zondag, 07 november 2010

LESSEN: LEERPLANEET

LeerPlaneet is een interactieve website die leerkrachten lager onderwijs ondersteunt bij het werken rond het thema kinderrechten in het Zuiden in hun klas. Een greep uit het aanbod: filmpjes, foto's, digitale lesfiches, reacties plaatsen,...  Nu zijn er reeds filmpjes en lespakketten over de volgende landen:

 • Vietnam
 • Ecuador
 • Burkina Faso

Om lesmateriaal te kunnen downloaden dien je eerst een gratis account aan te maken.

leerplaneet.jpg

http://leerplaneet.planbelgie.be/

woensdag, 27 oktober 2010

EDULINKS: DE SURFSLEUTEL

"De Surfsleutel" is een internetomgeving voor de jeugd boordevol websites voor de leukste spreekbeurten of werkstukken, spelletjes, prikborden, chatrooms en de mogelijkheid om een eigen pagina te maken!
Het is belangrijk dat kinderen in een zo veilig mogelijke omgeving leren hoe zij op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van het internet. Niet alleen nu, maar ook als zij straks naar het voortgezet onderwijs gaan.
"De Surfsleutel" biedt niet alleen een speel-, maar ook een leeromgeving voor thuis en op school. Inmiddels maken al heel veel scholen gebruik van "De Surfsleutel".
Kies de juiste leeftijdsgroep en en u kan de speel- en/of leeromgeving verkennen.

surfsleutel.jpg

http://www.surfsleutel.nl/

woensdag, 03 maart 2010

LESSEN: PER DAG WIJZER

"Per dag wijzer" is een website met een reeks lessen bij de kalender van alledag:

 • feestdagen
 • bijzondere dagen
 • historische gebeurtenissen
 • belangrijke nieuwsfeiten
 • ...

Elke lesbrief bestaat uit een inleiding, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht.  Er zijn lessen voor de volgende vakken/leergebieden:

 • aardrijkskunde
 • geestelijke stromingen
 • geschiedenis
 • gezond en redzaam gedrag
 • kunstzinnige oriëntatie
 • milieu
 • muziek
 • natuuronderwijs
 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde
 • samenleving
 • techniek
 • tekenen/handvaardigheid

U kan de lessen per leeftijdscategorie bekijken en/of downloaden (rechtermuisknop, kies "doel opslaan als...").

per_dag_wijzer

http://www.cmo.nl/perdagwijzer/index.php?option=com_front...

zaterdag, 27 februari 2010

EDULINKS: HIJ LEEFDE ONDER ONS

Op de site "Hij leefde onder ons" kan u verschillende strips downloaden over het leven van Jezus.  De strips bestaan uit fraaie illustraties ondersteund door dialogen.  Via de knop "Download" kan u alle strips in het Nederlands downloaden.

bijbel_strip

http://www.gospelcomics.com/nederlands/index.html

13:16 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: godsdienst, lesmateriaal, lesideeen, derde graad, eerste graad, tweede graad

donderdag, 05 november 2009

EDULINKS: DAT BEDOEL IK

"Datbedoelik.nl" is een gratis en nieuwe reclamevrije website voor iedereen in het basisonderwijs.  De website is zo opgezet om kinderen op een veilige manier wegwijs te maken op het internet.  Dit gebeurt door een kindvriendelijke zoekmachine die leerlingen helpt bij het zelfstandig vinden en interpreteren van de juiste informatie.

dat_bedoel_ik

http://www.datbedoelik.nl/indexl.php

vrijdag, 27 maart 2009

EDUCATIEVE WEBSITE: BUDDY BOOKS

Buddy Books is een Nederlandse christelijke uitgeverij.  Via de knop "gratis materiaal" kan u bijbelse kleurplaten, knutsel -en beeldmateriaal downloaden.

buddy_books

http://www.buddybooks.nl/Buddy_Books/Gratis.html

11:35 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: godsdienst, eerste graad, tweede graad, beeldopvoeding, derde graad, lesmateriaal

vrijdag, 27 februari 2009

LESSEN: BIJBEL VOOR KINDEREN

Bijbel voor Kinderen heeft als doel om de Bijbel bekend te maken onder kinderen door distributie van geillustreerde bijbelverhalen en ander materiaal in verschillende mediavormen zoals het Internet, Mobiele telefoons/PDA's, gekleurde traktaten en kleurboeken, in iedere taal die een kind spreekt.  Deze verhalen zijn helemaal gratis en kunnen een meerwaarde bieden voor de lessen godsdienst.

bijbel_kinderen

http://www.bibleforchildren.org/languages/dutch/stories.php

14:10 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lesideeen, godsdienst

maandag, 20 oktober 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DE DIGITALE SCHOOL

"www.digitaleschool.be" heeft tot doel het bevorderen van ICT-implementatie in het basisonderwijs door:

 • het aanbieden van een gebruiksvriendelijke online omgeving waarin leerlingen gestimuleerd worden om via een diversiteit aan werkvormen inzichten te verwerven en te leren op een constructieve wijze.
 • informatie en praktijkvoorbeelden van ICT-integratie aan te bieden aan leerkrachten om hen te stimuleren tot implementatie in het eigen onderwijs-leerproces.

In de eKlas bevinden zich volgende onderdelen:

 • Kleuter
 • Taal
 • Wero
 • Rekenen
 • Meten
 • Muzische
 • Godsdienst

digit_school

http://www.digitaleschool.be/bin/eklas.php

vrijdag, 19 september 2008

LESSEN: GELOOF IK

Deze website handelt over de verschillende godsdiensten.  Wat dat precies is, kun je hier allemaal vinden. Er staat een heleboel info over allerlei godsdiensten en geloven die mensen over de hele wereld hebben.

De website is gemaakt om lekker zelf mee aan de slag te gaan. Daar moet je wel een paar dingen voor weten. Hoe werkt het, en wat kun je ervan leren?

Aan het begin van elk deel kun je kiezen om een vragenlijst uit te printen. Door de antwoorden op de vragen op te zoeken kom je veel te weten over de stromingen.

Niet álles staat in de website, soms kun je via een link naar een andere site, en soms moet je zelf zoeken.

geloof_ik

http://www.geloofik.nl/

13:01 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: godsdienst, derde graad, lesmateriaal, lesideeen, integratie ict

LESSEN: GODSDIENSTLES.NL

Hoe leuk kunnen we een godsdienstles op de basisschool maken?  Dit is een site van en voor mensen die deze lessen geven.  Je kan naar eigen behoefte lessen downloaden.  Alles is mooi gerubriceerd naar de verschillende jaren of op bijbelgedeelte.  Zeker een aanrader.

godsdienstles

http://www.godsdienstles.nl/

12:55 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, godsdienst, lesmateriaal, tweede graad, lesideeen

woensdag, 11 juni 2008

LESSEN: DIGITAAL LESMATERIAAL VAN UNICEF

UNICEF biedt leerkrachten digitaal lesmateriaal aan, dat aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is. Het materiaal is gedifferentieerd per groep en kan direct gebruikt worden in de klas. Op dit moment kunt u kiezen uit drie thema's:

 • kinderrechten:
  Alle kinderen hebben rechten, die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Elk kind heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs, medische zorg, spelen en bescherming tegen kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting en misbruik. Met dit toegankelijke lesmateriaal leren kinderen meer over hun rechten.
 • kinderen in conflictgebieden:
  Miljoenen kinderen in de wereld leven in conflictgebieden: landen of regio’s waar een burgeroorlog heerst, of waar een constante dreiging is van geweld door guerrillastrijders of andere gewapende groepen. In elk conflict vormen kinderen de meest kwetsbare groep en hebben daardoor het meest te lijden onder de situatie.
  Kinderen in conflictgebieden groeien op in voortdurende angst: angst dat ze op een landmijn kunnen stappen, angst dat ze ingelijfd worden als kindsoldaat, angst dat ze met hun familie moeten vluchten, angst dat ze alleen achter blijven, angst voor geweld.
 • schoon water:
  In de hele wereld hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Nog meer mensen, 2,5 miljard, moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, zoals een latrine of wc.
  Dit is een belangrijke oorzaak van kindersterfte. Het gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater veroorzaakt diarree. Door de diarree drogen kinderen uit en raken ondervoed en verzwakt. Jaarlijks overlijden hierdoor 1,5 miljoen kinderen onder de vijf jaar.

unicef

http://www.unicef.nl/wat-kunt-u-doen/op-school/digitaal-lesmateriaal.aspx

zaterdag, 31 mei 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DE RANK

Met de komst van het digibord kunnen de mogelijkheden van ICT nog beter aangewend worden in het basisonderwijs.  Basisschool "De Rank" in Luttelgeest biedt een waaier aan interactieve toepassingen aan voor de groepen 3, 4,5, 6, 7 en 8 die netjes gerubriceerd staan per vakonderdeel.  Door in de navigatie te kiezen voor "digibord 3-4", "digibord 5-6" of "digibord 7-8" komt u op deze webpagina's.  Bovendien wordt ook een waaier aan beeldmateriaal aangeboden voor bijbellessen en staan er links naar bijbelse liedjes en verhalen op Youtube.

de_rank

http://www.derank-luttelgeest.nl/

dinsdag, 27 mei 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: NABBI

Nabbi.be werd gemaakt om kinderen van 8 tot 12 jaar een website aan te bieden waar onomwonden, respectvol, ongecompliceerd, hedendaags en jong over geloof en kerk gesproken wordt. De Vlaamse bisschoppen zijn ervan overtuigd dat het gesprek over geloof en geloofsbeleving op een hedendaagse manier aanwezig is in de samenleving. Deze site kadert binnen deze visie.

Nabbi.be is volkomen gratis en vrij van reclamebanners.  De registratie die het kind kan uitvoeren heeft tot doel om gebruikers te kunnen identificeren teneinde de instellingen die ze op de site maken te kunnen bewaren bij hun naam. Wanneer er belangrijke vernieuwingen (nieuwe inhouden) op de site zichtbaar zijn, wordt dat via mail aan de geregistreerden bekend gemaakt. Aan de geregistreerde bezoekers worden geen commerciële voorstellen gedaan en ze worden niet benaderd met mailboodschappen (behoudens uitnodigingen om Nabbi.be te bezoeken).  Vanop de site is er mailcontact mogelijk tussen het kind en onze webredactie. Kinderen kunnen vragen stellen over geloof en kerk, maar ook over andere zaken van het leven die ze belangrijk vinden. Onze webredactie zal hier naar best vermogen op antwoorden en garandeert hierbij een hoge graad van vertrouwelijkheid en discretie.

Nabbi.be is een veilige site. Zo is het voor kinderen niet mogelijk te mailen met andere kinderen op de site. Het enige mailcontact dat mogelijk is, is het contact met de webredactie. Op vastgestelde tijden zullen kinderen kunnen chatten over een bepaald onderwerp. Deze chatsessies worden gemodereerd door de webredactie en zijn beperkt in tijd en aantal chatters op hetzelfde moment.

 

nabbi

http://www.nabbi.be/

19:42 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, godsdienst

EDUCATIEVE WEBSITE: SCHOOL MET DE BIJBEL

Bent u op zoek naar interactieve oefeningen voor uw klas, dan treft u op deze website heel wat educatief materiaal aan dat netjes gerubriceerd staat per klas.

 

school_bijbel

http://www.schoolmetdebijbel.com/kk_200000.html

EDUCATIEVE WEBSITE: BIJBELSPEL.NL

Op "Bijbelspel.nl" kun je veilig spelen.  Door de bijbelspelen en verhalen leer je heel wat over Jezus en de Bijbel:

 • Bijbelspelen
 • Verhalen
 • Kleurplaten

 

bijbelspel

http://www.bijbelspel.nl/php/

12:13 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, godsdienst, online oefenen

zaterdag, 26 januari 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: RITUELENRAADSEL

Met kinderen praten over de dood doen we vaak pas als we te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Yarden ontwikkelde hiervoor diverse materialen en methodes. Met het RituelenRaadsel ontwikkelde zij een nieuw lesprogramma dat niet zozeer gericht is op de situatie na een overlijden. Het is vooral bedoeld om kinderen voor te bereiden op de dood als die zich in de toekomst zal voordoen. Samen nadenken, werken aan en lezen over ‘rituelen’: zicht-, tast- en voorstelbare uitingen die onderwerpen als ‘dood’ en ‘na de dood’ inzichtelijk maken. Ieder mens en iedere uitvaart is uniek, rituelen en gebruiken geven daar vorm aan.

RituelenRaadsel is een opening naar het gesprek over rituelen rond dood en afscheid, verlies, verdriet en troost geven. Het geeft leerlingen bagage mee voor toekomstige momenten. Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding en een website. De docent lanceert het RituelenRaadsel, een verhaal. Leerlingen lossen het raadsel op middels vragen en opdrachten. Daarbij komen eigen ervaringen, culturele verschillen en ‘het waarom’ aan bod. Tevens bestaat de mogelijkheid thuis een ritueel te ontwerpen. De RituelenMaker, een ontwerptool op de website, ondersteunt ze daarbij. Een uitdraai van het eigen ritueel wordt in de klas besproken: Rituelen Delen.

 

rituelenmaker

http://www.rituelenraadsel.nl/

20:13 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, derde graad, godsdienst, online oefenen

vrijdag, 18 januari 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: DIGITAAL SCHOOLBORD

Deze websit biedt een schat aan mogelijkheden om lessen te ondersteunen.  Heel veel zaken kunnen gewoon met een beamer getoond worden en dit zonder digitaal schoolbord.  Voor de links met "flp (flipchart) wel bijhorende sorftware nodig.  Deze kan u downloaden via de volgende link: http://www.promethean.nl/service.php.  U kiest voor "Download de Flipchart Viewer".

In de navigatie treft u de volgende leerdomeinen aan:

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • exacte wetenschappen
 • geschiedenis
 • godsdienst
 • kunst en cultuur
 • maatschappijleer
 • muziek
 • nederlands
 • rekenen en wiskunde
 • techniek en handvaardigheid
 • verkeer
 • vreemde talen

digibord_op_school

http://www.digibordopschool.nl/?target=1

donderdag, 27 december 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: BEELDBIJBEL.NL

"Beeldbijbel" is een site waar bijbelse verhalen en lessen in beeld worden gebracht in leuke strips en korte allegoriën.  Voor de kinderen zijn er nu 10 beeldbijbel strips.  Dit zijn echte stripverhalen op internet over verhalen of boodschappen uit de bijbel.  De strips kun je plaatje voor plaatje in een diashow bekijken.


beeldbijbel_nl

http://www.beeldbijbel.nl/

11:08 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: godsdienst, eerste graad, tweede graad, lesideeen, lesmateriaal, online oefenen

zaterdag, 03 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: BELEVEN

De Almanak-projecten van stichting Beleven omvatten de “Volksverhalen Almanak”, “Wereld Feesten Almanak” en “Vandaag de dag”. Deze projecten hebben tot doel op een stimulerende manier een doorsnede van volksverhalen en informatie over feesten en historische gebeurtenissen te bieden aan onderwijzers en groepswerkers/

 • De “Volksverhalen Almanak” biedt meer dan 1000 volksverhalen uit verschillende landen en culturen. Een schitterende plek om een reis door de mooiste verhalen, sprookjes, fabels, mythen, sagen & legenden uit de rijke verteltraditie van de wereld te beginnen.
 • De “Wereld Feesten Almanak” geeft een dagelijks overzicht van de belangrijkste feesten van alle landen van de wereld en de belangrijkste religies en culturen.
 • “Vandaag de dag” is een dagelijkse rubriek met een keuze van gebeurtenissen uit de geschiedenis en sterfdagen en geboortedagen van bekende personen.


beleven_org

http://www.beleven.org/feesten/

18:20 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, kleuters, tweede graad, derde graad, taal, wereldorientatie, godsdienst

woensdag, 22 augustus 2007

FREEWARE: VOORLEESBIJBEL.NL

De complete bijbel in audio-versie is voortaan te downloaden op Downloadbijbel.nl. De nieuwe site maakt het mogelijk om de volledige bijbel – of elk gewenst fragment eruit - in voorgelezen vorm als MP3 te downloaden. De downloadbijbel is een initiatief van de IKON.  U kan ook online alle bijbelteksten beluisteren en zoeken op woord of inhoud. Een overzichtelijke tijdlijn geeft het volledige verloop van de bijbel weer.

voorleesbijbel.nl

http://www.voorleesbijbel.nl/

12:49 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, godsdienst, lesmateriaal, lesideeen, freeware

zondag, 22 juli 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: JUF EVELIEN EIGENSTART

Wanneer je als ouder of als leerkracht een mooie verzameling weblinks zoekt voor het basisonderwijs, neem dan eens een kijkje op deze webpagina.  De weblinks worden er handig per onderwerp of thema aangeboden op een mooi afgewerkte pagina.  Alles wordt bovendien per graad voorgesteld.

jufevelien_eigenstart

http://www.jufevelien.eigenstart.be/

vrijdag, 08 juni 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: YURLS

Yurls.net is een gratis service waarmee u favoriete websites en feeds kunt verzamelen en ordenen op een eigen startpagina.  Met Yurls.net zijn al uw favoriete websites en nieuwsfeeds overal ter wereld voor u bereikbaar.  Ik vond een aantal heel interessante, educatieve Yurls die ik u zeker niet wil onthouden.  Bovendien heb ik deze netjes alfabetisch geordend per categorie.  Al deze yurls bieden een schat aan bruikbare informatie, oefeningen, opzoekingswerk, ... voor het basisonderwijs.  Maak er dus gretig gebruik van.

yurls

woensdag, 04 april 2007

EDULINKS: DE SURFBIJBEL

De Surfbijbel is een internetsite met interactieve bijbelverhalen voor kinderen vanaf 8 jaar.  De bedoeling is kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met verhalen uit de bijbel en zo ook het bijbelgebruik op latere leeftijd te stimuleren:

 • Heavenly stories:
  Jezus vertelt verhalen waarmee hij de mensen iets wil leren.  In deze rubriek vind je 5 van zo'n gelijkenissen.
 • Jozef:
  Jozef werd door zijn broers verkocht als slaaf.  In Egypte legt hij de dromen van de farao uit.  Jozef wordt onderkoning.  Zijn broers komen bij hem graan kopen maar herkennen hem niet.
 • Abraham:
  Abraham kreeg de opdracht zijn woonplaats en familie te verlaten.  Zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot trekken met hem mee.  Lot moet later zijn woonplaats ontvluchten.
 • Rollende steen:
  Jezus werd begraven in een rotsgraf met een grote steen ervoor.  De steen werd weggerold en het graf was leeg.
 • Het jaar nul:
  Onze jaartelling is begonnen bij de geboorte van Jezus.  Het kerstverhaal wordt hier besproken.

surfbijbel

http://www.surfbijbel.nl/

18:39 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: godsdienst, lesmateriaal, lesideeen, derde graad, tweede graad, eerste graad, online oefenen

donderdag, 22 maart 2007

LESSEN: EB-ONDERWIJS (OVER DE BIJBEL)

 • EB Onderwijs ontwikkelt (gratis) materiaal voor het christelijk onderwijs. 
  Sinds september 2003 is EB onderwijs actief met het bedenken en maken van materialen die mensen kunnen gebruiken bij het werken over de bijbel met kinderen.
 • Het doel van EB Onderwijs is: Door eenvoudig materiaal kinderen op een leuke manier te laten werken en leren over de bijbel. Om dit doel te bereiken probeert EB Onderwijs steeds nieuwe ideeën te bedenken en nieuwe initiatieven te ontplooien. 

EB_onderwijs

http://www.ebonderwijs.nl/

18:02 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, godsdienst, lesmateriaal, lesideeen

LESSEN: BIJBELKLEURPLATEN.NL

Deze site is bedoelt voor kinderen, kinderwerkers, creches, kerken, bijbelclubs, scholen, zondagsscholen... kortom iedereen die op zoek is naar kleurplaten met bijbelse thema's.

bijbelkleurplaten

http://www.bijbelkleurplaten.nl/

17:53 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, godsdienst, lesmateriaal

woensdag, 14 maart 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: WERELDGODSDIENSTEN

Religie speelt in samenlevingen een belangrijke rol. Op steeds meer scholen zitten kinderen met verschillende godsdienstige achtergronden. Ook de ontwikkelingen in de wereld (van oorlog tot ontwikkelingssamenwerking) moeten steeds vaker in het licht van religie worden gezien. Ontwikkelingsprojecten kunnen pas succesvol zijn wanneer er aandacht wordt geschonken aan de plaatselijke geloofsovertuigingen.
Het onderwijs in Nederland en België besteedt in toenemende mate aandacht aan levensbeschouwelijke opvattingen. Dit geldt zowel de openbare als de bijzondere scholen.
Om de wereld in al haar complexiteit te kunnen bevatten is het nodig dat de leerlingen kennis maken met de grote wereldgodsdiensten.

Op deze site kan u verschillende godsdiensten leren kennen.  In het leerkrachtengedeelte vindt u een schat aan informatie en mogelijkheden om dit project uit te werken.  On line kunne werkbladen opgelost worden maar u kan deze ook printen.

wereldgodsdiensten

http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/

18:01 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesideeen, lesmateriaal, godsdienst, derde graad, online oefenen

woensdag, 21 februari 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: SPELLETJESPLEIN

De vernieuwde spelletjessite van Sipke Kloosterman is online. Op deze site heeft Sipke allerlei spelletjes verzameld voor het (speciaal) basisonderwijs. De spelletjes zijn gerangschikt op vakgebied:

Daarnaast zijn er nog de rubrieken:


Bijzonder van de site is dat deze spraakondersteund is. De teksten bij de spelletjes kunnen voorgelezen worden. Makkelijk voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld omdat ze nog niet kunnen lezen, dyslectisch of slechtziend zijn.

spelletjesplein

http://www.spelletjesplein.nl/

zondag, 17 december 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: EERSTE COMMUNIE

Hier vindt u alles waar u op naar zoek bent in verband met eerste communievieringen.  Alles staat netjes geschikt per onderdeel uit de viering.

mijn_eerste_communie

http://www.eerstecommunie.be/

12:59 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: godsdienst, eerste graad

zaterdag, 25 november 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: DE SCHOOLPOORT

Op deze website voor het lager onderwijs vind je onderverdeeld in de verschillende leerdomeinen en andere onderverdelingen een verzameling van website die als leerkracht bruikbaar kunnen zijn bij het voorbereiden van lessen. Voor zover het mogelijk was, zijn de websites nog eens onderverdeeld in de specifieke leerdomeinen.

de_schoolpoort (Custom)

http://www.schoolpoort.be/

donderdag, 23 november 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: SPEURTOCHT NAAR VERSCHILLENDE GODSDIENSTEN

Ga mee op een speurtocht langs een regenboog aan godsdiensten:

 • Het hindoeïsme
 • Het jodendom
 • De katholieke kerk
 • De moslims
 • De protestantse kerk

Voor al deze godsdiensten komen onderstaande elementen aan bod:

 • Godsdienstige boeken
 • Verhalen
 • Bidden
 • Na de dood
 • Regels
 • Feesten

godsdiensten

http://www.schooltv.nl/plein/project/2075763/heilige-huisjes/2075768/heilige-homepage/

18:39 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, godsdienst, basisschool, lesideeen, derde graad