woensdag, 28 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: DE ZORGPIRAMIDE

Je verkent de vijf zorgniveaus en de drie zorgspectra van de PEDIC-zorgpiramide in een 3D-animatie. In die zorgpiramide kan je maar liefst 45 verschillende zorglaatjes openen. Elk van die zorglaatjes toont de gebruiker een bepaald aspect van het zorgbeleid. Niet dat zorgbeleid in vakjes moet worden ingedeeld… Wel integendeel, maar de zorgpiramide brengt zeker meer structuur in de complexiteit van het zorgbeleid.

Zo vind je bijvoorbeeld op het zorgniveau ‘speciale zorg’, binnen het zorgspectrum ‘gedifferentieerd onderwijzen’ in het laatje ‘differentiëren in de aanpak’, beknopt terug wat dat allemaal kan betekenen op de werkvloer. Dat wordt zo voor jou geanimeerd uitgezet in elk van de 45 zorglaatjes.

Meer nog, je vindt in verschillende laatjes reeds relevante freeware terug die kan worden ingezet om in de geest van een bepaald zorgaspect aan de slag te gaan. De PEDIC-zorgpiramide biedt je daarenboven de mogelijkheid om freeware die jij zelf de moeite waard vindt, aan een bepaalde zorglade toe te voegen. Op die manier kan de PEDIC-zorgpiramide op het terrein door de zorgwerkers zelf alsmaar krachtiger worden gevuld met relevante freeware. Samen bouwen aan een freeware PEDIC-zorgpiramide!

 

zorgpiramide

http://www.zorgpiramide.be/

18:14 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, freeware

EDUCATIEVE WEBSITE: DE BABBELBANK

De babbelbank is een gratis praat-en-kijk-pakket dat zich richt naar anderstalinge nieuwkomers en taalzwakke kinderen met als doel het thematisch verrijken van hun woordenschat.  Deze gratis online applicatie wordt ter beschikking gesteld door het Regionaal Expertisenetwerk van West-Vlaanderen.

 

babbelbank

 

http://www.ictenzorg.be/babbelbank/

17:32 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: zorgleerkracht, kleuters, eerste graad, lesmateriaal, taal, online oefenen

vrijdag, 23 november 2007

EDUCTIEVE WEBSITE: MIND42.COM

Door middel van een eenvoudige registratie kan u via deze site online mindmappen.  De mindmaps worden grafisch heel mooi voorgesteld en de mogelijkheid om fotomateriaal te uploaden is geïntegreerd.  Vanaf nu kan u overal waar u zich bevindt mindmappen.

mind42

http://www.mind42.com/

12:13 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: lesmateriaal, tweede graad, derde graad, mindmappen, online oefenen

EDUCATIEVE WEBSITE: 107 AUDITIEVE DICTEES

Ook deze site is van de hand van Daniel Billiau.  Hier worden 107 auditieve dictees aangeboden voor leerlingen van het 1° en 2° leerjaar (groep 3 en 4):

 • de leerlingen luisteren naar het woord
 • de leerlingen typen het woord met behulp van een visuele typmachine.

daniel_billiau_02

http://danielbilliau.classy.be/

12:04 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, taal, online oefenen

EDUCATIEVE WEBSITE: DANIEL BILLIAU

Danniel Billiau heeft naast zijn hotpotoefeningen die horen bij de methode "Veilig leren lezen" ook een aantal oefeningen gemaakt waarbij de leerlingen:

 • de woorden kunnen bekijken met het passende letterbeeld
 • de woorden kunnen beluisteren en aanklikken
 • de woorden kunnen schrijven

daniel_billiau_01

http://meesterdany.classy.be/

11:56 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, leren_lezen, online oefenen

woensdag, 21 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: TAALKLAS.NL

"Taalklas.nl" is een programma voor televisie en computer. Zo wordt Nederlands leren nog leuker. Het is voor iedereen die beter Nederlands wil leren. U kunt verder oefenen met wat u gezien heeft in de televisieserie "Taalklas.nl". U kunt de oefeningen ook maken als u een uitzending heeft gemist. Meer informatie, uitzendtijden en de afleveringen vindt u bij ETV.nl. U kan gratis registreren en bekomt zo een nummer om u aan te melden.

 

taalklas.nl

http://www.taalklas.nl/

17:11 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: taal, tweede graad, derde graad, eerste graad, lesmateriaal, online oefenen

zaterdag, 17 november 2007

EDCUATIEVE WEBSITE: JIGZONE (PUZZELS)

Deze website biedt een waaier van puzzels aan over verschillende onderwerpen.  De puzzels worden online gemaakt en u kan instellen uit hoeveel stukjes deze moeten bestaan:

 • dieren
 • kunst
 • bloemen en tuinen
 •  feesten (Kerstmis, Pasen, Halloween,...)
 • landschappen
 • leven in zee
 • sport
 • vervoer
 • reizen

 

jigzone

http://www.jigzone.com/gallery

12:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, wereldorientatie, online oefenen

EDUCATIEVE WEBSITE: KRO KINDERTIJD

Kom mee op speurtocht en geniet van de vele liedjes, verhaaltjes, spelletjes,... op KRO-kindertijd.  Je kan hier allerlei zaken ontdekken:

 • tekeningen kijken
 • filmpjes kijken
 • spelletjes spelen
 • verhaaltjes (verhaaltjes verzinnen, verhaaltjes vertellen, prentenboek)
 • liedjes zingen
 • verhalen beluisteren
 • ...

Kortom een site waar kinderen volop tot ontplooiing komen.

 

kro_kindertijd

http://kindertijd.kro.nl/index_kindertijd.html

11:53 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: muzische vorming, kleuters, eerste graad, taal, muziek, online oefenen

woensdag, 14 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: LEKKER FRIS

Een lekker frisse, gezonde klas. Netjes opgeruimd. Geen stof. Een mooi plaatje natuurlijk, maar klopt het wel met de realiteit? In veel klassen is de kwaliteit van het binnenmilieu eerder matig tot slecht. Benauwde, warme en stoffige lokalen, beslagen ramen, onaangename geuren. Wie regelmatig in de klas komt, herkent deze symptomen van een slecht binnenmilieu. De gevolgen zijn niet min: negatieve effecten op de gezondheid, de prestaties en motivatie van de leerkrachten en leerlingen.

De kwaliteit van het binnenmilieu op scholen moet beter. Lekker Fris is een project opgezet door de Medisch Milieukundigen (MMK's) bij het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) en de Afdeling Toezicht Volksgezondheid. Het doel is de kwaliteit van het milieu binnenshuis in basisscholen te verbeteren.

lekker_fris

http://www.lekkerfris.be/

20:35 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: wereldorientatie, kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad, lesideeen

EDUCATIEVE WEBSITE: VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

De VMM krijgt regelmatig vragen van leerkrachten over informatie rond water en lucht, vandaar dat zij een educatief pakket aanbieden. Bovendien kunnen investeringen in riolen en zuiveringsinstallaties niet alle vervuiling oplossen, voorkomen is zeer belangrijk. Met deze lesbladen trachten ze de jeugd een milieubesparend gedrag bij te brengen.
De hoofdrolspeler in het educatieve pakket is Floepje. Het is een diertje dat kan vliegen als een vogel en kan zwemmen als een vis. Daarvoor heeft Floepje wel schoon water en zuivere lucht nodig.
De VMM biedt voor elke graad van het basisonderwijs didactisch materiaal aan:

 • Kleuter en eerste graad basisonderwijs
 • Tweede graad basisonderwijs
 • Derde graad basisonderwijs

Er zijn ook spelletjes en video's die het educatieve pakket aanvullen.

zwem_vlieg_mee

http://www.vmm.be/educatie/basisonderwijs

dinsdag, 13 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: HOTPOTATOES. YURLS

Deze pagina wil slechts een hulp zijn, om zeer snel allerlei Hot Potatoes-oefeningen te kunnen vinden op het niveau van uw groep.
Met dank aan:
Klascement BE en Hot Potatoes Nederland en Cito-trainer.

hotpotatoes_yurls

http://hotpotatoes.yurls.net/

vrijdag, 09 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: FLANDERS FIELD

Deze website toont aan de hand van een rijkelijk geïllustreerde tijdslijn de oorzaken van de eerste wereldoorlog met alle gevolgen die erbij horen.  De gebeurtenissen aan en achter het front worden stap voor stap beschreven:

 • voor 1914 (Europa voor de eeuwwisseling)
 • Ieper als middeleeuwse stad
 • de legers
 • het plan van Schlieffen
 • Sarajevo
 • het begin
 • de slag aan de IJzer
 • de eerste slag bij Ieper
 • het kerstbestand
 • de tweede slag bij Ieper
 • Artois en Champagne
 • Verdun
 • De Somme
 • begin 1917
 • 1917: Mesen en Passendaele
 • Duitse aanvallen begin 1918
 • de amerikanen
 • de kansen keren
 • november 1918
 • het verdrag van Versailles
 • sociale veranderingen

Klik in de rechterkolom op tijdslijn en u krijgt een volledig overzicht van bovenvermelde zaken.

 

flanders_field

http://www.inflandersfields.be/

17:21 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: derde graad, lesmateriaal, lesideeen, wereldorientatie

EDUCATIEVE WEBSITE: INTERACTIEF HERBARIUM

Deze website biedt in boekvorm heel wat kenmerken van verschillende bomen:

 • soort boom
 • blad:
  • bladrand
  • bladvorm
  • nervatuur
 • vrucht
 • bloeiwijze

interactief_herbarium

http://www.zelfstudie.be/bomen-determineren/herbarium/index.htm

16:52 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: wereldorientatie, tweede graad, derde graad, lesmateriaal, lessen, online oefenen

woensdag, 07 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: NEUROKIDS

Er wordt steeds meer bekend over de werking van onze hersenen en waarneming. Op "www.neurokids.nl" kom je van alles te weten over de laatste ontwikkelingen binnen de hersenwetenschappen. Lees in "verken" over de wereld van het brein, neuronen en zintuigen, "speel" de hersenspelletjes, voer de proeven uit, "experimenteer" en leer de bizarre dingen waar je brein toe in staat is.

neurokids

http://neurokids.nl/home/

17:19 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, wereldorientatie, lessen, lesmateriaal, online oefenen

EDULINKS: OEFENEN MET WERKWOORDEN

André Manssen verzamelde een aantal links om de schrijfwijze van de werkwoorden in te oefenen.  Hier is het "lijstje":

HARTELIJK DANK ANDRÉ VOOR UW RESEARCH.

17:01 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: tweede graad, derde graad, taal, lesmateriaal, online oefenen

zaterdag, 03 november 2007

EDUCATIEVE WEBSITE: BELEVEN

De Almanak-projecten van stichting Beleven omvatten de “Volksverhalen Almanak”, “Wereld Feesten Almanak” en “Vandaag de dag”. Deze projecten hebben tot doel op een stimulerende manier een doorsnede van volksverhalen en informatie over feesten en historische gebeurtenissen te bieden aan onderwijzers en groepswerkers/

 • De “Volksverhalen Almanak” biedt meer dan 1000 volksverhalen uit verschillende landen en culturen. Een schitterende plek om een reis door de mooiste verhalen, sprookjes, fabels, mythen, sagen & legenden uit de rijke verteltraditie van de wereld te beginnen.
 • De “Wereld Feesten Almanak” geeft een dagelijks overzicht van de belangrijkste feesten van alle landen van de wereld en de belangrijkste religies en culturen.
 • “Vandaag de dag” is een dagelijkse rubriek met een keuze van gebeurtenissen uit de geschiedenis en sterfdagen en geboortedagen van bekende personen.


beleven_org

http://www.beleven.org/feesten/

18:20 Gepost door Stefaan Dhondt in EDULINKS | Tags: eerste graad, kleuters, tweede graad, derde graad, taal, wereldorientatie, godsdienst