woensdag, 11 juni 2008

LESSEN: DIGITAAL LESMATERIAAL VAN UNICEF

UNICEF biedt leerkrachten digitaal lesmateriaal aan, dat aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is. Het materiaal is gedifferentieerd per groep en kan direct gebruikt worden in de klas. Op dit moment kunt u kiezen uit drie thema's:

 • kinderrechten:
  Alle kinderen hebben rechten, die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Elk kind heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs, medische zorg, spelen en bescherming tegen kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting en misbruik. Met dit toegankelijke lesmateriaal leren kinderen meer over hun rechten.
 • kinderen in conflictgebieden:
  Miljoenen kinderen in de wereld leven in conflictgebieden: landen of regio’s waar een burgeroorlog heerst, of waar een constante dreiging is van geweld door guerrillastrijders of andere gewapende groepen. In elk conflict vormen kinderen de meest kwetsbare groep en hebben daardoor het meest te lijden onder de situatie.
  Kinderen in conflictgebieden groeien op in voortdurende angst: angst dat ze op een landmijn kunnen stappen, angst dat ze ingelijfd worden als kindsoldaat, angst dat ze met hun familie moeten vluchten, angst dat ze alleen achter blijven, angst voor geweld.
 • schoon water:
  In de hele wereld hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Nog meer mensen, 2,5 miljard, moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, zoals een latrine of wc.
  Dit is een belangrijke oorzaak van kindersterfte. Het gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater veroorzaakt diarree. Door de diarree drogen kinderen uit en raken ondervoed en verzwakt. Jaarlijks overlijden hierdoor 1,5 miljoen kinderen onder de vijf jaar.

unicef

http://www.unicef.nl/wat-kunt-u-doen/op-school/digitaal-lesmateriaal.aspx

De commentaren zijn gesloten.