vrijdag, 20 juni 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: MYBEE

MyBee is een GRATIS browser (de ‘Bee’ staat voor ‘browser’) die bedoeld is om kinderen tot een jaar of 11 veilig en gemakkelijk te laten surfen. Na die leeftijd moeten ze leren omgaan met een gewone browser, zoals Internet Explorer (IE), Safari of Firefox.

Het basisprincipe van MyBee is dat kinderen alleen websites kunnen bezoeken die geschikt zijn voor hun leeftijd. Dat gebeurt door middel van een zogenaamde whitelist. Alle andere sites zijn automatisch geblokkeerd. MyBee fungeert dus ook als filter, al doet dat geen recht aan de werkelijke aard van het programma. Bij filters denk je al snel aan het tegenhouden van schadelijk materiaal (porno, geweld, ongewenste commercie, etc.) maar de essentie van MyBee is nu juist dat er suggesties gedaan worden voor wat wél geschikt is.

Of sites al dan niet geschikt zijn voor kinderen, en zo ja voor welke leeftijd, wordt deels bepaald door een professionele redactie. Daarnaast speelt het oordeel van de ouders zélf een belangrijke rol.

 

mybee

http://www.mybee.nl/

14:26 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, online oefenen

maandag, 16 juni 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: ICT-GAMES

De Engelstalige website "ICT-games" biedt heel wat gevarieerde oefeningen aan voor rekenen en taal.  Veel van deze online-toepassingen kunnen ook in onze klassen aangewend worden.  Eventjes de site exploreren en kinderen kunnen op een leuke manier omgaan met rekenen en taal.  Hier volgen een aantal voorbeelden:

 

ict_games

http://www.ictgames.com/

10:26 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, tweede graad, taal, eerste graad, rekenen, online oefenen

vrijdag, 13 juni 2008

ICT-INTEGRATIE: RAYMONDS POWERPOINTLESSEN

Op deze website staan 69 lessen die je helpen om volwaardige PowerPointpresentaties te maken van het prille begin tot volwaardige voorstellingen met muziek.  Ook zelf ontworpen handleidingen en links naar andere sites kan je raadplegen. 

raymonds_powerpointlessen

http://sites.google.com/site/raymondpowerpoint/

http://sites.google.com/site/raymondpowerpoint2007/

http://sites.google.com/site/raymondpowerpointmuziek/

14:39 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE | Tags: leerkrachten, integratie ict

EDUCATIEVE WEBSITE: LEESTRAINER

Deze site is gemaakt om te leren.  Je kunt jezelf bijvoorbeeld voorbereiden op de Citotoets of op de NIO-toets.  Aan de linkerkant op de website vind je voorbeeldoefeningen.  Aan de rechterkant zie je allerlei vakken, die je kunt aanklikken.  Kies zelf waar je beter in wilt worden!  Werk je graag op papier? Kies dan een oefenblaadje om te printen.

citotrainer_nederland

http://www.leestrainer.nl/

14:25 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, taal, rekenen, online oefenen

LESSEN: OMO BUITENSPEEL BOND

Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen.  Door samen te spelen leren kinderen bovendien sociale regels kennen.  Als je buitenspelende kinderen ziet, zijn ze meestal in groepjes.  Kinderen vinden het fijn om bij elkaar te horen en een clubje te vormen.  Ze hebben van nature ook de behoefte om zicht te meten met anderen, net als bij een teamsport.  Leerkrachten bewegingsopvoeding kunnen hier inspiratie opdoen om de lessen te animeren.  Klik op spelletjes en kies voor "Spelletjes van de wereld".

 

omo_buitenspeelbond

http://www.buitenspeelbond.nl/

14:10 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, bewegingsopvoeding, derde graad, lesideeen, lesmateriaal, tweede graad

donderdag, 12 juni 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: HISTOFORUM

Histoforum verkent de mogelijkheden van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor het onderwijs in geschiedenis.  De site is zeker de moeite waard om als leerkracht eens te exploreren.  Op de website "Histoforum" staan ook heel wat bruikbare links i.v.m. geschiedenis die kunnen aangewend worden in de lessen "wereldoriëntatie". 

histoforum

http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/lesmateriaal2/bo.htm

16:57 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, lesmateriaal, wereldorientatie

ICT-INTEGRATIE: FF ZOEKEN

Met FF zoeken! kun je in kleine groepjes bijna helemaal zelf een spannende ontdekkingstocht op touw zetten.Waarover en waarnaar?

 • dat mogen jullie zelf verzinnen. Misschien heb je wel iets meegemaakt, gehoord of gezien waar je meer van zou willen weten. Wat zou jij nu graag willen onderzoeken?
 • of jullie kijken met juf of meester samen naar het lesmateriaal; misschien zijn jullie net bezig met een onderwerp uit aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs, waar je graag meer van zou willen weten.
 • of jullie klas volgt een schooltelevisie-serie waar ook onderwerpen in kunnen zitten waar je meer over wilt ontdekken.

Wat kun je van FF zoeken! leren?

 • Samenwerken! Misschien deed je dat al, maar hier is echt samenwerken heel belangrijk.
 • Genieten van zelf zoeken naar de antwoorden.
 • Goed zoeken en veilig internetten
 • Handig worden met PowerPoint, de computer, filmpjes maken of een website, en zo zelf een verslag maken dat jullie aan iedereen kunnen laten zien!

ff_zoeken

http://www.schooltv.nl/ffzoeken/

11:59 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE | Tags: integratie ict, derde graad, wereldorientatie, lesideeen

woensdag, 11 juni 2008

LESSEN: DIGITAAL LESMATERIAAL VAN UNICEF

UNICEF biedt leerkrachten digitaal lesmateriaal aan, dat aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is. Het materiaal is gedifferentieerd per groep en kan direct gebruikt worden in de klas. Op dit moment kunt u kiezen uit drie thema's:

 • kinderrechten:
  Alle kinderen hebben rechten, die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Elk kind heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs, medische zorg, spelen en bescherming tegen kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting en misbruik. Met dit toegankelijke lesmateriaal leren kinderen meer over hun rechten.
 • kinderen in conflictgebieden:
  Miljoenen kinderen in de wereld leven in conflictgebieden: landen of regio’s waar een burgeroorlog heerst, of waar een constante dreiging is van geweld door guerrillastrijders of andere gewapende groepen. In elk conflict vormen kinderen de meest kwetsbare groep en hebben daardoor het meest te lijden onder de situatie.
  Kinderen in conflictgebieden groeien op in voortdurende angst: angst dat ze op een landmijn kunnen stappen, angst dat ze ingelijfd worden als kindsoldaat, angst dat ze met hun familie moeten vluchten, angst dat ze alleen achter blijven, angst voor geweld.
 • schoon water:
  In de hele wereld hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Nog meer mensen, 2,5 miljard, moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, zoals een latrine of wc.
  Dit is een belangrijke oorzaak van kindersterfte. Het gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater veroorzaakt diarree. Door de diarree drogen kinderen uit en raken ondervoed en verzwakt. Jaarlijks overlijden hierdoor 1,5 miljoen kinderen onder de vijf jaar.

unicef

http://www.unicef.nl/wat-kunt-u-doen/op-school/digitaal-lesmateriaal.aspx

zaterdag, 07 juni 2008

LESSEN: GRATIS KAARTEN bij HIST-GEO

Hebt u een kaartje nodig van een land, een werelddeel, ...?  Op de site van van "Hist-Geo" kan u deze allemaal gratis downloaden en opslaan als png-bestand. U treft hier een verzameling kaarten aan van de Verenigde Staten, Europa, Azië en het Midden-Oosten.

 

hist_geo

http://www.hist-geo.co.uk/

13:49 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: derde graad, tweede graad, wereldorientatie, lesmateriaal

ICT-INTEGRATIE: DOCUMENTAIRE MAKEN

Kinderen van tegenwoordig zijn visueel ingesteld. Kinderen zitten een groot deel van hun vrije tijd achter de computer of televisie.  Het maken van filmpjes en documentaires zijn voor kinderen dus betekenisvolle activiteiten. Dit komt ten goede aan de betrokkenheid van de kinderen. De bedoeling is, dat de kinderen  zelfstandig aan het werk kunnen om een documentaire te maken. Hierbij komt  ook het samenwerkend leren aan bod.

Via het tabblad "aan de slag" kan u handleidingen, een reflectieformulier en een stappenplan downloaden. Een aantal documentaires worden bovendien voorgesteld. Ook de leerkrachten worden heel goed geïnformeerd (competenties voor leerkracht en leerlingen, benodigdheden, tips voor begeleiding, meervoudige intelligentie).

documentaire_maken

http://www.documentairemaken.nl/

13:05 Gepost door Stefaan Dhondt in ICT-INTEGRATIE | Tags: derde graad, wereldorientatie, integratie ict, lesideeen

donderdag, 05 juni 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: HET SPRAAKMAKENDE PRENTENBOEK

Dit prentenboek vertoont niet alleen plaatjes maar laat de woorden ook horen.  Handig voor ouders die samen met hun kind woordjes willen oefenen.  Ook in de klas kunnen deze woordjes op een speelse wijze aangeboden worden.  Klik links op één van de de tabjes, daarna op een woord en zie en hoor.

 

spraakmakende_prentenboek

http://gehandicapteouders.nl/prentenboek/

19:55 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: online oefenen, eerste graad, kleuters, taal

woensdag, 04 juni 2008

LESSEN: I LOVE TECHNOLOGIE

De website "I love technologie" biedt aan alle leerkrachten van het basisonderwijs uitgewerkte lesfiches aan om technologie te integreren binnen het basisonderwijs.  De lessen staan netjes gebundeld per leerlinggroep (kleuters, eerste graad, tweede graad en derde graad). Bovendien worden de fiches per leeftijdscategorie nog eens onderverdeeld.

 

i_love_technologie

http://www.ilovetechnologie.be/ILT_2007/TIO_2007_v1.2/index.html

maandag, 02 juni 2008

LESSEN: ONTDEKPLEK

Op de website van ontdekplek staan heel wat werkbladen die kunnen aangewend worden in de lessen "techniek".  Klik in het hoofdmenu op de rubriek "werkbladen" en u krijgt een volledig overzicht van alle technieklessen.  U kan bovendien een overzicht downloaden waarin de lesjes gerubriceerd staan per leeftijdsgroep.

 

ontdekplek

http://www.ontdekplek.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=62

19:15 Gepost door Stefaan Dhondt in LESSEN | Tags: eerste graad, tweede graad, derde graad, techniek, wereldorientatie, lesideeen, lesmateriaal

zondag, 01 juni 2008

EDUCATIEVE WEBSITE: NEMO

NEMO is het grootste science center van Nederland. Voor iedereen die nieuwsgierig is! Vijf verdiepingen vol spannende, leuke doe- en ontdekdingen. Alles in NEMO heeft  te maken met wetenschap en technologie. Tentoonstellingen, theatervoorstellingen, films, workshops en demonstraties. Je ruikt, hoort, voelt en ziet hoe de wereld werkt. Na je bezoek aan NEMO weet je waarom bruggen zo sterk zijn, hoe je er over dertig jaar uitziet, waarom je zoveel op je ouders lijkt, hoe je water zuivert, wat er gebeurt als je zoent, hoe bliksem en satellieten werken en nog veel meer. Slim dus, zo'n dagje NEMO!

 

NEMO heeft educatief materiaal dat u naar eigen wens kunt integreren in uw lesprogramma's. Het meeste materiaal is hier gratis te downloaden.  Klik op het tabblad "educatie" en kies dan in de navigatie voor "lesmateriaal".

nemo

http://www.e-nemo.nl/