woensdag, 25 oktober 2006

EDUCATIEVE WEBSITE: LESSENPAKKET OVER GROENTEN EN FRUIT

  • Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige voeding een vanzelfsprekende vereiste. In onze samenleving, waar een enorme keuze is aan voedingsmiddelen, mag dit geen probleem zijn. De realiteit is soms anders. Een belangrijk deel van de bevolking heeft onvoldoende oog voor een gezonde voeding of erkent niet het belang van gezonde eetgewoonten. Een groot aantal chronische ziekten vinden hun oorzaak in een onevenwichtige of eenzijdige voeding. Wie zich aan een aantal eenvoudige regels houdt, kan nochtans door goede eetgewoonten en voldoende beweging veel problemen voorkomen en gezonder leven.
  • VLAM wil kinderen van 3 tot 12 jaar met deze lessenreeks op een objectieve en prettige manier informeren over gezonde voedingsmiddelen uit eigen land. Daartoe biedt hij de onderwijsgevenden een aantal thematische lessenreeksen aan die in het opvoedings- en leerprogramma van de betreff ende klassen een volwaardige plaats kunnen innemen.
  • Voor elk leerjaar (zowel kleuters als lager) bestaat er een volledig lessenpakket dat kan gedownload worden.

vlam

http://www.lessenpakket.be/lesson/index.phtml?id=2

De commentaren zijn gesloten.