zaterdag, 28 oktober 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: WEBQUEST.BE

WEBQUEST.BE wil een platform zijn voor Vlaamse leerkrachten die met de leerlingen van hun klas op een didactisch verantwoorde manier willen werken rond 'webquests'.
WEBQUEST.BE wil op drie manieren ondersteuning bieden:
  • door het uitwerken en on line plaatsen van een aantal webquests die aansluiten bij de leerplannen bovenbouw basisonderwijs;
  • leerkrachen de mogelijkheid bieden om zelf uitgewerkte webquests on line te plaatsen;
  • in samenwerking met het REN een nascholingsproject opzetten rond het werken met en het aanmaken van webquests.

Een webquest is een onderzoeksgerichte activiteit waarbij de informatie waarrond wordt gewerkt geheel of gedeeltelijk komt van bronnen afkomstig van het internet en die resulteert in een creatief werkstuk waarin de geordende informatie verwerkt is.
Het werkstuk kan geheel of gedeeltelijk met de computer worden aangemaakt (b.v. een powerpoint presentatie)

Kenmerken:

Een webquest bestaat noodzakelijkerwijze uit volgende onderdelen:

  • Een inleiding waarin kort geschetst wordt waarover het onderzoek gaat eventueel aangevuld met wat achtergrondinformatie
  • Een duidelijke opdrachtbeschrijving.
  • Een overzicht van informatiebronnen die kunnen helpen om het onderzoek uit te voeren. Het grootste deel van die bronnen bevindt zich op het internet. Deze informatie kan worden aangevuld met informatie in boeken, tijdschriften... die voor de leerlingen bereikbaar zijn.
  • Een beschrijving van een mogelijk  aanpak in duidelijke stappen. Dit deeltje bevat ook een  tips over hoe de gevonden informatie kan worden geordend en gepresenteerd.
  • Een conclusie waarbij de leerling uitgenodigd wordt om  te reflecteren over het doorgemaakte leerproces.

webquest_be (Custom)

http://www.webquest.be/

De commentaren zijn gesloten.