maandag, 06 december 2010

EDULINKS: PRODIAGNOSTIEK

Enkele jaren geleden sloegen de onderwijskoepels en de CLB-centrumnetten de handen in elkaar en hebben ze een project opgestart om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. Deze protocollen zijn concreet uitgewerkte procedures die vastleggen hoe in de diagnostische praktijk gehandeld en beslist moet worden met inbegrip van de specifieke instrumenten en de erbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van een vraagstelling. Deze protocollen worden dus de leidraad om het diagnostisch proces te structureren. De Onderwijskoepels en –netten, alsook de CLB-centrumnetten deden hiervoor beroep op de overheid die sinds 2007-2008 de mogelijkheid gaf om mensen vrij te stellen voor de ontwikkeling van de diagnostische protocollen.
De ambitie van dit project was en is groot: het realiseren van gelijkgerichte, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek in leerlingenbegeleiding. Door het opzet (doelstelling en doelgroep) beoogt dit project een wezenlijke bijdrage te leveren tot een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle diagnostiek, indicatiestelling en toewijzing binnen de onderwijscontext. De protocollen moeten ervoor zorgen dat elke leerling een correct antwoord krijgt op zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsnoden.

prodiagnostiek.jpg

http://www.prodiagnostiek.be/

18:17 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: directie, zorgleerkracht