende thema's:

 • Sprietje gaat sporten
 • Sprietje op ziekenbezoek
 • Sprietje gaat naar school
 • Sprietje is jarig
 • Sprietje bij de tandarts
 • Sprietje leert zwemmen
 • Sprietje is ziek
 • Sprietje gaat schaatsen
 • Sprietje krijgt een konijn
 • Sprietje in de keuken

Bij elk verhaal horen spelletjes en kleurplaten.

sprietje.jpg

http://www.sprietje.nl/

11:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, eerste graad, wereldoriëntatie, online oefenen, lesmateriaal

dinsdag, 19 oktober 2010

EDULINKS: LEES ME VOOR

Op Leesmevoor.nl kun je samen met je kind geanimeerde voorleesverhalen lezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom hebben schrijvers en illustratoren uit het hele land hun talenten gebundeld om jou gratis voorleesverhaaltjes aan te bieden.

lees_me_voor.jpg

http://www.leesmevoor.nl/

12:26 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, taal, online oefenen

zaterdag, 09 oktober 2010

EDULINKS: NETWIJS.NL

De vernieuwde website van "Netwijs.nl" is onlangs live gegaan. De oude zoekmachine was aan een grondige opknapbeurt toe. Er zijn heel veel extra functionaliteiten aan toegevoegd. De site oogt daarnaast ook veel frisser. De nieuwe Netwijs heeft drie onderdelen:

 • Ik ben op school en ik wil leren
 • Ik ben thuis en ik wil spelen en leren
 • Ik wil als leraar inloggen

Het eerste onderdeel is vooral gericht op leren en het tweede met name op spelen (hier kun je bijvoorbeeld games spelen). Ook kunnen op een eenvoudige manier plaatjes worden gezocht.
Ten opzichte van het oude Netwijs is onder andere een onderverdeling in leeftijdscategorieën toegevoegd.
De zoekresultaten in "Netwijs.nl" worden niet zoals dat bij Google het geval is zonder meer van internet geplukt, maar zijn eerst door onze Netwijs redactie beoordeeld op bruikbaarheid in het primair onderwijs.

Het lerarendeel is nog "under construction". In dit onderdeel zullen bijvoorbeeld dossiers over allerlei onderwerpen beschikbaar zijn. Dossiers zijn gebundelde leereenheden (in de vorm van instructiemateriaal, oefenmateriaal, filmpjes, informatieve websites enzovoorts) die op verschillende manieren door de leerkracht ingezet kunnen worden. Een aantal dossiers wordt door Netwijs beschikbaar gesteld, en leraren kunnen ook zelf dossiers samenstellen.
Het lerarendeel zal zo worden ingericht dat het heel goed via het digibord gebruikt kan worden.

netwijs.jpg

http://www.netwijs.nl/default.asp?origin=netwijs

EDULINKS: ACCRETE

Op deze website staan o.a. veel oefeningen voor allerlei vakken, ontzettend handige downloads van verschillende (gratis) programma’s, verantwoorde spelletjes en onder de link Yurls staan links naar allerlei leuke en leerzame websites. Deze interessante website is uitermate geschikt voor kinderen, ouders, leerkrachten en ICT-coördinatoren.
 
Voor de leerlingen is er oefenstof die meteen kan worden gebruikt om op school of thuis te verwerken. Er staan links naar goede oefenstof zowel wat beterft rekenen, taal, lezen als de vakken voor wereldoriëntatie. Het handige is dat er veel oefenstof op staat waarbij de oplossing door de computer kan worden nagekeken. Zo weet een kind meteen of hij het goed heeft gedaan.
Voor u als ouder is deze site ook interessant. U kunt met uw kind oefenen en u blijft op de hoogte van de leefwereld van uw kind.

accrete.jpg

http://ict.accrete.nl/

donderdag, 09 september 2010

LESSEN: TECHWIJS

TechWijs! is ontwikkeld om er aan bij te dragen dat meer jongeren kennismaken met techniek en kiezen voor technische opleidingen en beroepen. En dat is hard nodig want er is nog steeds een groot tekort aan technisch opgeleid personeel op de arbeidsmarkt.

Met behulp van een zoekmachine kan u de verschillende activiteiten inkijken en downloaden.  Zoeken kan:

 • op verschillende niveau's,
 • op thema.
 • op soort materiaal

techwijs.jpg 

http://www.techwijs.nl/

vrijdag, 11 juni 2010

EDULINKS: UITDOKTEREN

Uitdokteren is een website die kinderen voorbereidt op een ziekenhuisbezoek of opname met medewerking van het Isalaziekenhuis in Zwolle.
Een bezoek aan het ziekenhuis is voor veel kinderen spannend. Om die spanning te verminderen maakte Combat een online kinderziekenhuis en het Isala uitdokterspel. Op de site kunnen kinderen hun doktersdiploma halen. Het Isala Uitdokterspel is een reusachtig schoolpleinspel van meer dan 30 m2. Door zelf alles uit te dokteren leren kinderen wat er allemaal komt kijken bij een bezoek aan het ziekenhuis.

uitdokteren

http://www.uitdokteren.com/

vrijdag, 16 april 2010

LESSEN: WIKIWIJS

Met Wikiwijs kun je (open) leermateriaal zoeken, vinden, downloaden en gebruiken.  Met de vier instrumenten in de tabbladen bovenaan de webpagina kun je nog meer:

 • Arrangeren: stel leermateriaal samen
 • Ontwikkelen: maak zelf nieuw leermateriaal
 • Plaatsen: deel je leermateriaal met anderen
 • Beoordelen: geef je mening over leermaterialen

wikiwijs

http://www.wikiwijs.nl/sector/po/home.psml

woensdag, 14 april 2010

EDULINKS: SCHOOLTV BEELDBANK PLUS

SchoolTV-beeldbank Plus maakt uw les compleet! Naast educatieve clips biedt de SchoolTV-beeldbank nu ook quizzen, werkbladen en binnenkort ook digilessen over heel veel verschillende onderwerpen. U vindt ze met de zoekfunctie of het vakkenmenu. En als u een interessante clip heeft gevonden, ziet u aan het plusje meteen of er quizzen, werkbladen of digilessen bijhoren!

schooltv_beeldbank_plus

http://www.schooltv.nl/beeldbank/plus/

maandag, 12 april 2010

EDULINKS: DIGIKRIEBELS

Via het project "Digikriebels" wil het IT-huis de strijd aangaan tegen de digitale kloof.  Zes basisscholen in Gent werken hieraan mee.  In dit project maken ouders en kinderen van de 3° kleuterklas spelenderwijs kennis met educatieve links.  Op deze manier krijgen ouder en kind inzicht in verantwoord en educatief gebruik van de computer.  Met digikriebels wil men ouders in de digitale wereld onderdompelen en hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid in deze wereld opkrikken.  Daarnaast wil men hen meer inzicht geven in het leerproces van hun kind.  Vooral inzicht in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten (schoolrijpheid) want de betrokkenheid van ouders versterkt de schoolloopbaan van kinderen van bij de start.  Door een keuze te maken uit de vier scholen kan u alle educatieve links met uw kleuter doorlopen.

digikriebels

http://www.digikriebels.be/

zaterdag, 10 april 2010

EDULINKS: EL BUHO BOO

El Buho Boo is een website met heel eenvoudige computerspelletjes die kunnen gespeeld worden door peuters en kleuters.  Bij sommige spelletjes hoef je enkel een toets in te drukken.  Bij andere spelletjes is het voldoende met de muis te klikken.  Bij een laatste reeks spelletjes moet je de muisknop indrukken en slepen.

elbuhoboo

http://www.elbuhoboo.com/eng.html

18:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, allerkleinsten, wereldorientatie, online oefenen

woensdag, 31 maart 2010

EDULINKS: DENKSPELLEN EN LEERSPELLEN

Op de website "bijleszaanstad.nl" tref je heel wat denk -en leerspellen aan, netjes gerubriceerd per leervak:

 • denkspellen
 • rekenen + wiskunde
 • taal
 • natuur
 • aardrijkskunde
 • typen
 • IQ-spellen
 • verkeer
 • techniek
 • geschiedenis
 • gemengd

denk_leerspellen

http://bijleszaanstad.nl/

donderdag, 18 maart 2010

EDULINS: KOEIENLETTERS

Kun jij al goed woorden schrijven?  Maak met koeienletters het woord dat je op de foto ziet.  Sleep de koeien naar de juiste emmer.  De eerste emmer is de eerste letter van het woord, de tweede emmer is de tweede letter, enz.  Als het woord klaar is, druk dan op de groene pijl.  Als je een verkeerde letter sleept dan eet het konijntje één van de gebakjes op.  Er zijn acht gebakjes.  Als die op zijn dan heb je verloren.  Als je het even niet meer weet dan mag je op het vraagteken klikken.  In ruil voor een gebakje krijg je dan een letter.  Er zijn drie levels: drie- , vier- en vijfletterwoorden.

koeienletters

http://www.worteldrie.com/kids/koeienletters.swf

11:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: taal, kleuters, eerste graad, online oefenen

vrijdag, 12 maart 2010

LESSEN: MARIANNE'S MATERIAAL

Op deze site tref je heel veel gratis materiaal aan voor kinderen met spraaktaalmoeilijkheden. Het materiaal is bestemd voor leerkrachten die werken met kinderen die spraaktaalmoeilijkheden hebben.  Onder de rubriek taalinterventies (luisteren en verhaalopbouw, woordenschat, zinsbouw, auditieve vaardigheden, voorlezen en lezen, remedial teaching) tref je heel wat lesmateriaal aan.  Ook zijn er heel wat observatie- en overzichtslijsten voorzien.  Bovendien worden een aantal interessante software-pakketten besproken.

marianne_materiaal

http://www.marianneverweij.nl/

11:53 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, lesmateriaal, zorgleerkracht, derde graad, eerste graad, tweede graad

vrijdag, 05 maart 2010

EDULINKS: MATRIX

Zet de figuren of de getallen op de juiste plaats in de matrix (het rooster).  Dit educatief spel is geschikt voor alle leeftijdsgroepen:

 • kleuters:
  Combineer de linkerzijde en de de bovenzijde.
 • 1° - 5° leerjaar:
  Afhankelijk van de bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen) moeten de twee getallen berekend worden.
 • 6° leerjaar:
  Afhankelijk van de bewerking (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) moeten de twee getallen berekend worden.  Let wel op dat de kleur van het vakje de formule bepaalt.

matrix

http://www.arkorum.be/opdrachten/opdrachtsite/bestanden/m...

19:32 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: rekenen, kleuters, derde graad, eerste graad, tweede graad, online oefenen

vrijdag, 26 februari 2010

EDUCATIEVE WEBSITE: COMPUTERMEESTER

De bedoeling van deze website is om leerkrachten en ouders hun kinderen op een leuke en eenvoudige manier te leren omgaan met wiskunde, taal en wereldoriëntatie. De computerspelletjes zijn zo opgevat dat het inoefenen van een vaardigheid als speels ervaren wordt.
Deze gratis te gebruiken site is gemaakt voor gebruik in de basisschool, maar kan natuurlijk ook thuis gebruikt worden.  Alle educatieve toepassingen staan netjes geordend volgens leeftijdsgroep (kleuters tot en met 6° leerjaar).

educatieve_freeware

http://www.computermeester.be/

FREEWARE: DAGRITMEKAARTEN (DE GESTREEPTE BOEKJES)

Op deze pagina vindt u dagritmekaarten, verdeeld over acht categorieën:
 • activiteiten
 • iedere dag
 • eten/drinken
 • sport/hobby
 • huishoudelijke taken
 • vervoer
 • overig
 • blanco

Bij het aanklikken van een categorie krijgt u de bijbehorende kaarten te zien en kunt u die printen. Dagritmekaarten geven voor kinderen inzicht bij bijvoorbeeld dag- en weekindelingen. Dit werkt stimulerend en bevordert de ontwikkeling en zelfredzaamheid. Om de dagritmekaarten te openen heeft u Acrobat Reader nodig.

gestreepte_boekjes

http://www.degestreepteboekjes.nl/website/Read.php?PageID...

11:16 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: kleuters, lesmateriaal, allerkleinsten

zondag, 21 februari 2010

EDULINKS: NATUURENBOSSPEL

Deze site biedt veel mogelijkheden om in de vrije natuur spelletjes te spelen.  Bovendien kom je heel wat te weten over de speelzones en biedt de website verschillende fiches aan die bij de verschillende spelen horen.

natuurenbosspel

http://www.natuurenbosspel.be/

20:01 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, derde graad, eerste graad, tweede graad

LESSEN: LEERKRACHTIG.NL

Op de site "Leerkrachtig.nl" treft u verschillende lessen,spelletjes, thema's, verhalen, knutselactiviteiten en versjes aan.  Deze staan netjes gerubriceerd per leeftijdsgroep.

leerkrachtig_nl

http://leerkrachtig.nl/

18:21 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, wereldorientatie, derde graad, eerste graad, tweede graad, beeldopvoeding

zaterdag, 20 februari 2010

EDULINKS: DE MOL

Deze interactieve website is geschikt voor kleuters en leerlingen van de 1° graad.  Via deze website kom je op een boeiende manier veel te weten over de mol:

 • uitwendige kenmerken:
  • de ogen van de mol
  • de neus van de mol
  • de staart van de mol
  • de poten van de mol
 • voedsel:
  • wat eet een mol?
 • wonen:
  • waar woont de mol
  • het huis van de mol
  • de mol graaft gangen
 • foto's van de mol
 • digitaal prentenboek
 • opdrachten

mol

http://members.upc.nl/r.dijk193/de_mol/

14:05 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: online oefenen, taal, rekenen, kleuters, wereldorientatie, eerste graad

woensdag, 10 februari 2010

OEFENBLAADJES: BON REKENHULP

Op deze site vindt u:

 • hulp en informatie bij rekenproblemen
 • uitleg en oefenmateriaal voor alle leerlingen van de basisschool (kleuters en lagere school)

U kan het rekenmateriaal inkijken per groep of per onderwerp.  Bij het onderwerp staat telkens de groep vermeld.  Bovendien kunnen de werkblaadjes (met oplossingen) gedownload worden.

bon_rekenhulp

http://rekenhulp-basisschool-pabo.nl/index.html

18:46 Gepost door Stefaan Dhondt in OEFENBLAADJES | Tags: rekenen, kleuters, lesmateriaal, lessen, derde graad, eerste graad, tweede graad

woensdag, 20 januari 2010

EDULINKS: CYBERKIDZ

"Cyberkidz" is een educatief platform dat aansluit bij de leerdoelstellingen van het lager onderwijs. Door de educatieve spellen te spelen, oefenen de kinderen in groep 1 tm 8 op een leuke manier de lesstof die in de lagere school onderwezen wordt.
Bij de spellen van Cyberkidz ligt de nadruk op educatie en entertainment, oftewel: spelend leren. Het is een ideale site voor klassikaal gebruik op een digibord, smartboard of touchscreen, maar ook individueel door de leerling op school en thuis te gebruiken.

cyberkidz

http://www.cyberkidz.nl/

Bron: André Manssen

LESSEN: HET NATIONALE PRENTENBOEKEN ARCHIEF

Op deze Yurls-pagina verzamelde Henbk Heurter ongeveer 190 digitale prentenboeken.  De prentenboeken die als PowerPoint-presentatie beschikbaar zijn, werden omgezet naar flash zodat deze online kunnen bekeken worden.  Een prachtig initiatief.  De prentenboeken zijn ingedeeld in volgende categorieën:

 • Dieren
 • Dikkie Dik
 • Dingen
 • Kerst
 • Kikker
 • Mensen
 • Sinterklaas
 • Sprookjes

prentenboeken

http://prentenboeken.yurls.net/

Bron: André Manssen

18:08 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, kleuters, wereldorientatie, eerste graad

zondag, 10 januari 2010

EDULINKS: DROPPIE WATER

De "Droppie Water" website is speels en leerzaam voor kinderen en speciaal ontwikkeld voor de educatie van basisschoolgangers. Zo kan een kind op de startpagina van de website aangeven in welke groep het zit en vervolgens krijgt het leeractiviteiten die aansluiten bij zijn of haar niveau. Op de website is er een indeling gemaakt naar de basisschoolgroepen '1, 2 en 3', '4, 5 en 6' en '7 en 8'.

 • Kleuters + 1° leerjaar:
  Op het onderdeel speciaal voor de groepen 1, 2 en 3 kan het kind samen met Droppie spelen, naar muziek luisteren of mooie kleurplaten maken. De vormgeving is simpel gehouden en met geluid wordt het kind begeleid
 • 2°, 3° + 4° leerjaar:
  Op het onderdeel speciaal voor de groepen 4, 5 en 6 kan het kind meedoen met een quiz en zo alles over water te weten komen. Kinderen die hoog score in de quiz worden met hun naam opgenomen in de scorelijst.
  Droppie heeft ook een paar grapjes op de site die een jonge bezoeker kunnen verrassen. Met waterschapsinformatie en foto's uit de regio wordt het kind verder betrokken. Ook hier wordt het kind met geluid ondersteund en de vormgeving wordt drukker en interactiever.
 • 5° en 6° leerjaar:
  Bij deze groep gaat de informatie verder de diepte in en duikt redelijk de wereld van water in. De jonge bezoeker vindt informatie over water, het waterschap, de waterkringloop, water door buizen, water dat leeft en water dat veilig kan en moet zijn. Het is handige informatie voor een werkstuk of spreekbeurt. Verder kan het kind zijn of haar kennis over water testen in een quiz en kan het lezen wat het waterschap in de buurt doet.

droppie_water

http://www.droppiewater.nl/

dinsdag, 05 januari 2010

LESSEN: COMPTINES ET CHANSONS POUR ENFANTS

Op deze website vind je heel wat Franse liedjes en gedichtjes.  Bij een groot aantal liedjes kan je de melodie beluisteren en meezingen of kan je een filmpje bekijken dat bij het liedje hoort.  De liedjes staan alfabetisch geordend.

comptines_chansons

http://comptine.free.fr/

18:43 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, kleuters, muzische vorming

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende