vrijdag, 31 augustus 2007

LESSEN: DIPLOMA VEILIG INTERNET

Net zoals verkeerslessen gericht zijn op veilige deelname aan het verkeer, dragen de lessen bij aan veilig gebruik van de elektronische snelweg. Leerlingen zijn gemiddeld 2,5 uur per dag online. Internet biedt geweldige mogelijkheden, maar regelmatig worden ze geconfronteerd met de onprettige aspecten van het gebruik van internet. Kinderen kunnen deze problemen vaak niet zelf oplossen. Het Diploma Veilig Internet leert leerlingen met de risico's om te gaan. 

Het lespakket is gratis te downloaden, mits registratie.

Het Diploma Veilig Internet bestaat uit een serie lessen, gevolgd door een toets, die leidt tot een diploma. De lessen worden ondersteund door een lespakket bestaande uit:

 • Lesboek
 • Werkschrift
 • Docentenhandleiding
 • Online examen
 • Certificaat 'Diploma Veilig Internet'

In de docentenhandleiding is tevens extra achtergrondinformatie opgenomen zoals een uitgebreide toelichting per onderwerp, vragen- en antwoordenrubriek, overzicht van websites over de behandelde onderwerpen, een literatuurlijst en een moeilijke woordenlijst.

diploma_veilig_internet

http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/uitleg/lespakket

18:17 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: integratie ict, tweede graad, derde graad, lesideeen, lesmateriaal

maandag, 11 juni 2007

LESSEN: AMNESTY INTERNATIONAL

Op de website van "Amnesty International Vlaanderen" vindt u een aantal lesmappen voor het lager onderwijs:

 • Kinderrechten:
  • Deel 1: Kinderen hebben rechten
   Rechten - de rechten van het kind - het verdrag over de Rechten van het kind, Rechten - de rechten van het kind: invuloefening, Het verdrag over de rechten van het kind: artikel en prent.
  • Deel 2: Enkele artikelen uit het Kinderrechtenverdrag nader bekeken, Kindsoldaten, Straatkinderen
   Kinderarbeid, Kitsegem: een ééndagsgemeente
  • Manju: van het veld naar de klas, Kinderen "gered" door Amnesty International, Voor de leerkracht.
 • Martelen is een mensenwerk:
  • Plagen en pesten, "Gepest", een gedicht van André Sollie, Ooit gepest? (een enquête), 2 verhalen over pesten, Spelletjes met dieren, Marteling en Amnesty International, Een woordspel met Griekse letters, Voor de leerkracht.
 • Mensenrechtenstrijders:
  • Dat is niet eerlijk! (tekstjes uit "Luchtpost" van Anne Provoost), Vecht voor de waarheid (een song van Mozaïek), Op een dag in de Londense metro (over Peter Benenson), Betogende studenten en een patisserie (over het begin van Amnesty), De vergeten gevangenen (een artikel van Peter Benenson), Bruce Harris vecht voor de rechten van (straat)kinderen, De zaak Nahaman Carmona, Woordspel, Stellingenspel, Schrijfopdracht, Voor de leerkracht.
 • Kindsoldaten:
  • Een educatief pakket dat naar aanleiding van de Schrijf-ze-VRIJdag (18/10/02) werd gemaakt in samenwerking met Vormen. Het bevat educatief materiaal voor zowel lager als secundair onderwijs.

amnesty_international

http://www.aivl.be/wat-we-doen/voor-onderwijs

18:09 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, derde graad, wereldorientatie

EDUCATIEVE WEBSITE: FRACTION BARS

Deze Engelstalige website biedt u de kans om gehelen lineair voor te stellen en dit zowel in breuken, procenten als decimale getallen.  Om een balk toe te voegen klikt u gewoon op "add bar".

fraction_bars

http://arcytech.org/java/fractions/fractions.html

17:12 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, rekenen, lesmateriaal, online oefenen

LESSEN: TECHNIEK IN DE KLAS

 • Deze site is bedoeld om je te helpen bij het vinden en voorbereiden van opdrachten voor groep 1 t/m 8. De uitgekozen opdrachten zijn uitvoerbaar als je pas begint met het geven van technieklessen op de basisschool.
 • Er zitten vast genoeg opdrachten en ontdekdozen bij die je aanspreken. De twee Kerndoelen Techniek geven je een handvat om het doel van technieklessen op school in het oog te houden. De Domeinbeschrijving Techniek is een soort kapstok met onderwerpen waar leerlingen meer vanaf moeten weten.
 • Wanneer je ervaring met materialen, gereedschappen, verschillende werkvormen en opdrachten hebt opgedaan, kun je als team een gerichte keuze maken voor een leerlijn die past bij je eigen school. 
 • Alle werkbladen op deze site mag je gratis downloaden en gebruiken en zelfs aanpassen voor gebruik in je eigen klas. Je mag ze echter niet publiceren in druk- of digitale vorm.

techniek_klas

http://www.techniekinjeklas.nl/index.pl/home

dinsdag, 29 mei 2007

LESSEN: KNUTSELMAP

Deze website reikt heel wat knutselideeën aan voor de onderbouw.  De knutselwerkjes zijn netjes geordend per thema.  Bij bepaalde thema's kan u ook memories,kwartetten en woordkaarten downloaden.

karins_knutselmap

http://www.knutselmap.nl/

20:52 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, beeldopvoeding, lesideeen, lesmateriaal

dinsdag, 22 mei 2007

LESSEN: FRUIT REVOLUTION

"Fruit Revolution" is een totaalsite maar onder de rubriek "educatief" zit heel wat interessant lesmateriaal verscholen.  Zo leer je ondermeer alles over de fruitteelt, geïllustreerd met mooie foto's.  Ook zijn er lespakketten beschikbaar voor de kleuters en het lager onderwijs.  Bovendien tref je hier spelletjes, knutselideeën, liedjes en versjes aan.

16:35 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie, eerste graad, tweede graad, kleuters

vrijdag, 11 mei 2007

LESSEN: SMAAKLESSEN

Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs (docentenhandleidingen, kopieerbladen, dossiers,...). In dit unieke lesprogramma staat het beleven van voedsel centraal. Proeven, ruiken, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten.

smaaklessen

http://smaaklessen.kennisnet.nl/leerkracht/lessen

11:37 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, wereldorientatie

zaterdag, 05 mei 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: CAMBIUMNED

"Cambiumned" is een educatieve website voor het vak Nederlands.  U treft hier allerlei oefeningen aan voor woordleer, zinsleer, spelling, vervoeging van de werkwoorden,...  Bovendien leert u op deze site brieven schrijven en vindt u heel wat materiaal terug voor spreekbeurten.  Ook worden hier veel boekrecensies en auteurs besproken.  Ook de rubriek "poëzie" is heel interessant.

cambiumned

http://www.cambiumned.nl/

13:28 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, derde graad, tweede graad, lesmateriaal, lesideeen, online oefenen

donderdag, 03 mei 2007

LESSEN: LESIDEE EIGENSTART

Deze website biedt lesmateriaal aan over uiteenlopende onderwerpen:

 • taal
 • rekenen
 • wereldoriëntatie
 • muzische vorming
 • socio-emotionele vorming

lesidee_eigenstart

http://lesidee.eigenstart.nl/

LESSEN: PRINTBARE LEERSPELLETJES

Waarom zou je zelf het wiel uitvinden?  Deze site biedt een aantal leerspelletjes die je zo maar kan afdrukken en gebruiken in de klaspraktijk.

printbare_leerspelletjes

http://printbareleerspelletjes.jouwpagina.nl/

16:38 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, lesideeen, eerste graad, lesmateriaal

LESSEN: WEBLOG MEESTER PASCAL

Weblog met educatief lesmateriaal voor de kleuters en de lagere school. Je vindt er leuke en leerrijke links voor gebruik in de klas en thuis.
Extra materialen vind je terug op KlasCement.

weblog_scally

http://www.bloggen.be/meesterscally/

15:13 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, lesmateriaal, lesideeen, tweede graad, derde graad, rekenen, taal

zaterdag, 21 april 2007

LESSEN: FILOSOFEREN MET KINDEREN

Kinderen hebben originele denkbeelden. De stimulans om die te uiten ontbreekt vaak. Hoe ouder ze worden, hoe meer deze originele beelden worden verdrongen door denkbeelden die een normaal iemand behoort te hebben. Zelf denken is geen vanzelfsprekendheid; een reproductieve denkgewoonte wel. Met een filosofische instelling consumeer je de gangbare denkbeelden niet klakkeloos.

Door te filosoferen met kinderen krijg je als volwassene de gelegenheid geboden een speelse vorming van ideeën aan te horen. En kinderen krijgen de tijd en de ruimte om die primaire denkbeelden uit te spreken, die ze anders nooit of te weinig krijgen. Jij krijgt de kans om weer kind te worden door opnieuw te jongleren met vanzelfsprekendheden.

Filosoferen met kinderen is een praktische en geen theoretische bezigheid. En het is gewoon erg leuk!

filosoferen_met_kinderen

http://www.wijsneus.org/index.htm

16:10 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lesideeen

zaterdag, 14 april 2007

LESSEN: DE WEG VAN HET WATER

Heel veel nuttige informatie over de weg van het water is terug te vinden op deze webstek:

 • De kringloop van het water.
 • Hoe wordt drinkwater gemaakt?
 • Ontdek hoe water drinkwater wordt.
 • Hoe komt het water tot aan de kraan?
 • Wat gebeurt er met het drinkwater in huis?
 • De soorten riolering.
 • Wat gebeurt er vooraleer het afvalwater terug in de natuur kan?

Deze website is heel aanschouwelijk voorgesteld.

de_weg_van_het_water

http://www.kids.vmw.be/

12:50 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, lesideeen, tweede graad, derde graad, wereldorientatie, online oefenen

woensdag, 04 april 2007

LESSEN: EERSTE HULP BIJ TAALONDERWIJS

De website "Eerste hulp bij taalonderwijs" spitst zich volledig toe op de basisschool.  Op deze site van Marc Stevens staat algemene informatie over taalonderwijs, maar daarnaast ook hoe je taallessen kan ontwerpen en geven, een praktisch luik, enz. Een aanrader.

eerste_hulp_taalonderwijs

http://www.taalleerkracht.be/

13:41 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, lesmateriaal, eerste graad, tweede graad, derde graad, kleuters, lesideeen

donderdag, 29 maart 2007

LESSEN: LEESPRET

 • Leespret werkt rond thema’s en onder elk thema zijn voorleesboeken, leesboeken, prentenboeken en poëziebundels te vinden.
 • Naast de mappen is er ook een kist met materialen, waarmee je een boekentafel en/of de klas kunt inrichten.
 • Sinds 11 november 2005 is Leespret op internet te vinden en de website wordt steeds uitgebreid met nieuwe thema’s, lessuggesties en materialen.
 • Daarnaast vind je informatie over de verteltafel, musicals en de Kamishibai, maar ook de praktische uitwerking ervan.
 • Alles is bovendien geordend per niveau: onderbouw en bovenbouw.

En dan is er nog veel meer...

leespret

http://www.leespret.com/index.html

18:34 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: allerkleinsten, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, taal, lesideeen, lesmateriaal

LESSEN: LIEDBOEK

Deze website werd ontworpen voor de leraar kleuteronderwijs.
De liedjes op deze website zijn oefenmateriaal van de muzikale vaardigheden.  U kan de tekst downloaden en de muziek beluisteren.
Veel plezier en vruchtbare oefensessies.

liedboek

http://docweb.khk.be/Kathleen%20Rymen/home.asp

18:22 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, allerkleinsten, kleuters, lesmateriaal, lesideeen

LESSEN: FRANSISCOOL

 • "Bonjour et bienvenue" op de Franse website van o.s.g. Helen Parkhurst. Op deze website kun je o.a. gratis het programma “Overhoor voor Windows” downloaden. Dit programma dat we gebruiken om Franse woordjes en Franse grammatica te overhoren is gemaakt door EFKA-soft.
 • Daarnaast vind je op deze site ook alle woordenlijsten en grammaticaoefeningen. De woordenlijsten kunnen eenvoudig naar het overhoorprogramma worden gekopieerd, zodat je thuis meteen met het oefenen kunt beginnen.
 • Op deze website kun je ook handige spreekkaarten vinden. Je kunt de spreekkaarten samen met iemand anders oefenen, of alleen met je computer. Klik je op het knopje vóór de zin, dan wordt de zin door een echte Française voor je uitgesproken.
 • Op de toets worden nooit alleen maar woordjes gevraagd. Je wilt de Franse taal namelijk niet alleen kunnen lezen, maar ook kunnen verstaan, kunnen spreken en kunnen schrijven. De grammatica die je daarvoor geleerd hebt in de grammaticablokken, komt daarom ook terug in de toets. Met de oefentoetsen op deze website kun je zien of je al klaar bent voor de grammaticaopdrachten van de echte toets. De computer kijkt de antwoorden voor je na!
 • Het is bijna onmogelijk om een Franse zin te maken, zonder daarbij een werkwoordsvorm te gebruiken. Probeer het maar eens in het Nederlands... je zult zien dat je er niet omheen kunt. Gelukkig kun je werkwoorden ook op een leuke manier oefenen. Klik maar eens op "Werkwoorden" (links, in het donkerblauwe gedeelte van deze site), dan vind je bijvoorbeeld oefeningen en spelletjes over de 5 meest voorkomende Franse werkwoorden. Maar je vindt er ook veel oefeningen en spelletjes waardoor je de verschillende werkwoordtijden zó onder de knie hebt.

fransiscool

http://www.fransiscool.net/

12:35 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, frans, lesideeen, lesmateriaal, online oefenen

LESSEN: NEEJANDERTAAL

Neejandertaal is een methode voor lessen taalbeschouwing. Zij wil leerlingen via gevarieerde en boeiende opdrachten taalbeschouwing bijbrengen. De methode werkt inductief en doet een beroep op de taalvaardigheid van de leerlingen. Bovendien vertrekt ze van taal als laagdrempelige en levende materie, niet als een louter abstract en moeilijk systeem.

In de lessen komt taalgebruik eerst, taalbeschouwing volgt. Via allerlei interessante taaltaken gebruiken de leerlingen hun taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven) om inzicht te verwerven in het taalsysteem, wat hen verder helpt in hun taalgebruik. Zij formuleren dat inzicht ook zelf. De leerstof verandert op zich niet en wat de leerlingen moeten kennen evenmin.

Door deze aanpak worden de leerlingen meer gemotiveerd om bijvoorbeeld grammatica te leren. En ook de leraar krijgt opnieuw zin in taalbeschouwingsonderwijs. Of nog meer.

Vanop deze site kan je meer dan 75 lessen taalbeschouwing downloaden die vertrekken vanuit taalvaardigheid. Voor meer dan 50 lessen zijn er ook  didactische tips beschikbaar. De  oplossingen van de werkbladen kan je aanvragen je via het contactformulier.

neejandertaal

http://www.neejandertaal.be/index.htm

10:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, taal, lesideeen, lesmateriaal

donderdag, 22 maart 2007

LESSEN: EB-ONDERWIJS (OVER DE BIJBEL)

 • EB Onderwijs ontwikkelt (gratis) materiaal voor het christelijk onderwijs. 
  Sinds september 2003 is EB onderwijs actief met het bedenken en maken van materialen die mensen kunnen gebruiken bij het werken over de bijbel met kinderen.
 • Het doel van EB Onderwijs is: Door eenvoudig materiaal kinderen op een leuke manier te laten werken en leren over de bijbel. Om dit doel te bereiken probeert EB Onderwijs steeds nieuwe ideeën te bedenken en nieuwe initiatieven te ontplooien. 

EB_onderwijs

http://www.ebonderwijs.nl/

18:02 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, godsdienst, lesmateriaal, lesideeen

LESSEN: BIJBELKLEURPLATEN.NL

Deze site is bedoelt voor kinderen, kinderwerkers, creches, kerken, bijbelclubs, scholen, zondagsscholen... kortom iedereen die op zoek is naar kleurplaten met bijbelse thema's.

bijbelkleurplaten

http://www.bijbelkleurplaten.nl/

17:53 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, godsdienst, lesmateriaal

woensdag, 21 maart 2007

LESSEN: DUIK MEE IN HET SCHELDEAVONTUUR

Hier treft u het lespakket en de leskist voor leerlingen van 8 tot 15 jaar aan:

 • voor in de klas en in het veld
 • langs de oevers en op het water van de Schelde
 • in Vlaanderen en Nederland

Al speurend alles leren over de Schelde en de thema's economie, natuur, veiligheid en cultuur.

scheldeavontuur

http://www.scheldelessen.be/

14:12 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, wereldorientatie, lesmateriaal, lesideeen

LESSEN: 113 STRANDVONDSTEN

Er valt heel wat te ontdekken op het strand van de Vlaamse (Belgische) kust. Om de strandvondsten te kunnen benoemen heb je nood aan determinatieboekjes. Veel van die boekjes behandelen vooral de kust van Nederland (Waddengebied) of zijn minder toegankelijk voor kinderen. We hebben gepoogd met deze site een eenvoudige zoeklijn op te zetten.

strandvondsten

http://users.pandora.be/hugo.ollieuz/pages/index.html

14:02 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesideeen, derde graad, wereldorientatie, lesmateriaal, online oefenen

vrijdag, 16 maart 2007

LESSEN: NOORDZEE

Dit mediapakket (gemaakt met het programma "EXE" dat reeds eerder besproken werd op mijn weblog) is eigenlijk bedoeld voor de eerste graad middelbaar onderwijs.  Toch treft u hier heel wat bruikbaar materiaal aan om bijvoorbeeld zeeklassen voor te bereiden in de basisschool.  Vandaar dat deze site zeker een vermelding waard is.

noordzee

http://home.scarlet.be/wilveradsl/exeleren/noordzee/index.html

19:04 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: lesmateriaal, wereldorientatie, derde graad, lesideeen

LESSEN: EURO'S IN DE KLAS

Welkom op onze 'geldwaarden' site!

Op deze site vind je een korte geschiedenis, extra info, leuke oefeningen, enz. over de euro.

Deze site is bedoeld voor zowel leerlingen als leerkrachten. Als leerkracht kan je hier enkele lesideeën en werkblaadjes terugvinden, maar je kan deze site ook gebruiken als differentiatie of in hoekenwerk.

euro_klas

http://www.freewebs.com/geldwaarden/

18:57 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: rekenen, tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lesideeen, online oefenen

EDUCATIEVE WEBSITE: WATERWIZZ

WATERWIZZ is een educatieve website over water.  Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het water-ABC.
 • Het riool (hoe wordt het rioolwater gezuiverd?).
 • Informatie over water.
 • Proefjes.
 • Sprookje over koning Water.
 • Spreekbeurt over water.
 • Kleurplaat.

waterwizz

http://www.waterwizz.nl/index.html

woensdag, 14 maart 2007

LESSEN: LEARN ENGLISH KIDS

Deze website wil het leren van de Engelse taal bij kinderen bevorderen.  Talrijke liedjes, leesteksten, schijfoefeningen en educatieve spelletjes kunnen hiervoor gebruikt worden.  Bovendien is een afzonderlijk deel voorzien met tips en voorbeelden voor ouders en leerkrachten om het aangeboden materiaal te gebruiken.

learn_english_kids

http://www.britishcouncil.org/kids-topics.htm

14:15 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, muziek, online oefenen

maandag, 12 maart 2007

LESSEN: STEPHYPROD "MUSIQUE GRATUITE"

Leuke website met Franstalige liedjes voor de basisschool.  De liedjes zijn mooi ingezongen en kunnen on line worden beluisterd.  Tevens wordt de tekst erbij vermeld.  Echt een aanrader.

MET DANK AAN EEN VLAAMS GEZIN DAT IN HONDURAS VERBLIJFT.

stephyprod

http://www.stephyprod.com/musiques-enfants/musique-gratuite-du-mois.htm

15:53 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: muziek, frans, derde graad, online oefenen

LESSEN: BOOWA ET KWALA

Ondanks dat deze website in het Frans is, kunnen kleuters hier naar hartelust allerlei educatieve spelletjes spelen.  Voor klassen in de lagere school kunnen de liedjes een bron van inspiratie zijn om onze tweede taal op een educatieve manier te beleven.

MET DANK AAN EEN VLAAMS GEZIN DAT IN HONDURAS VERBLIJFT.

boowa_kwala

http://www.uptoten.com/enfants/boowakwala-home.html

15:41 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, frans, online oefenen

vrijdag, 09 maart 2007

LESSEN: SPLATSJ

Het bijzondere van SPLATSJ is - en daarmee onderscheidt deze site zich van andere sites - dat een virtuele ontmoeting met kunst op het beeldscherm gekoppeld wordt aan een werkelijke ervaring met een echt kunstwerk in de klas.

splatsj

http://www.splatsj.nl/

LESSEN: MISTER PICASSO HEAD + DE BEELDENBOUWER

Kinderen leer je over kunst door met ze naar een museum te gaan. Of je laat ze kunst maken en je praat erover. Wat je ook kunt doen is ze digitáal te laten boetseren en tekenen. Op de websites MrPicassohead en de Beeldenbouwer gaan leerlingen enthousiast aan de slag. Ze doen aan kunstzinnige oriëntatie en versterken hun digitale vaardigheden. En hun handen blijven schoon.

mr_picasso_head

http://www.mrpicassohead.com/

beeldenbouwer

http://www.splatsj.nl/beeldenbouwer/beeldenbouwer.html

Wat kun je met deze websites in de klas?
 • Je kunt kinderen de opdracht geven een digitaal kunstwerk te maken op een van de bovenstaande websites.
 • Ze kunnen alle vrijheid krijgen - maak maar wat moois. Maar de opdracht kan ook gericht zijn, bijvoorbeeld: maak een digitaal portret van je buurman of buurvrouw in de klas.
 • Als de leerlingen klaar zijn, laat je ze hun creaties in een presentatie toelichten. Op het digitale schoolbord bijvoorbeeld.
 • Laat ze vertellen. Wat stelt hun schepping voor, welk gevoel moet het oproepen? Waarom hebben ze voor deze vorm gekozen? Laat ze reflecteren op eigen werk maar ook op werk van anderen.
 • Tover na de presentaties van de leerlingen de kunstwerken van Picasso tevoorschijn op het digitaal schoolbord. Wat vinden de leerlingen daarvan?
 • Kies eventueel een winnaar uit, die de anderen mag inwijden in zijn geheime trucs. Hoe maak je een digitaal meesterwerk?

Je krijgt kinderen enthousiast die anders misschien voor kunst terugdeinzen. Door hun middelen te geven die ze maar al te graag bedienen: digitále klei en verf.

15:56 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: beeldopvoeding, tweede graad, derde graad, eerste graad, online oefenen