zondag, 30 augustus 2009

LESSEN: ENTEETWEE

Deze website is gemaakt voor kinderen van een basisschool, die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands en die problemen hebben met de Nederlandse taal.

 • Gebruik van deze website:
  Leerlingen kunnen zelfstandig of in een groep van maximaal 3 leerlingen met de website werken. Dit kan het beste op school gebeuren, maar leerlingen met thuis toegang tot het Internet kunnen eventueel ook thuis werken. Afhankelijk van de huidige kennis van de Nederlandse taal kan een inleidende instructie van de docent nodig zijn.
 • Leerdoelen:
  1. De leerling kunnen fonemen koppelen aan een letter of combinatie van letters.
  2. De leerlingen kunnen uit opeenvolgende fonemen een woord herkennen.
  3. De leerlingen kennen de regel om het juiste aanwijzend voornaamwoord aan een zelfstandig naamwoord te koppelen.
  4. De leerlingen kennen de regel om werkwoorden te vervoegen en de belangrijkste uitzonderingen op deze regel.
  5. De leerlingen kunnen woorden uit eenvoudige zinnen in de goede volgorde zetten.
 • Toegevoegde waarde van de website:
  De leerlingen kunnen zelfstandig met de website werken. Feedback wordt door het programma gegeven. Doordat de oefeningen willekeurig worden gegenereerd uit een aantal variabelen, bestaat er een grote variëteit aan oefeningen. Hierdoor kunnen de leerlingen lang met een bepaalde oefening werken, zonder dat er veel herhaling optreedt.

enteetwee

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl037/

15:23 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: taal, zorgleerkracht, derde graad, eerste graad, tweede graad