zondag, 12 augustus 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: MOTIVATIEPROBLEMEN OP SCHOOL

In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, zowel voor het leren van nieuwe dingen als voor het tonen van reeds verworven kennis en het uitvoeren van reeds geleerd gedrag, geleerde vaardigheden en geleerde strategieën. Motivatie kan onder andere beïnvloeden wat men leert, wanneer men leert en hoe men leert. Daarnaast wordt motivatie weer beïnvloed door leerdoelen te halen en door het geleerde te vertonen of uit te voeren (Pintrich en Schunk, 2002).
De motivatie kan door verschillende oorzaken en op verschillende manieren onvoldoende hoog zijn (Pintrich en Schunk, 2002). Op deze site zullen daarom de volgende punten aan de orde komen:

  • De verschijnselen: welke symptomen kunnen duiden op motivatieproblemen
  • Mogelijke oorzaken van motivatieproblemen
  • De samenhang met andere problemen
  • De rol die de schoolomgeving (de school, de klas en de leerkracht) speelt bij leermotivatie
  • Verschillende theorieën van waaruit men de problemen kan bezien (theoretisch kader).
  • De mogelijkheden voor interventie bij motivatieproblemen.

motivatieproblemen_school

http://www.motivatieproblemenopschool.nl/index.php?section=Welkom

14:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, klasbeheer

vrijdag, 22 juni 2007

SUGGESTIES OM HET NIEUWE SCHOOLJAAR GOED TE BEGINNEN

Graag wil ik alle leerkrachten van het basisonderwijs een deugddoende vakantie toewensen.  Toch wil ik jullie alvast enkele suggesties aanbieden om het nieuwe schooljaar goed in te zetten.

nieuw_schooljaar

http://www.internetwijzer-bao.nl/startschooljaar/

12:03 Gepost door Stefaan Dhondt | Tags: klasbeheer

dinsdag, 24 oktober 2006

 EDUCATIEVE FREEWARE: RBSOFT

Deze website biedt nuttige programma's aan:

  • rekenen en taal
  • wereldoriëntatie
  • muzische vorming
  • klasbeheer: uurrooster, agenda, maandplan, puntenboekje, leerlingvolgsysteem

rbsoft (Custom)

http://rbsoft.classy.be/download.htm