maandag, 06 december 2010

EDULINKS: PRODIAGNOSTIEK

Enkele jaren geleden sloegen de onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten de handen in elkaar en hebben ze een project opgestart om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. Deze protocollen zijn concreet uitgewerkte procedures die vastleggen hoe in de diagnostische praktijk gehandeld en beslist moet worden met inbegrip van de specifieke instrumenten en de erbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van een vraagstelling. Deze protocollen worden dus de leidraad om het diagnostisch proces te structureren. De Onderwijskoepels en –netten, alsook de CLB-centrumnetten deden hiervoor beroep op de overheid die sinds 2007-2008 de mogelijkheid gaf om mensen vrij te stellen voor de ontwikkeling van de diagnostische protocollen.
De ambitie van dit project was en is groot: het realiseren van gelijkgerichte, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek in leerlingenbegeleiding. Door het opzet (doelstelling en doelgroep) beoogt dit project een wezenlijke bijdrage te leveren tot een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle diagnostiek, indicatiestelling en toewijzing binnen de onderwijscontext. De protocollen moeten ervoor zorgen dat elke leerling een correct antwoord krijgt op zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsnoden.

prodiagnostiek.jpg

http://www.prodiagnostiek.be/

18:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: directie, zorgleerkracht

zondag, 07 november 2010

FREEWARE: DE HOKJESFABRIEK

De Hokjes-Fabriek is een offline verzamelsite waar u online maar ook offline bestanden kunt ordenen. U kan dit bijvoorbeeld gebruiken voor lessen op het digibord of voor uw hobby thuis.
De Hokjes-Fabriek is een manier om links te verzamelen, net als Symbaloo en Yurls. Het verschil is dat de Hokjes-Fabriek naast online bestanden ook locale bestanden op de computer kan linken.
U kunt met de Hokjes-Fabriek dus een verzameling maken, waar u voor elk hokje een kleur, naam, beschrijving en link naar een website of naar bijvoorbeeld een PowerPoint-bestand of Flipchart kunt kiezen.
De Hokjes-Fabriek is erg geschikt voor gebruik op het digibord in de klas. U kunt alle benodigdheden voor een les eenvoudig klaarzetten en leerlingen raken niet afgeleid door voorbijvliegende websites of bestanden. De HokjesFabrieken die u aanmaakt kunnen ook op een website geplaatst worden en zijn dan overal te openen.
U kunt de HokjesFabriek voor eigen gebruik gratis downloaden. U kunt ook de handleiding downloaden en de voorbeelden "Muziek-Fabriek" en "Heelal-Fabriek".

hokjesfabriek.jpg

http://www.hokjesfabriek.nl/

18:34 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: freeware, leerkrachten, directie

woensdag, 04 augustus 2010

INTEGRATIE ICT: KATHO - WERKEN MET OFFICE 2010

Deze basiscursus Microsoft Word is opgedeeld in een uitgebreid aantal fiches die onafhankelijk van elkaar kunnen gebruikt worden. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Interface
 • Navigatie
 • Bestanden
 • Afdrukken
 • Letteropmaak
 • Alineaopmaak
 • Paginaopmaak
 • Tabellen
 • Stijlen
 • Index en verwijzingen
 • sjablonen en thema's
 • Illustraties
 • Samenwerken

Voor elk onderwerp zijn er een reeks fiches uitgeschreven. Elke fiche heeft een uitgeschreven procedure en een interactieve video waar stap voor stap door het proces gegaan wordt.

De cursus maakt onderdeel uit van een reeks modules die gebruikt worden in de lerarenopleiding KATHO Tielt.

katho_tekstverwerking.jpg

20:10 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE, LESSEN | Tags: integratie ict, derde graad, leerkrachten, directie

dinsdag, 11 mei 2010

ACTUA: HET IT-HUIS

Is jouw school een innoverende en geëngageerde school? Wil jouw school de digitale kloof mee helpen dichten door ICT-nascholingen in te richten voor (groot)ouders van leerlingen die géén ICT-vaardigheden hebben? Schrijf je dan snel in voor het iSchool-project en maak van jouw school een ICT-brede school.

Elk half jaar neemt IT-huis 15 Vlaamse scholen onder zijn vleugels en ondersteunt hen bij ICT-nascholingen voor (groot)ouders en
buurtbewoners.

Meer info en praktijkvoorbeelden op www.ithuis.be en via info@ithuis.be (je kunt nu al inschrijven voor volgend schooljaar: september-december 2010 en januari-juni 2011).

ithuis

http://www.ithuis.be/

19:22 Gepost door Stefaan Dhondt in ACTUA | Tags: directie

zaterdag, 13 maart 2010

FREEWARE: PICTO SELECTOR

Picto selector is een Windows programma dat geschreven is om gemakkelijk Picto's te selecteren en af te drukken. De Picto's komen van de website Sclera.be en zijn voorzien van een Nederlandse, Engelse en Franse vertaling. Ook het programma zelf ondersteunt deze talen.

Met Picto Selector is het tijdrovende knippen, plakken en bewerken in Word verleden tijd.

Vanuit het hoofdscherm kunnen verschillende picto-bladen bekeken worden en nieuwe aangemaakt. De bladen kunnen vervolgens afgedrukt worden.

Op de website kan u een stappenplan inkijken over hoe het programma werkt.

picto_selector

http://pecsforall.com/pictoselector/index_nl.html

15:09 Gepost door Stefaan Dhondt in FREEWARE | Tags: freeware, zorgleerkracht, directie

vrijdag, 16 mei 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: SCHOOLENQUÊTE

De website is ontwikkeld voor scholen en schoolbesturen die zelfstandig enquêtes via internet willen afnemen. Via deze website maakt en beheert u eenvoudig uw online enquêtes. Er is geen programmeer kennis nodig om een geavanceerde enquête op te zetten. Alle handelingen voert u eenvoudig uit met uw eigen internetbrowser. Deze site kan interessant zijn om een tevredenheidsonderzoek bij ouders af te nemen en bespaart bovendien een massa papier. Eerst even een account aanmaken.

schoolenquête

http://www.school-enquete.nl/

15:10 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: basisschool, directie, leerkrachten